prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.

Proděkan pro vědu a výzkum


 • projekty výzkumu a vývoje

 • habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem,

 • hodnocení vědecké činnosti pracovišť

 • doktorské studijní programy

 • knihovnické a informační služby

Životopis

 • Katedra dějin a didaktiky dějepisu PedF UK

  (1994 - doposud)

 • Národní galerie v Praze (ředitel Sbírky starého umění)

  (2001 - 2014)

 • Národní galerie v Praze (pověřený ředitel Národní galerie)

  (2013 - 2014)

 • Proděkan pro vědu a výzkum PedF UK

  (2016 doposud)


Prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D. (1962) vystudoval historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, zabývá se především dějinami, kulturou a výtvarným uměním raného novověku, zejména baroka. Na pedagogické fakultě přednáší od roku 1994 jako člen Katedry dějin a didaktiky dějepisu. Pracoval v Národní galerii v Praze, kterou v letech 2013–2014 spravoval jako pověřený generální ředitel, dále v Husitském muzeu v Táboře a v Památníku národního písemnictví. Od roku 2016 vede Centrum humanistických studií Moravského zemského muzea. Autor řady publikací a tvůrce mnoha výstav v Česku a v zahraničí. V minulosti byl oceněn mj. cenou Magnesia Litera, cenou Gloria musaealis, cenou Českého výboru Mezinárodní rady muzeí (ICOM) a francouzským Řádem umění a literatury.
Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: