• Aktuality

Aktuality


12. září 2018

JEDNOSEMESTRÁLNÍ VOLITELNÝ PŘEDMĚT/KURZ MANAGEMENT OF SCIENCE AND INNOVATION (MSI)


V zimním semestru akademického roku 2018/19 otevírá Centrum pro přenos poznatků a technologií UK (CPPT) již po osmé JEDNOSEMESTRÁLNÍ VOLITELNÝ PŘEDMĚT/KURZ MANAGEMENT OF SCIENCE AND

INNOVATION (MSI).

Cílem předmětu/kurzu je poskytnout všem fakultám a součástem UK jednotnou výuku managementu vědy, projektového managementu a transferu technologií. Předmět je určen studentům 4. a vyšších ročníků Mgr. programů, navazujících Mgr. programů a Ph.D. programů všech fakult UK. Pro zaměstnance UK je určen kurz jako součást nabídky CŽV na UK. Předmět/kurz je vyučován v ANGLICKÉM JAZYCE.


Počínaje tímto semestrem CPPT nově nabízí v rámci programu CŽVmožnost prohloubit si znalosti v NAVAZUJÍCH KURZECH MSI 2 (ADVANCED) a MSI 3 (EXPERT).


· MSI (BASIC)


Forma výuky je převážně distanční (webináře v Moodle UK), zahrnuje pouze 2 prezenční semináře. Absolvování kurzu je ohodnoceno 6 KREDITY a digitálním odznakem. Úvodní seminář se uskuteční v úterý 2. 10. 2018 V 16:00 HODIN V ZELENÉ POSLUCHÁRNĚ RUK (Celetná 20, Praha 1).


Předmět bude v SIS otevřen k zápisu OD 17. DO 30. 9. 2018, kapacita je 50 studentů, kód předmětu TVOL0002.


Zaměstnanci UK se mohou přihlásit prostřednictvím e-mailu na adresu msi@ruk.cuni.cz.


· MSI 2 (ADVANCED) a MSI 3 (EXPERT)


Výuka probíhá formou seminářů, v případě MSI 3 se jedná o individuální konzultace. Absolventi kurzu získají OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ KURZU. Úvodní seminář se uskuteční ve STŘEDU 3. 10. 2018 V 17:00 HOD. V ZELENÉ POSLUCHÁRNĚ RUK (Celetná 20, Praha 1).


Zájemci, studenti i zaměstnanci UK, mohou zasílat motivační dopisy na adresu msi@ruk.cuni.cz.