Magdalény Rettigové 4
116 39 Praha 1
Tel.: +420 221 900 111
IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208
PDF Identifikační údaje

Vítejte na stránkách Pedagogické fakulty!

Aktuality

Filmy představující jednotlivé fakulty UK budou vysílány každý pátek od 16.50 (repríza v úterý 2.10). Film o PedF bude zařazen do vysílání 3. 10.

25.8.2014   Rozvojové programy 2015 – vnitřní soutěž projektů

Děkanka fakulty vyhlásila v rámci přípravy rozvojového programu fakulty na rok 2015 soutěž projektů pro pracovníky fakulty i studenty.

Plný text výzvy nalezente na stránkách oddělení pro rozvoj a projekty (http://www.pedf.cuni.cz/index.php?menu=117). Termín pro přihlášení projektů je 15. 9. 2014. Podrobnější informace o rozvojových programech na rok 2015 jsou uveřejněny na stránkách UK (http://www.cuni.cz/UK-5958.html).

Do sekce Fakulta se představuje byla přidána virtuální prohlídka PedF UK v Praze. K zobrazení virtuální prohlídky je zapotřebí prohlížeč s přehrávačem Flash verze 9.0.28 nebo vyšší.

Dům zahraniční spolupráce vyhlásil 6. ročník soutěže Erasmus Label na téma "CO MI ERASMUS DAL A VZAL“. Zadáním soutěže je fejeton - zajímavé zpracování příběhů a zážitků účastníků programu Erasmus. Soutěž je určena studentům a absolventům, kteří se zúčastnili studijního pobytu/pracovní stáže v rámci programu Erasmus v období od akademického roku 2007/2008 až do současnosti. Více informací, kritéria a formulář přihlášky: zde. Přihlášky a soutěžní dílo adresujte na: erasmus@naep.cz.

20.6.2014   Pozvánka na 20. celostátní seminář k aktuálním otázkám výuky ruského jazyka

Akce pořádaná katedrou rusistiky a lingvodidaktiky se koná ve Zlenicích u Čerčan ve dnech 3.- 5. 10. 2014. Přihlášky zasílejte do 15. 9. 2014 na radka.hribkova@pedf.cuni.cz. Více informací na webu KRL.

11.6.2014   Pozvánka na mezinárodní konferenci Počáteční čtení: čtu a stávám se čtenářem (Cesty propojení výzkumu a praxe)

Konferenci pořádá ve dnech 24.–25. 9. 2014 katedra psychologie a katedra primární pedagogiky ve spolupráci s mezinárodní skupinou SILE/ISEL (International Symposium on Educational Literacy / Symposium international sur la literatie á l´école) a pod patronací děkanky Pedagogické fakulty doc. PaedDr. Radky Wildové, CSc. Konference je vhodná nejen pro akademické pracovníky a studenty magisterských a doktorských programů, ale také pro pracovníky odborné praxe. Informace a registrační formulář: česká část programu / anglická část programu.

13.11.2013   Přehled mezinárodních projektů, do kterých byla zapojena UK PedF

Oddělení pro zahraniční vztahy vydalo přehled mezinárodních projektů (zahájených v roce 2008 a později) financovaných Evropskou komisí, které byly realizovány v rámci Pedagogické fakulty. Je to ukázka toho, že Pedagogická fakulta patří k institucím s vysokou mírou zapojení do centralizovaných evropských aktivit. Publikace zde ke stažení.

Archiv: 2008 , 2009 , 2010 , 2012 , 2011 , 2013 , 2014
 
img foot left
img foot right
 
UK PedF © 2014