• Kalendář

Kalendář


Školní psycholožky a psychologové se stávají běžnou součástí základních škol v České republice. Změny ve společnosti, které se zákonitě odrážejí i ve vývoji dětí a dospívajících, přináší specifické výzvy, jimž musí čelit. Díky svému postavení ve škole se navíc mohou častěji ocitat bez podpory kolegů či nadřízených, stejně tak nemusí mít dostatečný přístup k metodické a supervizní pomoci. Cílem konference je poskytnout školním psycholožkám a psychologům (a dalším pracovníkům ve školství se zájmem o školní psychologii) teoretické a zejména praktické informace, které by mohli uplatnit při své práci, a umožnit jim vzájemné sdílení zkušeností.

Začátek akce 21. června 2018 v 10:00
Konec akce 21. června 2018 v 16:00
Organizátor KPSYCH
Místo konání akce M006, M306, M308
Sdílet na: