Magdalény Rettigové 4
116 39 Praha 1
Tel.: +420 221 900 111
IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208
PDF Identifikační údaje

Vítejte na stránkách Pedagogické fakulty!

Aktuality

Hejného metoda výuky matematiky získala 1. cenu odborné poroty a druhou cenu veřejnosti ve druhém ročníku ceny Eduína.

Výstava se věnuje nejen sametové revoluci a listopadu 1939, ale také válečným událostem, které vedly k vyhlášení Mezinárodního dne studentstva a proměnám svátku za vlády KSČ. Výstava (v české a anglické jazykové verzi) potrvá v křížové chodbě Karolina až do 28. 2. 2015. Tisková zpráva. Video na Youtube.

Děkanka Pedagogické fakulty UK srdečně zve všechny studenty i zaměstnance k oslavám adventního času, tentokrát s mottem „Vyzdob si fakultu“ Slavnostní zahájení se bude konat ve vestibulu v pondělí 1. 12. v 15.00.

Tradiční adventní koncert se bude konat 2. prosince 2014 od 19 hodin ve Velké aule Karolina. Na programu je Česká mše vánoční "Hej, mistře!" (J. J. Ryba) a Hymnus adventualis (F. X. Thuri).

Akce se koná 28. 11. 2014 od 18.00 v místnosti R128. Přijďte strávit noc ve škole kulturně.

Promítání se uskuteční 1. 12. 2014 od 18:05 v AULE PedF UK v rámci přednáškového cyklu Izrael: zrození národa. Promítání a následnou diskusi moderuje dramaturg a vedoucí projektu Loterie života Zdeněk Tulis.  Případné dotazy zasílejte na thabermann@scio.cz.

10.11.2014   Setkání studijních proděkanek se zástupci studentských oborových rad a studentských tutorů
proběhne ve čtvrtek 4. 12. 2014 od 16 hod v učebně R 103 PedF UK. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

Chcete mít nejnovější informace nejen o možnostech stipendií, stáží a spolupráce se zahraničními institucemi? S novým facebook profilem zahraničního oddělení PedF Vám již žádná informace neunikne. Líbí se Vám?

Katedra primární pedagogiky PedF UK v Praze v úzké spolupráci s Asociací předškolní výchovy a pražskou pobočkou České pedagogické společnosti pořádají konferenci pod záštitou děkanky doc. PaedDr. Radky Wildové, CSc. Akce se uskuteční v pátek 28. 11. 2014 od 9.30 hod v aule PedF UK v Praze, M. Rettigové 4. Jedná se o netradiční odborné setkání, kde budou prezentovány názory různých odborníků (pedagogů, psychologů, pediatrů, ředitelek mateřských škol, státních úředníků atd.).  Konference je určena široké pedagogické veřejnosti, vítáni jsou i studenti. Na konferenci se zájemci nemusí předem přihlašovat.

Informační, poradenské a sociální centrum UK pořádá semináře pro zájemce o studijní pobyty v zemích Asie, Afriky a Latinské Ameriky, ve Velké Británii a Irsku, v Německu, Rakousku a Švýcarsku, v Austrálii a na Novém Zélandě, v USA a Kanadě, v Itálii, Španělsku a Portugalsku. Více informací

29.9.2014   Zahájení prodeje propagačních předmětů PedF

Katalog a ceník platný pro katedry, studenty a absolventy a veřejnost - zde. Prodej: každé pondělí 14.00–15.00, oddělení pro vnější vztahy (M. Rettigové 8, 2. patro, dv. 202). Kontakt: pr@pedf.cuni.cz

13.11.2013   Přehled mezinárodních projektů, do kterých byla zapojena UK PedF

Oddělení pro zahraniční vztahy vydalo přehled mezinárodních projektů (zahájených v roce 2008 a později) financovaných Evropskou komisí, které byly realizovány v rámci Pedagogické fakulty. Je to ukázka toho, že Pedagogická fakulta patří k institucím s vysokou mírou zapojení do centralizovaných evropských aktivit. Publikace zde ke stažení.

Archiv: 2008 , 2009 , 2010 , 2012 , 2011 , 2013 , 2014
 
img foot left
img foot right
 
UK PedF © 2014