Termíny přijímacích zkoušek

Řádný termín přijímacích zkoušek:


23. 4. 2018 – 26. 4. 2018 pouze talentové přijímací zkoušky z hudební, tělesné a výtvarné výchovy pro všechny obory a formy studia, ve kterých je talentová přijímací zkouška předepsána (netýká se oboru Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání, u kterého se bude konat talentová zkouška až v červnu po vykonání písemného oborového testu).


4. 6. 2018 – 15. 6. 2018 přijímací zkoušky pro prezenční i kombinovanou formu studiaTest obecných studijních předpokladů je stanoven na čtvrtek 7. 6. 2018 pro prezenční i kombinovanou formu studia (týká se pouze oborů, u kterých je tento test uveden v popisu přijímací zkoušky).


Test z pedagogicko-psychologické přípravy pro navazující magisterské studijní obory Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ je stanoven na pondělí 11. 6. 2018 pro prezenční i kombinovanou formu studia.Náhradní termín přijímacích zkoušek:


14. 5. – 15. 5. 2018, náhradní termín talentových přijímacích zkoušek (hudební, tělesná, výtvarná výchova)


25. 6. – 26. 6. 2018, náhradní termín přijímacích zkoušek pro prezenční i kombinovanou formu studia
Formulář žádosti o náhradní termín přijímací zkoušky
Poslední změna: 15. únor 2018 15:27 
Sdílet na: