Pracovníci oddělení

Doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc., proděkanka pro zahraniční vztahy, ERASMUS+ koordinátor

tel. +420 221 900 329, +420 221 900 238

e-mail: miroslava.cernochova@pedf.cuni.cz


Mgr. Nikola Poulová, vedoucí oddělení, referentka pro ERASMUS+ program (přijíždějící a vyjíždějící studenti)

tel. +420 221 900 237

e-mail: nikola.poulova@pedf.cuni.cz


Stanislava Vlčková referentka pro agendu podávání žádostí o zahraniční pracovní cesty, mobilita akademiků

tel. +420 221 900 237

e-mail: stanislava.vlckova@pedf.cuni.cz


Naděžda Kvasničková, referentka pro evidenci dat o mezinárodních vztazích a spolupráci

tel. +420 221 900 237

e-mail: nadezda.kvasnickova@pedf.cuni.cz


_____________, referentka pro administraci žádostí, evidenci a řízení mezinárodních projektů


Najdete nás také na facebooku!


Poslední změna: 1. březen 2018 13:24 
Sdílet na: