• Kalendář

Kalendář


Kulaté stoly jsou veřejná diskusní setkání pořádaná SKAV, o. s. a obecně prospěšnou organizací EDUin. Základní ideou a zároveň jejich hlavní funkcí je otevřeně diskutovat nejvýznamnější a aktuální témata vzdělávací politiky, naléhavé problémy rozvoje českého i zahraničního vzdělávání a školství a možnosti jejich řešení. Vytvořit místo, kde se budou navzájem konfrontovat představy politiků a řídících pracovníků ve školství s poznatky akademické a odborné sféry, ale i s názory a zkušenostmi pedagogických asociací a širší pedagogické a rodičovské veřejnosti.

Účastnické spektrum tvoří nejen učitelé, ředitelé, pedagogičtí odborníci či všeobecná veřejnost, ale i pracovníci MŠMT, krajů a zástupci médií.

Z kulatých stolů je pořizován kompletní písemný a zvukový záznam a video sestřih. Účastnit se kulatých stolů je možné i na dálku prostřednictvím webináře. Tento kulatý stůl se bude věnovat problematice profesních učitelských organizací.

Začátek akce 18. ledna 2018 v 14:00
Konec akce 18. ledna 2018 v 16:00
Organizátor Otevřeno
Webové stránky https://www.facebook.com/otevreno.org/
Místo konání akce Velký sál
Sdílet na: