• Kalendář

Kalendář


Základy autorského práva pro akademické pracovníky vychází z pojmu nehmotných věcí, jejich systému a vazby na díla autorská. Vychází se z autorského zákona, provádí se výklad základních pojmů, jako autorské dílo, zaměstnanecké dílo, počítačový program a databáze. Zvláštní pozornost je věnována otázkám publikační činnosti akademických pracovníků z pohledu režimu zaměstnaneckého díla a otázkám výuky z pohledu užití díla a režimu školních děl a to vše i v souvislosti s ochranou osobnosti a autorských práv osobnostních.Začátek akce 23. května 2018 v 13:00
Konec akce 23. května 2018 v 15:00
Organizátor knihovna
Sdílet na: