Magdalény Rettigové 4
116 39 Praha 1
Tel.: +420 221 900 111
IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208
PDF Identifikační údaje

Vítejte na stránkách Pedagogické fakulty!

Aktuality

Zábavná vzdělávací akce pro žáky 1. stupně, jejich rodiče, učitele a přátele školy s tématem "Středověk" se bude konat v pátek 26. září 2014 od 14.30 do 18.00 v prostorách PedF UK, M. Rettigové 4. Všichni jste srdečně zváni.

 

Zveme vás na českou část konference Počáteční čtení: čtu a stávám se čtenářem (Cesty propojení výzkumu a praxe), která se koná dne 25.9.2014. Pro pracovníky a studenty fakulty je možný vstup na hlavní část dopoledního programu i odpolední sekce i bez registrace (avšak bez tištěných materiálů a občerstvení). Mezinárodní část programu pouze pro registrované. Registraci je možné provést do 19. 9. 2014. Těšíme se na viděnou!

Velká slučovací akce pro celou Pedagogickou fakultu se bude konat 8.10.2014 od 15:00 v prostorách PedF UK, M. Rettigové 4.

16.9.2014   KDDD nabízí volné místo v semináři Fenomén Asterix

Seminář je určen pro navazující magisterské studium - podrobnosti zde.

16.9.2014   Pomáháme v Kambodži

Prvních dvacet kambodžských pedagogů, zástupců neziskového sektoru a veřejné správy úspěšně zakončilo v hlavním městě PhnomPhenu kurz podpory lidí s postižením. Doc. PhDr Jan Šiška, PhD. a PhDr. Pavlína Šumníková, PhD. ve spolupráci s Charitou ČR a americkou organizací Catholic Relief Services zaměřili kurs na komunikaci a prostorovou orientaci. Vzdělávacím aktivitám předcházela výzkumná sonda mapující situaci ve vzdělávání dětí se speciálním vzdělávacími potřebami v Kambodži. Výsledky studie odhalily nepřipravenost kambodžských pedagogů vzdělávat jedince se zdravotním postižením. Výzkumná zpráva a studijní materiály pro studenty v khmerštině a angličtině. Foto.

9.9.2014   PRESTIŽNÍ SEMESTRÁLNÍ STIPENDIA NA UNIVERZITĚ HAMBURK

Zájemci o čtyřměsíční studium v Hamburku z řad studentů vyšších ročníků a doktorandů všech studijních oborů (s vyjímkou zubního lékařství a farmacie) mohou podávat žádosti o stipendium ve výši 800,- EUR. Více informací zde. Délka stipendia: 4 měsíce v letním semestru 1.4.-31.7.2015.
Žádosti odevzdejte: na oddělení pro zahraniční vztahy PedF do 20.10.2014 (formulář žádosti)

Nabídka pro ty z vás, kdo se kromě školního vzdělávání věnujete také mimoškolní práci s dětmi a mladými lidmi (věková skupina 13–30 let), pořádáte volnočasové aktivity, sportovní, umělecké a další aktivity pro děti a mládež: můžete realizovat mezinárodní projektovou spolupráci nejen prostřednictvím programu CEEPUS, ale i v rámci mezinárodní spolupráce v sektoru věnovanému neformálnímu vzdělávání mládeže programu Erasmus+: Mládež v akci.
Termín pro podání žádosti v Mládeži v akci: 1. října 2014

Bližší informace zde. Zájemci o podání žádosti o grant k 1.říjnu se mohou využít informačního semináře a regionální konzultační dny připravované DZS. Dotazy mohou adresovat na mladezvakci@dzs.cz nebo na oddělení pro zahraniční vztahy PedF UK.

Filmy představující jednotlivé fakulty UK budou vysílány každý pátek od 16.50 (repríza v úterý 2.10). Film o PedF bude zařazen do vysílání 3. 10.

Konferenci pořádá ve dnech 24. 9. 2014 - 25. 9. 2014 katedra psychologie a katedra primární pedagogiky ve spolupráci s mezinárodní skupinou SILE/ISEL (International Symposium on Educational Literacy / Symposium international sur la literatie á l´école) a pod patronací děkanky Pedagogické fakulty doc. PaedDr. Radky Wildové, CSc. První den konference bude probíhat v angličtině (informace k anglické části programu), druhý den v českém jazyce, s tlumočenými příspěvky zahraničních hostí do češtiny (Informace k české části programu). Konference je vhodná nejen pro akademické pracovníky a studenty magisterských a doktorských programů, ale také pro pracovníky odborné praxe - učitele mateřských a základních škol, vychovatele, pracovníky školních poradenských pracovišť a školských poradenských zařízení, ale také pro všechny ostatní, které rozvoj gramotnosti, čtení a čtenářství našich dětí zajímají. Konference se koná v rámci projektu PRVOUK P15 Škola a učitelská profese v kontextu rostoucích nároků na vzdělávání a projektu GAČR P407/13-20678S Porozumění čtenému - typický vývoj a jeho rizika. Aktualizovaný program konference k 4. 9.

Do sekce Fakulta se představuje byla přidána virtuální prohlídka PedF UK v Praze. K zobrazení virtuální prohlídky je zapotřebí prohlížeč s přehrávačem Flash verze 9.0.28 nebo vyšší.

Dům zahraniční spolupráce vyhlásil 6. ročník soutěže Erasmus Label na téma "CO MI ERASMUS DAL A VZAL“. Zadáním soutěže je fejeton - zajímavé zpracování příběhů a zážitků účastníků programu Erasmus. Soutěž je určena studentům a absolventům, kteří se zúčastnili studijního pobytu/pracovní stáže v rámci programu Erasmus v období od akademického roku 2007/2008 až do současnosti. Více informací, kritéria a formulář přihlášky: zde. Přihlášky a soutěžní dílo adresujte na: erasmus@naep.cz.

13.11.2013   Přehled mezinárodních projektů, do kterých byla zapojena UK PedF

Oddělení pro zahraniční vztahy vydalo přehled mezinárodních projektů (zahájených v roce 2008 a později) financovaných Evropskou komisí, které byly realizovány v rámci Pedagogické fakulty. Je to ukázka toho, že Pedagogická fakulta patří k institucím s vysokou mírou zapojení do centralizovaných evropských aktivit. Publikace zde ke stažení.

Archiv: 2008 , 2009 , 2010 , 2012 , 2011 , 2013 , 2014
 
img foot left
img foot right
 
UK PedF © 2014