• Aktuality

Aktuality


28. listopadu 2018

Přihlašování na státní zkoušky

Milé studentky, milí studenti,

pro ty z Vás, kteří se připravují k vykonání některé z částí státní závěrečné zkoušky (SZZ) v zimním termínu 2018/2019, připomínáme několik důležitých dat:


- Přihlašování k zimnímu termínu SZZ je stanoveno na období od 12. 11. do 07. 12. 2018.


- Na každou část SZZ se student přihlašuje prostřednictvím SIS ve dvou krocích (na předmět a nyní k termínu, viz návod).


- Odevzdat diplomovou nebo bakalářskou práci v elektronické verzi ve všech oborech je třeba nejpozději do 07. 12. 2018. Doporučujeme nenechávat vkládání závěrečné práce do SIS na poslední chvíli, kdy se prodlužuje trvání kontroly vkládané práce, což může způsobit překročení stanoveného termínu pro odevzdávání.


Harmonogram zimního termínu SZZ naleznete zde (web)


Přejeme úspěšné absolvování státních závěrečných zkoušek.


Anna Kucharská a Pavla Nečasová