Studentské oborové rady a spolky


Studentské oborové rady se zřizují za účelem zastupování zájmů studentů daného studijního oboru tak, aby se zvýšil podíl studentů na zkvalitňování organizace, průběhu výuky a oživování veřejného prostoru fakulty o kulturní a jiné akce.


Rada se vyjadřuje k průběhu výuky na své katedře a tlumočí dotazy, návrhy, podněty a připomínky studentů. Pomáhá studentům prvního ročníku s orientací v prostředí fakulty a organizuje adaptační kurzy.


Rada je povinna hájit zájmy studentů daného oboru a účastnit se společných setkání oborových rad a studijních proděkanek. Rada má právo na jednání s vedením katedry nejméně jednou za semestr – více viz Opatření děkana 20/2017 Pravidla zřizování a jednání studentských oborových rad a neformálních studentských spolků.


V případě jakéhokoliv dotazu, problému, připomínky a podnětu se můžete obrátit na svou oborovou radu přes odkaz v seznamu.


SOR biologie web Facebook

mluvčí rady: Bc. Michal Burian (N BI-TVS)

členové rady: Petr Holub (B BI-CH), Martina Koláčná (B BI-CH), Valentýna Korečková (B BI-VZ)


SOR českého jazyka a literatury Facebook

mluvčí rady: Romana Hauzrová (B ČJ-AJ)

členové rady: Anna Karlíková (B ČJ-AJ), Veronika Vohlídková (B ČJ-ZSV), Bc. Stefanie Bílková (N ČJ-D), Pavlína Žalmanová (B ČJ-NJ)


SOR francouzského jazyka STROFA web Facebook

mluvčí rady: Bc. Kateřina Svobodová (N FJ-PG)

členové rady: Eliška Vrtišková (B FJ-PG), Marek Kurák (B FJ-PG), Bc. Karolína Svobodová (N D-FJ), Bc. Aleš Sedlmeier (N D-FJ), Bc. Pavel Sovič (N FJ-M)


SOR germanistiky Facebook

mluvčí rady: Karin Polcarová (B NJ-ZSV, ČJ-NJ)

členové rady: Karolina Linerová (N AJ-NJ), Bc. Marie Králová (N ČJ-NJ), Barbora Vildová (B NJ-D)


SOR hudební výchovy web

mluvčí rady: Tereza Staňková (B ČJ-HV)

členové rady: Tomáš Vonšovský (B HV-D), Zdislava Dudková (B ČJ-HV), Kristýna Milčínská (B ČJ-BI)


SOR chemie web Facebook

mluvčí rady: Štěpán Flieger (B CH-VZ)

členové rady: Ondřej Vyskočil (B CH-VZ), Petr Holub (B CH-BI), Klára Malúšová (B CH-BI), Klaudia Baloghová (B CH-BI), Zdeňka Hubínková (B CH-VZ), Bc. Simona Čábelová (N CH-BI)


SOR informačních technologií web

mluvčí rady: Bc. Jan Vais (N IT)

členové rady: Michaela Stejskalová (B IT-M), Petr Lienert (B IT-M), Pavlína Vydrařová (B IT-M)


SOR matematiky web Facebook

mluvčí rady: Pavla Šulcová (B M-PG)

členové rady: Martin Čížek (B M), Gabriela Kuchaříková (B M-PG), Martin Čivrný (B M)


SOR pedagogiky web Facebook

mluvčí rady: Bc. Martin Beneš (N IT-PG)

členové rady: Nika Dimitrovová (B IT-PG), Bc. Adéla Jiříčková (N VV-ZUŠ), Pavla Šulcová (B M-PG)


SOR psychologie Facebook

mluvčí rady: Bc. Kateřina Rubešová (N PSYCH)

členové rady: Bc. Anna Bartoňová (N PSYCH), Bc. Jitka Kubátová (N PSYCH), Dominika Marková (B PSRPS), Šarlota Šťastková (B PSRPS)


SOR tělesné výchovy a sportu Facebook

mluvčí rady: Bc. Kateřina Hejdrychová (N Bi-TVS)

členové rady: Bc. Adéla Beránková (N Bi-TVS), Bc. Tereza Bugová (N Bi-TVS), Bc. Barbora Křížková (N Bi-TVS), Anna Obročníková (B M-TVS), Lukáš Rejka (B TVS-VZ), Lukáš Svoboda (B TVS-VZ), Kamila Mlčochová (B TVS-ZSV), Michaela Jančová (B TVS-VZ), Veronika Benková (TVS-VZ)


SOR učitelství pro 1. stupeň ZŠ a učitelství MŠ web

ZAJIŠŤUJE PEDAGOGICKÝ SPOLEK EMIL

předsedkyně spolku: Veronika Matějová (Učitelství pro 1. stupeň ZŠ)

zástupce za MŠ: Barbora Štěpánková (Učitelství pro MŠ; Učitelství pro 1. stupeň ZŠ), Lucie Fučíková (Učitelství pro MŠ)


SOR výchovy ke zdraví Facebook

mluvčí rady: Bc. Adéla Doležalová (N VZ-TVS)

členové rady: Andrea Čejková (B VZ-BI), Zdeňka Hubínková (B VZ-CH), Markéta Kantorová (B VZ-CH), Štěpán Flieger (B VZ-CH), Ondřej Vyskočil (B VZ-CH), Filip Špitálský (B VZ-CH)


SOR výtvarné výchovy Facebook

mluvčí rady: Bc. Veronika Zavřelová (N VV-ZUŠ)

členové rady: Bc. Karolína Bauerová (N VV-ZUŠ), Bc. Veronika Filcíková (N VV-ZUŠ), Štěpánka Koblížková (B VV-PG), Josef Javorský (B VV)


FAKULTNÍ SPOLKY

V posledních dvou letech se na Pedagogické fakultě UK začal uplatňovat spolkový život. Fakultní spolky se podílejí na chodu fakulty (skrz schůze s vedením a oborové rady), oživují akademický prostor a nabízejí studentům další možnosti využití volného času a realizování se.


Již od nepaměti působí na fakultě První Pražská Pedagogická Pivní Peruť (5P – „Pětipéčko“), která shromažďuje zejména přátele historie a zlatého moku.


Druhým nejstarším je Studentský spolek Agora, který v roce 2015 oslavil své druhé narozeniny. Pořádá besedy, vydává vlastní časopis Post Septem, také organizuje filmový klub a celou řadu dalších akcí. Patří do něj zejména studenti dějepisu a základů společenských věd, ale i mnoho dalších.


Pedagogický spolek Emil funguje především pro studenty preprimární a primární pedagogiky a na fakultě pořádá například Den dětí, učitelů a rodičů (DDUR).


Spolek Drosophila vznikl na Katedře biologie a environmentálních studií. Organizuje sbírku Mobily pro gorily a Běh pro Zoo Praha. V jejích řadách si najdou své místo milovníci přírody, vědy a pohybu. 


Peďák, spolek studentů a přátel PedF UK, vznikl proto, aby fungoval napříč všemi studijními formami a obory na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a podporoval vzájemnou kohezi mezi studenty. Vytvořen byl při Katedře pedagogiky, Katedře francouzského jazyka a literatury a Katedře informačních technologií a technické výchovy. Jeho hlavním cílem je zpravodajství o dění na PedF, rozšiřování obzorů v oblasti výchovy a vzdělávání včetně seberealizace v oblasti médií, informačních technologií a uskutečňování volnočasových aktivit, na kterých se studenti chtějí podílet, a které vedou k pozitivnímu pohledu na fakultu.


Společnou kulturní akcí všech spolků a oborových rad jsou DvorkyZápisy z jednání SOR a spolků s vedením fakulty

15. 10. 2015

24. 11. 2015

9. 12. 2015

22. 2. 2016

7. 3. 2016

4. 4. 2016

9. 5. 2016

24. 10. 2016

29. 11. 2016

28. 3. 2017

26. 4. 2017

31. 10. 2017

3. 4. 2018

15. 5. 2018


Poslední změna: 22. květen 2018 23:14 
Sdílet na: