Magdalény Rettigové 4
116 39 Praha 1
Tel.: +420 221 900 111
IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208
PDF Identifikační údaje

Vítejte na stránkách Pedagogické fakulty!

Aktuality

Do sekce Fakulta se představuje byla přidána virtuální prohlídka PedF UK v Praze. K zobrazení virtuální prohlídky je zapotřebí prohlížeč s přehrávačem Flash verze 9.0.28 nebo vyšší.

Dům zahraniční spolupráce vyhlásil 6. ročník soutěže Erasmus Label na téma "CO MI ERASMUS DAL A VZAL“. Zadáním soutěže je fejeton - zajímavé zpracování příběhů a zážitků účastníků programu Erasmus. Soutěž je určena studentům a absolventům, kteří se zúčastnili studijního pobytu/pracovní stáže v rámci programu Erasmus v období od akademického roku 2007/2008 až do současnosti. Více informací, kritéria a formulář přihlášky: zde. Přihlášky a soutěžní dílo adresujte na: erasmus@naep.cz.

9.7.2014   Záznam debaty s prof. Noamem Chomskym

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci pořádala 3. června 2014 debatu s americkým lingvistou a filozofem prof. Noamem Chomskym. Diskusi moderoval Jaroslav Fiala, jehož překlad výboru Chomského textů vyšel v Nakladatelství Karolinum pod názvem Disident Západu. Záznam debaty v původním znění:1. část, 2. část, 3. část.

30.6.2014   Děkani pedagogických fakult jednali s ministrem Chládkem o podpoře učitelského vzdělávání

V pátek 27. 6. 2014 se uskutečnilo jednání děkanů pedagogických fakult s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Marcelem Chládkem. Předmětem jednání byly neuspokojivé výsledky státní maturity a kroky, které je třeba podniknout k nápravě. Byl mj. dojednán společný postup při inovaci pregraduáílní přípravy učitelů, přičemž se MŠMT zavázalo vytvořit pedagogickým fakultám potřebné podmínky, vč. ekonomických. Děkani upozornili na dlouhodobé podfinancování učitelské přípravy, které znemožňuje pedagogickým fakultám pracovat v souladu s jejich odbornými vizemi a na úrovni obvyklé v nejvyspělejších zemích. Jednání přineslo konkrétní výsledky a rozhodnutí, počítá se i s vytvořením pracovní skupiny, která bude naplánované změny koordinovat. Informace o brífinku MŠMT jsou k dispozici zde. Brífink, na kterém za Asociaci děkanů pedagogických fakult vystoupila doc. PaedDr. Radka Wildová, CSc., odvysílala Česká televize.

20.6.2014   Pozvánka na 20. celostátní seminář k aktuálním otázkám výuky ruského jazyka

Akce pořádaná katedrou rusistiky a lingvodidaktiky se koná ve Zlenicích u Čerčan ve dnech 3.- 5. 10. 2014. Přihlášky zasílejte do 15. 9. 2014 na radka.hribkova@pedf.cuni.cz. Více informací na webu KRL.

11.6.2014   Pozvánka na mezinárodní konferenci Počáteční čtení: čtu a stávám se čtenářem (Cesty propojení výzkumu a praxe)

Konferenci pořádá ve dnech 24.–25. 9. 2014 katedra psychologie a katedra primární pedagogiky ve spolupráci s mezinárodní skupinou SILE/ISEL (International Symposium on Educational Literacy / Symposium international sur la literatie á l´école) a pod patronací děkanky Pedagogické fakulty doc. PaedDr. Radky Wildové, CSc. Konference je vhodná nejen pro akademické pracovníky a studenty magisterských a doktorských programů, ale také pro pracovníky odborné praxe. Informace a registrační formulář: česká část programu / anglická část programu.

Pražští zastupitelé odsouhlasili mimosoudní dohodu města s Karlovou univerzitou o sídla Pedagogické fakulty v ulici Magdalény Rettigové a v ulici Celetné. Zatímco Celetná i s pozemky by měla patřit univerzitě, budova v ul. M. Rettigové městu. To ji škole pronajme za 12 tisíc korun ročně na 50 let.

Univerzita Karlova v Praze připravuje výstavu k 75. výročí událostí listopadu 1939 a k 25. výročí sametové revoluce v roce 1989. Obrací se proto na veřejnost s prosbou o poskytnutí dobových fotografií a dalších dokumentů spjatých s těmito významnými událostmi našich dějin.

13.11.2013   Přehled mezinárodních projektů, do kterých byla zapojena UK PedF

Oddělení pro zahraniční vztahy vydalo přehled mezinárodních projektů (zahájených v roce 2008 a později) financovaných Evropskou komisí, které byly realizovány v rámci Pedagogické fakulty. Je to ukázka toho, že Pedagogická fakulta patří k institucím s vysokou mírou zapojení do centralizovaných evropských aktivit. Publikace zde ke stažení.

Archiv: 2008 , 2009 , 2010 , 2012 , 2011 , 2013 , 2014
 
img foot left
img foot right
 
UK PedF © 2014