Aktuální informace

Konzultační hodiny

Asistenka studijních proděkanek pro studenty se speciálními potřebami:

Mgr. Kamila Janyšková, mail: kamila.janyskova@pedf.cuni.cz


Konzultace ze dne 19. 9. 2017 se přesunují na 20. 9. 2017 od 15:00 do 16:00 hodin.


Úterý  13:00 - 15:00 hod. (v jiném termínu po předchozí domluvě)  

Místnost R 101 (kancelář naproti místnosti proděkanek pro studijní záležitosti)


Aktuality

 • Vážení studenti,

  na stránkách knihovny http://knihovna.pedf.cuni.cz/handi.htm

  jsme aktualizovali seznam digitalizované literatury o níže uvedené

  tituly. Vstup do plného textu je z tohoto seznamu nebo z knihovního

  systému Aleph, vyhledáte je i v portálu  Knihovní brána pro zrakově

  postižené https://www.teiresias.muni.cz/knihovni-brana/.


  Pokud heslo nemáte, můžete odpovědět na tento mail.


  207. DVOŘÁČEK, Jiří. Kompendium pedagogiky. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2009. ISBN 978-80-7290-405-1.


  206. AUGER, Marie-Thérèse a Christiane BOUCHARLAT. Učitel a problémový žák: strategie pro řešení problémů s kázní a učením. Praha: Portál, 2005. Pedagogická praxe. ISBN 80-7178-907-0.


  205. BENDL, Stanislav. Kázeňské problémy ve škole. Aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Triton, 2011. ISBN 978-80-7387-436-0.


  Přeji pěkný den.

  Jitka Bílková • Vážení kolegyně a kolegové,

  dovoluji si Vám poslat k případnému využití nabídku od Farmaceutické fakulty, která disponuje přístrojem Roger Mylink.

  Pomůcku využívala studentka s Kochleárním implantátem.

  Pokud byste pomůcku potřebovali, můžete rovnou kontaktovat

  dr. Zdeňku Kudláčkovou (tel.: 495 067 254, email: kudlacko@faf.cuni.cz)


Poslední změna: 19. září 2017 08:49 
Sdílet na: