Studentské oborové rady a spolky


Studentské rady oborů se zřizují za účelem zastupování zájmů studentů daného studijního oboru tak, aby se zvýšil podíl studentů na zkvalitňování organizace, průběhu výuky a oživování veřejného prostoru fakulty o kulturní a jiné akce.


Rada se vyjadřuje k průběhu výuky na své katedře a tlumočí dotazy, návrhy, podněty a připomínky studentů. Pomáhá studentům prvního ročníku s orientací v prostředí fakulty a organizuje adaptační kurzy.


Rada je povinna hájit zájmy studentů daného oboru a účastnit se společných setkání oborových rad a studijních proděkanek. Rada má právo na jednání s vedením katedry nejméně jednou za měsíc. Vedení katedry je povinno zajistit projednání a řešení otázek spadajících do oblasti činnosti Rady.


V případě jakéhokoliv dotazu, problému, připomínky a podnětu se můžete obrátit na svou oborovou radu přes odkaz v seznamu.


SOR anglického jazyka a literatury web Facebook

mluvčí rady: David Vodrážka (AJ-M),

členové rady: Lenka Jandošová (AJ-M), Johana Tichá (AJ-HV), Tereza Nacherová (AJ-HV), Barbora Imrišková (AJ-PG)


SOR biologie web Facebook

členové rady: Michal Burian (B BI-TVS), Petra Vaníčková (BI-VZ), Bc. Tomáš Kebert (N BI-CH), Bc. Jana Ruszó (N BI-VZ), Bc. Štěpán Gabriel (N BI-CH)


SOR českého jazyka a literatury

členové rady: Romana Hauzrová (B ČJ-M), Dominika Škabradová (B ČJ-D), Anna Karlíková (B ČJ-AJ), Vojtěch Jirka (B ČJ-RJ), Jakub Stanjura (B ČJ-AJ), Kateřina Matoušová (N ČJ-D), Lukáš Matějíček (N ČJ-ZSV)


SOR francouzského jazyka a literatury web Facebook

mluvčí rady: Kateřina Svobodová (B FJ-PG)

členové rady: Pavel Sovič (N FJ-M), Karolína Svobodová (B D-FJ), Jitka Kovaříková (AJ-FJ), Marek Kurák (Fj-Pg)


SOR germanistiky Facebook

členové rady: Bc. Marie Králová (N ČJ-NJ), Bc. Robert Jůza (N NJ-ZSV), Karolina Linerová (B AJ-NJ), Martin Balínek (B NJ-ZSV), Karin Polcarová


SOR hudební výchovy web

členové rady: Tereza Staňková (ČJ-HV), Zdislava Šikutová (ČJ-HV), Barbora Filová (ČJ-HV), Kristýna Milčínska (ČJ-HV)


SOR chemie web Facebook

členové rady: Bc. Linda Honskusová (N CH-VZ), Bc. Simona Čábelová (N BI-CH), Bc. Kateřina Chlumová (N BI-CH), Simona Pillerová (B Bi-Che), Markéta Zoufalá (B Bi-Che)


SOR informačních technologií web

členové rady: Jan Vais (IT), Michaela Stejskalová (IT-MA), Petr Lienert (IT-MA)


SOR matematiky web Facebook

mluvčí rady: Michaela Stejskalová (B IT-M)

členové rady: Pavla Šulcová (B M-Pg), Gabriela Kuchaříková (B M-Pg), Martin Čížek (B M), Mgr. Veronika Havelková (doktorand KMDM)


SOR pedagogiky web Facebook

mluvčí rady: Pavla Šulcová (B M-Pg)

členové rady: Adéla Jiřičková (N VV-ZUŠ), Barbora Imrišková (B Aj-Pg), Martin Beneš (B IT-Pg), Nika Dimitrovová (B IT-Pg)


SOR psychologie Facebook

mluvčí rady: Ing. Bc. Petra Topková (N)

členové rady: Bc. Jana Chládková (N), Alica Hehejíková (B) Lucie Zíková (B)


SOR tělesné výchovy a sportu Facebook

mluvčí rady: Kateřina Hejdrychová (B Bi-TVS)

členové rady: Jan Kosek (B Bi-TVS), Adam Nejedlý (B Bi-TVS)


SOR učitelství pro 1. stupeň ZŠ a učitelství MŠ web

ZAJIŠŤUJE PEDAGOGICKÝ SPOLEK EMIL

předsedkyně spolku: Veronika Matějová (Učitelství pro 1. stupeň ZŠ)

zástupce za MŠ: Barbora Štěpánková (Učitelství pro MŠ; Učitelství pro 1. stupeň ZŠ), Lucie Fučíková (Učitelství pro MŠ)


SOR výchovy ke zdraví web Facebook

členové rady: Linda Honskusová (N CH-VZ), Lenka Vaňková (N TVS-VZ), Kateřina Bukačová (N BI-VZ), Zuzana Gruntová (N BI-VKZ), Štěpán Flieger (B Che-VkZ), Hana Hronová (N Bi-VkZ)


SOR výtvarné výchovy Facebook


FAKULTNÍ SPOLKY

V posledních dvou letech se na Pedagogické fakultě UK začal uplatňovat spolkový život. Fakultní spolky se podílejí na chodu fakulty (skrz schůze s vedením a oborové rady), oživují akademický prostor a nabízejí studentům další možnosti využití volného času a realizování se.


Již od nepaměti působí na fakultě První Pražská Pedagogická Pivní Peruť (5P – „Pětipéčko“), která shromažďuje zejména přátele historie a zlatého moku.


Druhým nejstarším je Studentský spolek Agora, který v roce 2015 oslavil své druhé narozeniny. Pořádá besedy, vydává vlastní časopis Post Septem, také organizuje filmový klub a celou řadu dalších akcí. Patří do něj zejména studenti dějepisu a základů společenských věd, ale i mnoho dalších.


Pedagogický spolek Emil funguje především pro studenty preprimární a primární pedagogiky a na fakultě pořádá například Den dětí, učitelů a rodičů (DDUR).


Spolek Drosophila vznikl na Katedře biologie a environmentálních studií. Organizuje sbírku Mobily pro gorily a Běh pro Zoo Praha. V jejích řadách si najdou své místo milovníci přírody, vědy a pohybu. 


Peďák, spolek studentů a přátel PedF UK, vznikl proto, aby fungoval napříč všemi studijními formami a obory na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a podporoval vzájemnou kohezi mezi studenty. Vytvořen byl při Katedře pedagogiky, Katedře francouzského jazyka a literatury a Katedře informačních technologií a technické výchovy. Jeho hlavním cílem je zpravodajství o dění na PedF, rozšiřování obzorů v oblasti výchovy a vzdělávání včetně seberealizace v oblasti médií, informačních technologií a uskutečňování volnočasových aktivit, na kterých se studenti chtějí podílet, a které vedou k pozitivnímu pohledu na fakultu.


Společnou kulturní akcí všech spolků a oborových rad jsou DvorkyZápisy z jednání SOR a spolků s vedením fakulty

15. 10. 2015

24. 11. 2015

9. 12. 2015

22. 2. 2016

7. 3. 2016

4. 4. 2016

9. 5. 2016

24. 10. 2016

29. 11. 2016

28. 3. 2017

26. 4. 2017


Poslední změna: 11. červen 2017 22:29 
Sdílet na: