Magdalény Rettigové 4
116 39 Praha 1
Tel.: +420 221 900 111
IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208
PDF Identifikační údaje

Vítejte na stránkách Pedagogické fakulty!

Aktuality

15.12.2014   Porozumění čtenému jako jeden z aspektů čtenářské gramotnosti

Výzkum financovaný Grantovou agenturou ČR, který řeší katedra psychologie ve spolupráci s katedrou primární pedagogiky a katedrou českého jazyka, byl zařazen mezi úspěšné projekty. Tiskovou zprávu o řešení projektu naleznete zde.

9.12.2014   Doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace Speciální pedagogika

Katedra speciální pedagogiky na PedF UK otevírá v akademickém roce 2014/2015 v rámci CŽV doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace Speciální pedagogika (určené pro pracovníky poradenských zařízení). Program bude zveřejněn na webových stránkách PedF v sekci celoživotní vzdělávání. Akreditace byla již schválena akreditační komisí MŠMT. Pro urychlení zpracování přihlášek ještě v tomto roce je nutné zaslat přihlášku elektronicky (ke stažení zde) jako přílohu mailu nejpozději do 20.12.2014 na adresu ivana.merellova@pedf.cuni.cz, do předmětu mailu uveďte heslo: sppg350.

5.12.2014   Společný reprezentační ples Pedagogické a Filozofické fakulty UK

Bude se konat dne 26. 2. 2015 v Kongresovém centru. Více informací k tématu plesu a nákupu lístků naleznete na webových stránkách plesu.

4.12.2014   Ocenění studentky katedry hudební výchovy

Na mezinárodní pěvecké soutěži MOYZESIANA 2014 v Prešově (Slovensko) získala Aleksandra Konyukovskaya, studentka oboru Hudební výchova - Sbormistrovství, 1. cenu. Stala se absolutní vítězkou celé soutěže a byla jí udělena zvláštní cena MOYZESIANA 2014. Gratulujeme.

Hejného metoda výuky matematiky získala 1. cenu odborné poroty a druhou cenu veřejnosti ve druhém ročníku ceny Eduína.

Výstava se věnuje nejen sametové revoluci a listopadu 1939, ale také válečným událostem, které vedly k vyhlášení Mezinárodního dne studentstva a proměnám svátku za vlády KSČ. Výstava (v české a anglické jazykové verzi) potrvá v křížové chodbě Karolina až do 28. 2. 2015. Tisková zpráva. Video na Youtube.

Chcete mít nejnovější informace nejen o možnostech stipendií, stáží a spolupráce se zahraničními institucemi? S novým facebook profilem zahraničního oddělení PedF Vám již žádná informace neunikne. Líbí se Vám?

Informační, poradenské a sociální centrum UK pořádá semináře pro zájemce o studijní pobyty v zemích Asie, Afriky a Latinské Ameriky, ve Velké Británii a Irsku, v Německu, Rakousku a Švýcarsku, v Austrálii a na Novém Zélandě, v USA a Kanadě, v Itálii, Španělsku a Portugalsku. Více informací

29.9.2014   Zahájení prodeje propagačních předmětů PedF

Katalog a ceník platný pro katedry, studenty a absolventy a veřejnost - zde. Prodej: každé pondělí 14.00–15.00, oddělení pro vnější vztahy (M. Rettigové 8, 2. patro, dv. 202). Kontakt: pr@pedf.cuni.cz

13.11.2013   Přehled mezinárodních projektů, do kterých byla zapojena UK PedF

Oddělení pro zahraniční vztahy vydalo přehled mezinárodních projektů (zahájených v roce 2008 a později) financovaných Evropskou komisí, které byly realizovány v rámci Pedagogické fakulty. Je to ukázka toho, že Pedagogická fakulta patří k institucím s vysokou mírou zapojení do centralizovaných evropských aktivit. Publikace zde ke stažení.

Archiv: 2008 , 2009 , 2010 , 2012 , 2011 , 2013 , 2014
 
img foot left
img foot right
 
UK PedF © 2014