Uznání zkoušek

Žádost o uznání zkoušek

Vážení žadatelé o uznání zkoušek, prosíme vás o vyplnění této žádosti, vytištěnou žádost odevzdejte spolu s kopií dokladu o vykonání zkoušky (viz formulář žádosti) v podatelně naší fakulty. Děkujeme.


Upozornění: k žádosti přikládejte vždy sylaby, bez sylabů nelze žádost posoudit. Předměty bez sylabů, přílohy č. 2 a č. 3 nebudou moci být uznány.


Před podáním žádosti o uznání zkoušek si přečtěte:

1) Opatření děkana č. 13/2009

2) Čl. 16, odst. 10 a 11 Pravidla pro organizaci studia


Uznání studijní povinnosti splněné v rámci jiného druhu studia (např. z bakalářského studia do navazujícího magisterského studia) je možné jen ve zcela výjimečných případech (je třeba k žádosti doložit odůvodnění) bez přidělení kreditů.


Vyberte si správný formulář pro Váš studijní program a obor:


Žádost běžnáPoslední změna: 3. listopad 2016 13:21 
Sdílet na: