Termíny státních rigorózních zkoušek

Termín SRZ je zveřejněn v harmonogramu daného akademického roku v sekci "opatření děkana"na úřední desce fakulty.


Aktuální termín SRZ: 4.–15. 9. 2017
Poslední změna: 24. únor 2017 13:33 
Sdílet na: