• Kalendář

Kalendář


Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství zve na XXXI Letní školu historie, která se koná ve dnech 30. června až 4. července 2018 v Praze.


Letní škola historie tradičně nabízí učitelům dějepisu i dalších společenskovědních oborů přednášky a diskuse s našimi předními historiky i odborníky z jiných oborů, ať již z Univerzity Karlovy či jiných vysokých škol, z Akademie věd i dalších institucí.

Hlavními tématy letos budou „osmičková“ výročí československých dějin, která budou doplněna dalšími přednáškami z evropských a světových dějin. Poslední den bude návštěva výstav a muzeí. Program opět nabízí pro zájemce výběrové „historické vycházky” po Praze a společenský večer.


Letní škola historie se letos koná v aule Collegium Maximum na Právnické fakultě UK, nám. Curieových 7, Praha l.


Program je akreditován MŠMT ‒ účastníci obdrží „Osvědčení Univerzity Karlovy o absolvování Letní školy historie“

Pro mimopražské účastníky LŠH je možné zajistit ubytování.


Vložné na LŠH činí 2 300,- Kč

Stálí účastníci (ročník 1954 a starší) a studenti platí vložné 1 100 Kč).


Přihlášky na ubytování posílejte laskavě nejpozději do 10. 6. 2018, přihlášky bez požadavku ubytování do 18. 6. 2018.


Koncepce a organizace LŠH:

PhDr. Jana Kohnová, Ph.D. a Mgr. Barbora Holubová


Elektronickou přihlášku a více informací o LŠH naleznete na adrese: http://www.pedf.cuni.cz/uprps - „Vzdělávání”


Začátek akce 30. června 2018 v ...
Konec akce 4. července 2018 v ...
Organizátor UPRPŠ
Webové stránky https://uprps.pedf.cuni.cz/UPRPS-270.html
Program https://uprps.pedf.cuni.cz/UPRPS-270-version1-programxxxilsh.doc
Sdílet na: