• Aktuality

Aktuality


Dítě s postižením zraku / Rozvíjení základních dovedností od raného po školní věk

Absolventky fakulty Klára Kochová a Markéta Schaeferová společně vydaly v nakladatelství Portál knihu s názvem Dítě s postižením zraku / Rozvíjení základních dovedností od raného po školní věk. Kniha nabízí vhled do situace rodiny s dítětem s postižením zraku, základní informace o službách rané péče, možnostech předškolní výchovy, ale zejména náměty pro rozvíjení základních dovedností od raného po školní věk dítěte. Autorky doporučují i různé pomůcky a zaměřují se na ty, které lze jednoduše sehnat nebo je možné si je vyrobit z běžného materiálu a předmětů. Kniha získala ocenění Cena Vládního výboru pro zdravotně postižené občany za publicistické práce.


Klára Kochová vystudovala speciální pedagogiku a spolu s Markétou Schaeferovou i učitelství 1. stupně ZŠ na Pedagogické fakultě UK v Praze. Obě působí na akcích pro rodiny dětí se zrakovým postižením (ve spolupráci s organizacemi Raná péče EDA, Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR a dalšími).

Obě společně vydaly v roce 2010 publikaci Integrace - hezká (i těžká) práce, která se věnuje integraci dítěte se zrakovým postižením v běžné základní škole.


O vydané publikaci více ZDE.