Magdalény Rettigové 4
116 39 Praha 1
Tel.: +420 221 900 111
IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208
PDF Identifikační údaje

Vítejte na stránkách Pedagogické fakulty!

Aktuality

Výstava, která potrvá až do 21. 6. 2015, prezentuje průběh a výsledky projektu „Vzdělávací role Národního památkového ústavu: Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví České republiky“. Partnery projektu jsou Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, je financován Ministerstvem kultury ČR z programu NAKI – Aplikovaný výzkum a vývoj národní a kulturní identity a je realizován v letech 2012–2015.

22.5.2015   Excelentní monografie

Významného ocenění se letos v náročném výběru dostalo monografii J. Bláhy Výtvarné umění a hudba. Tvar, prostor a čas 1/2. Zaujala v rámci Univerzity Karlovy 2. místo. Mimořádný úspěch si zaslouží srdečné blahopřání akademické obce PedF. Blahopřání patří i dalším autorům oceněných monografií a autorským týmům: A. Hogenové, R. Wildové, V. Vykoukalové, V. Rambouskovi, H. Hejlové, S. Štechovi, J. Zapletalové a M. Fulkové.

22.5.2015   Úspěšný koncert studentek čtvrtého ročníku Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Ve čtvrtek 21. 5. 2015 se uskutečnil ve Velkém sále Pedagogické fakulty UK pěvecký koncert studentek čtvrtého ročníku Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, který byl slavnostním završením jejich dvouleté hlasové přípravy pod vedením Mgr. Jany Veverkové. Za účasti paní děkanky a dalších pracovníků fakulty předevedly dívky doprovázené na klavír PhDr. Petrou Bělohlávkovou, Ph.D. pestrý repertoár z nejrůznějších žánrů a dočkaly se vřelého přijetí početného publika.

22.5.2015   Informace o konferenci Oborové didaktiky: vývoj - stav - perspektivy

Katedra českého jazyka zve na mezioborovou didaktickou konferenci, jež se uskuteční na 19. června 2015 na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně za účasti oborových didaktiků naší fakulty. Podrobnosti o konferenci a přednášejících naleznete ZDE.

19.5.2015   Hudebně-kulturní akce Zavírák

Ve čtvrtek 28. května od 16:00 se v prostorách Pedagogické fakulty uskuteční hudebně-kulturní akce Zavírák. O hudební program se postará německá kapela Karlsruhe band, kapela studenta Alberta Němce a Happy Funeral. Těšit se můžete také na vernisáž fotografií Univerzity prvního a třetího věku a doprovodné akce - facepainting, fotokoutek, workshop Katedry primární pedagogiky, výprodej knih, prodej výtvorů studentů výtvarné výchovy a soutěže! Výtěžek z celé akce bude věnován na studium bangladéšské dívky Meowaiching. Občerstvení zajistí POP Bistro!

19.5.2015   Projekce filmu Cesta ven s debatou s jeho tvůrci a protagonisty

Srdečně Vás zveme na projekci filmu Cesta ven (ČR, 2014), která se společně s debatou s jeho tvůrci a protagonisty uskuteční ve středu 27. 5. od 17h v hlavní budově PedF UK v učebně R112. Cesta ven se stala vítězným snímkem letošních Českých lvů a jde o syrový příběh sympatické Žanety - mladé matky, která se nehodlá smířit se svým sociálním statusem a hledá lepší místo pro život svůj i své malé dcerky. Více info o projekci ZDE.

18.5.2015   Pozvánka na mezinárodní konferenci

Srdečně zveme akademické pracovníky fakulty na konferenci School Tracking: Diverse mechanisms, effects and policy responses. která se koná ve dnech 26.–27. května 2015 a je pořádána Ústavem výzkumu a rozvoje vzdělávání. Jednacím jazykem konference je angličtina. Registrace: jaroslava.simonova@pedf.cuni.cz. Bližší informace zde.

18.5.2015   Přednáška dr. Adama Gamorana

Zveme Vás na odbornou přednášku dr. Adama Gamorana "Nerovné šance jsou problém. Jaké jsou možnosti řešení?", kterou ÚVRV pořádá ve spolupráci s ambasádou USA a Fulbrightovou komisí. Přednáška se koná ve čtvrtek 28. května od 14:00 v Americkém centru, Tržiště 13, Praha 1. Prosíme Vás o registraci do 22. května na e-mailové adrese acprague@state.gov Přednáška bude probíhat v anglickém jazyce a bude simultánně tlumočena do češtiny.

12.5.2015   Zájezd do Národního parku Ötscher a rakouského Podunají

Zveme Vás na podzimní zájezd do rakouského Podunají a Národního parku Ötscher, který se uskuteční v termínu 30. 8. - 4. 9. 2015. Informace o programu, ubytování a platbách zájezdu ZDE.

Nový ročník konference TEDxCharlesUniversity se uskuteční 25. června 2015 od 14:00 v budově FSV UK Opletalova. Studium, věda i život jsou jedno dlouhé vyprávění – a často vlastně nikdy nekončící. A proto bude mottem letošní konference NEKONEČNÝ PŘÍBĚH. Jste akademičtí pracovníci, doktorandi nebo studenti na Univerzitě Karlově a chcete se stát jedním z našich řečníků? Přihlaste sebe nebo nominujte někoho, kdo se chce se světem o své myšlenky podělit! Podmínky a přihlášku najdete ZDE. 
3.5.2015   Termíny otevřených konzultací děkanky fakulty

úterý 26. 5. 14.00 - 15.00 hodin

úterý 2. 6. 15.00 - 16.00 hodin

Myslitel Alain Badiou, který se těší světovému renomé a bývá označován za nejrelevantnějšího filozofa současnosti, přednesl v Praze dvě přednášky - 29. října 2014 v Městské knihovně v Praze a následně 30. října 2014 v rámci konference v kině 35 ve Francouzském institutu. Pedagogická fakulta byla spoluorganizátorkou konference a záštitu převzal rektor UK prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. Videozáznamy z konference budou také postupně doplňovány na http://www.badiou.cz/.

16.4.2015   Výsledky výběrového řízení na krátkodobý studijní pobyt do Norska

Dne 13. dubna 2015 proběhlo na katedře tělesné výchovy v budově v Brandýse nad Labem výběrové řízení na krátkodobý studijní pobyt do Norska. Výsledky výběrového řízení naleznete v přiloženém dokumentu.

Ústav profesního rozvoje pracovníků Vás zve na 28. ročník LŠH. Akce bude probíhat od 1. - 5. 7. 2015 a je určena učitelům dějepisu a občanské výchovy i dalších společenskovědních předmětů. Je zaměřena na historii a výuku dějepisu. Přednášky jsou zaměřeny i na širší otázky filosofie dějin, na otázky politické a geopolitické, na rozvoj kritického politického myšlení. Přednášející jsou přední historici i další významní odborníci z vysokých škol a vědeckých ústavů z ČR, ze Slovenska, ale i z dalších zemí. Pravidelně se letní školy účastní 150 i více učitelů základních a středních škol z celé republiky, někteří účastníci jsou i ze Slovenska.

18.3.2015   Přehled mezinárodních projektů, do kterých byla zapojena UK PedF, v anglickém jazyce

Oddělení pro zahraniční vztahy vydalo přehled mezinárodních projektů (zahájených v letech 2008 - 2014) financovaných Evropskou komisí, které byly (nebo stále jsou) realizovány v rámci Pedagogické fakulty. Je to ukázka toho, že Pedagogická fakulta patří k institucím s vysokou mírou zapojení do centralizovaných evropských aktivit. Publikace v anglickém jazyce je zde ke stažení. Výstava k mezinárodním projektům ve vestibulu hlavní budovy fakulty - Magdalény Rettigové 4, Praha 1, byla zahájena 19. 3. 2015 v 16:00.

Pokud Vás zajímají nejčerstvější zprávy a informace z Pedagogické fakulty, navštivte ji na oficiálních facebookových stránkách a dejte like! https://www.facebook.com/pedf.cuni

Středisko vzdělávací politiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (SVP PedF UK) zveřejnilo 17. února 2015 v Lidových novinách srovnávací přehledy uplatnění absolventů veřejných vysokých škol a jejich fakult na pracovním trhu (Uplatnění absolventů VŠ). Uplatnění absolventů je vyjádřeno souhrnným indexem a šesti ukazateli: zaměstnatelnost absolventů, průměrný pracovní příjem, kvalifikační náročnost vykonávané práce, podíl pracujících v absolvovaném oboru, míra využívání získaného vzdělání a spokojenost s prací. Údaje o uplatnění 35 tisíc absolventů vysokých škol z let 2008-2013 shromáždilo SVP PedF UK v rámci projektu REFLEX, který řešilo s podporou ministerstva školství v letech 2013-2014.

9.2.2015   2. Mezinárodní letní škola skupinové analýzy

Ve dnech 15. - 19. 7. 2015 proběhne na fakultě 2. Mezinárodní letní škola skupinové analýzy na téma "Kdo se bojí skupiny?". Letní školu pořádá Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii (ČSPAP) a Group-Analytic Society International (GASI) – více info zde

Archiv: 2008 , 2009 , 2010 , 2012 , 2011 , 2013 , 2014 , 2015
 
img foot left
img foot right
 
UK PedF © 2015