Moodle - on-line podpora výuky

 

!!! Online kurzy ze severu moodle.pedf.cuni.cz byly přesunuty na nové servery !!!
Pro učitele kurzů - informace o přesunu najdete na stránkách střediska IT v kapitole Pro zaměstnance/Moodle

On-line podpora výuky předmětů a to buď v distanční formě, nebo formou kombinace on-line kurzu s prezenční výukou probíhá na Pedagogické fakultě UK v programovém prostředí LMS Moodle (Moodle). Moodle je určen pro správu a vytváření vzdělávacích kurzů. Umožňuje snadnou publikaci studijních materiálů, zakládání diskusních fór, sběr a hodnocení elektronicky odevzdávaných úkolů, tvorbu online testů a řadu dalších možností.

V současné době nabízí on-line podporu výuky předmětů pro studenty Pedagogické fakulty několik serverů. Pro snadnější orientaci byl sestaven rozcestník, kde jsou kurzy tříděny podle studijního programu a katedry, která kurz vyučuje.

Program: Bakalářský, magisterský, navazující magisterský a postgraduální studium
Program: Celoživotní vzdělávání, kvalifikační vzdělávání učitelů

 

Bakalářský, magisterský, navazující magisterský a postgraduální studium

 

Celoživotní vzdělávání, kvalifikační vzdělávání učitelů

 
img foot left
img foot right
 
UK PedF © 2015