Magisterské studium

Kam se obrátit?

Jaké je u nás studovat? Jak je studium náročné? Jak zde vypadá bohatý studentský život, který je velmi unikátní?

To vše zjistíte na speciálním webu pro uchazeče, který naleznete zde (web)

Ptát se můžete zde:

nebo ve facebookové skupině, kde Vám mohou poradit naši studenti (fb)

Formy studia na PedF UK

  1. Prezenční forma (dříve denní) – pravidelná, zpravidla týdenní, výuka formou přednášek, cvičení, seminářů, kurzů, praxí a dalších forem výuky

  2. Kombinovaná forma (dříve tzv. dálková) – kombinace pravidelné průběžné výuky (zpravidla jeden, nebo dva dny v týdnu v intervalu cca 1x za 14 dní až měsíc) a blokové výuky
Poslední změna: 11. říjen 2017 12:30 
Sdílet na: