Filozofie

Členové oborové rady

prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.     předsedkyně OR

doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc. 

prof. ThDr. Otakar Funda, Dr. theol.   

prof. Miloš Havelka, CSc.     

doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.  

prof. ThDr. Jan B. Lášek       

PhDr. Petr Machleidt, Ph.D.  

prom. chem  Jiří Michálek, Dr., CSc. 

doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.  

doc. PhDr. Zdeněk Pinc      

prof. PhDr. Ilona Semrádová, CSc.  

PhDr. Věra Schifferová, CSc.    

prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.  

prof. PhDr. Jan Sokol,  CSc, Ph.D.   

PhDr. Josef Velek, CSc.  

doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D.   

Školitelé

doc. PhDr. Oldřich Čálek, CSc.  

doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D.   

doc. PhDr. Radomír Havlík, CSc.  

prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.

PhDr. Věra Jirásková, Ph.D.  

PhDr. Helena Kalábová, Ph.D. 

doc. PhDr. Zdeněk Kratochvíl   

PhDr. Hana Maříková, Ph.D.   

doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc. 

PhDr. Miroslav Pauza, CSc.   

doc. PhDr. Zdeněk Pinc  

prof. PhDr. Ilona Semrádová, CSc. 

prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D. 

PhDr. Věra Schifferová, CSc. 

doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D.    

PhDr. Josef Velek, CSc.     

doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D.                                  

Komise pro SDZ a obhajoby - členové schválení vědeckou radou PedF UK

členové OR: viz výše

školitelé:      viz výše

ostatní schválení členové:

doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. 

PhDr. Helena Kalábová, Ph.D.

PhDr. David Krámský, Ph.D.

PhDr. Josef  Stracený, CSc.       

Mgr. David  Rybák, Ph.D                           

PhDr. Jana Šturzová, Ph.D.Poslední změna: 12. únor 2018 11:43 
Sdílet na: