Modelové testy


Modelový test pro všechny bakalářské obory a nedělený magisterský obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, ve kterých se uplatňuje TOSP se 40 body - zde.


Modelový TOSP pro bakalářský obor Český jazyk se zaměřením na vzdělávání s 20 body - zde.


Modelový test z pedagogiky a psychologie (pedagogicko-psychologická příprava) pro navazující magisterské studium, studijní program Učitelství pro střední školy najdete zde.Modelové testy jednotlivých kateder:


Centrum školského managementu Bc. NMgr.


Katedra anglického jazyka a literatury Bc. NMgr.


Katedra biologie a environmentálních studií Bc., NMgr.


Katedra českého jazyka Bc. NMgr.


Katedra dějin a didaktiky dějepisu Bc. NMgr.


Katedra francouzského jazyka a literatury Bc.


Katedra germanistiky Bc. NMgr.


Katedra hudební výchovy NMgr.: Pedagogika předškolního věku


Katedra chemie Bc. – TOSP (NMgr. – ústní)


Katedra informačních technologií a technické výchovy Bc.: jednoobor i dvouobor NMgr.


Katedra matematiky a didaktiky matematiky Bc. 1 výsledky 1 Bc. 2 výsledky 2


Katedra občanské výchovy a filozofie NMgr. jednoobor i dvouobor


Katedra pedagogiky

obor Výchova ke zdraví Bc. NMgr

obor Pedagogika (Bc.) a Vychovatelství absolvují uchazeči TOSP

obor Pedagogika (NMgr.) a do UPVOV – ústní přijímací zkoušky

Modelový test z pedagogiky a psychologie pro NMgr. studium (ped.-psych. příprava): zde


Katedra primární pedagogiky

předškolní obory: pouze talentové a ústní zkoušky

učitelství 1. st. ZŠ: test studijních předpokladů TOSP


Katedra psychologie Bc. NMgr.


Katedra rusistiky a lingvodidaktiky Bc. 1 Bc. 2 NMgr.


Katedra speciální pedagogiky Bc. – TOSP NMgr.


Katedra tělesné výchovy NMgr.


Katedra výtvarné výchovy Bc.Poslední změna: 12. únor 2018 11:46 
Sdílet na: