Zahájená a proběhlá řízení před VR PedF UK


 • jméno: PhDr. David Krámský, Ph.D.

  obor: Filozofie

  habilitační práce: Morální smysl a mysl

  řízení před vědeckou radou fakulty: 15. 3. 2018 


 • uchazeč: PhDr. RNDr. Hana Voňková, Ph.D. et Ph.D.

  obor: Pedagogika

  název habilitační práce: Metoda ukotvujících vinět a její využití v pedagogickém výzkumu

  řízení zahájeno: 1.12.2016

  habilitační řízení na VR PedF UK: 7. 12. 2017


 • uchazeč: PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D.

  obor: Pedagogická psychologie

  název habilitační práce: Vývojový vztah fonematického povědomí a znalosti písmen

  řízení zahájeno: 19. 10. 2017


 • uchazeč: PhDr. Helena Kalábová, Ph.D.

  obor: Filozofie

  název habilitační práce: Čas, tělo a tělesnění

  řízení zahájeno: 16. 3. 2017

  habilitační řízení na VR PedF UK: 19.10.2017 vědecká rada habilitační řízení zastavila


 • uchazeč: Mgr. Jana Straková, Ph.D.

  obor: Pedagogika

  název habilitační práce: Mezinárodní výzkumy výsledků vzdělávání. Metodologie, přínosy, rizika a příležitosti

  řízení zahájeno: 16.6.2016

  habilitační řízení na VR PedF UK: 13.10.2016

  RUK: jmenována s účinností od: 1.12.2016


 • uchazeč: Mgr. Michael Hauser, Ph.D.

  obor: Filozofie

  název habilitační práce: Adornova filosofie a její aktualizace v otázce společnosti a rozumu

  řízení zahájeno: 16.6.2016

  habilitační řízení na VR PedF UK: 1.12.2016

  RUK: jmenován s účinností od: 1.2.2017


 • uchazeč: Mgr. Jiří Mudrák, Ph.D.

  obor: Pedagogická psychologie

  název habilitační práce: Nadané děti a jejich rozvoj

  řízení zahájeno: 20.6.2016

  RUK: jmenován s účinností od 1.5.2017


 • uchazeč: PhDr. David Krámský, Ph.D.

  obor: Filozofie

  název habilitační práce: Morální mysl a smysl

  řízení zahájeno: 1.6.2016


 • uchazeč: PhDr. Aleš Prázný, Ph.D.

  obor: Filozofie

  název habilitační práce: O smyslu politiky Politická filosofie Hannah Arendtové

  řízení zahájeno: 22.10.2015

  habilitační řízení na VR PedF UK: 16.6.2016

  RUK: jmenován s účinností od: 1.10.2016


 • uchazeč: PhDr. Jan Hábl, Ph.D.

  obor: Pedagogika

  název habilitační práce: Aby člověk neupadal v nečlověka. Komenského pedagogická humanizace jako antropologický problém

  řízení zahájeno: 22.7.2015

  habilitační řízení na VR PedF UK: 28.1.2016

  RUK: jmenován s účinností od: 1.4.2016


 • uchazeč: PhDr. Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D.

  obor: Speciální pedagogika

  název habilitační práce: Zpracování nejednoznačného podnětu žáky se sluchovým postižením

  řízení zahájeno: 18.12.2014

  habilitační řízení na VR PedF UK: 22.10.2015

  RUK: jmenována s účinností od: 1.12.2015


 • uchazeč: PhDr. Mgr. Irena Smetáčková, Ph.D.

  obor: Pedagogická psychologie

  název habilitační práce: Genderové představy a vztahy. Sociální a kognitivní aspekty maskulinity a femininity v průběhu ZŠ

  řízení zahájeno: 18.12.2014

  Habilitační řízení na VR PedF UK: 21.5.2015

  RUK: jmenována s účinností od: 1.7.2015


 • uchazeč: RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.

  obor: Didaktika matematiky

  název habilitační práce: Vybrané teorie učení a jejich projekce do využívání ICT ve výuce matematiky

  řízení zahájeno: 19.6.2014

  Habilitační řízení na VR PedF UK: 21.5.2015

  RUK: jmenován s účinností od: 1.11.2015


 • uchazeč: PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

  obor: Pedagogická psychologie

  název habilitační práce: Riziko dyslexie – vývojové profily pregramotnostních dovedností a prekurzory rozvoje gramotnosti v rizikových skupinách

  řízení zahájeno: 19.6.2014

  Habilitační řízení na VR PedF UK: 20.11.2014

  RUK: jmenována s účinností od: 1.2.2015


 • uchazeč: PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D.

  obor: České a československé dějiny

  název habilitační práce: František Pubička S.I. (1722-1807): barokní historik ve století rozumu

  řízení zahájeno: 19.6.2014

  Habilitační řízení na VR PedF UK: 15.6.2017 vědecká rada habilitační řízení zastavilaZahájená a proběhlá řízení na PedF UK od roku 2008


Poslední změna: 21. březen 2018 14:43 
Sdílet na: