• Kalendář

Kalendář


NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s Katedrou výtvarné výchovy PedF UK již potřetí připravila pětidenní letní školu, ve které účastníci z řad pedagogů všech typů školních a mimoškolních zařízení pod odborným vedením výtvarných pedagogů - aktivních umělců získají inspirativní impulzy pro vlastní pedagogickou činnost s dětmi a mládeží a zažijí vhled do principů a prostředků současného vizuálního umění tentokrát skrze společné téma „Zrcadlo“. Téma „Zrcadlo/Zrcadlení“ bude zkoumáno jak v rovině fyzické (odraz, reflexe, deformace obrazu), tak i v rovině metafyzické (zrcadlení vnější reality v našem vnitřním světě). Všichni účastníci Letní školy postupně projdou třemi ateliéry. Každý z lektorů představí jemu vlastní specifickou oblast v dějinách výtvarného umění s daným tématem a každý se ho dotkne v různé rovině (tradiční, tajuplné, akční, sofistikované, technologické apod.). S ohledem na zaměření jednotlivých lektorů bude každý ze tří bloků kompaktní, ucelený a přitom specifický. Vše s důrazem na didaktickou a interpretační pozici učitele. Seminář je akreditován MŠMT v rámci DVPP, účastníci obdrží osvědčení.


PROGRAM :


PONDĚLÍ 9. 7. 2018 | 12:00 – 18:00 hod | 6 HODIN

V úvodní dílně budou účastníci teoreticky i prakticky zasvěceni do aktuálních témat, která je možné rozvíjet individuálně tvůrčím a zároveň pedagogickým způsobem. Bude jim též nabídnuta teoretická podpora pro aplikační metody, jak získané zkušenosti využít pro inovace ŠVP a jak zpracovávat výstupy pro metodické lekce.


ÚTERÝ 10. 7. – ČTVRTEK 12. 7. 2018 | 9:00 – 18:00 hod | 27 HODIN

Účastníci se rozdělí na tři skupiny. Každá skupina postupně během tří dnů projde společnými tématy v ateliéru kresby a malby, ateliéru grafiky a v ateliéru prostorové tvorby a multimédií. V těchto ateliérech budou mít účastníci možnost na základě dvou inspiračních témat s důrazem na problematiku zprostředkování umění a vizuální kultury


PÁTEK 13. 7. 2018 | 10:00 – 15:00 hod | 5 HODIN

Závěrečný evaluační seminář bude probíhat v inspirativním prostředí pražské galerie (NG, MeetFactory nebo DOX), protože významnou součástí problematiky zprostředkování umění a vizuální kultury tvoří galerijní pedagogika. Obsah semináře bude koncepčně shrnovat témata tvůrčích dílen a úvodního semináře a bude využívat specifických forem galerijní edukace.


LEKTOŘI:

Jan Pfeiffer | absolvent ateliéru monumentální tvorby Akademie výtvarných umění v Praze; v tvorbě se věnuje různým médiím od videa, animace až po rozsáhlé multimediální instalace; jeho tvorba se často zabývá ambivalencí čistě technického exaktního momentu a jeho náhodnými vizuálními výstupy, preciznost zpracování, dlouhodobě vyvíjená metodika a vysoká estetická kritéria jsou pro autora podmínkou, která dává jeho dílům punc vědeckosti; v roce 2011 vyhrál první cenu Henkel Award v české sekci


Ivan Špirk | absolvent Akademie výtvarných umění v Praze; vlastní uměleckou činnost rozvíjí v oblastech volné grafiky, kresby, ilustrace a knižní typografie; podílel se na realizacích pro architekturu; vystavuje na zahraničních, domácích a skupinových výstavách; jeho díla jsou zastoupena v domácích institucích, ve sbírkách na Slovensku, v Polsku, Rakousku, Německu, Itálii, USA a Japonsku; realizoval legendární Diskurzivní dílny (spolu s Markétou Pastorovou), cyklus Grafika a škola pro výtvarné pedagogy a další vzdělávací akce ve spolupráci s NÚV, NIPOS- ARTAMA a AVP


Martin Velíšek | absolvent Akademie výtvarných umění v Praze; zabývá se malbou s konceptuálním přesahem, ale také kresbou či grafikou; příležitostně se věnuje obalovému designu; za svou práci získal mimo jiné Cenu nadace na podporu současného umění „Jelinek Stiftung“, cenu Grafika roku Interkontakt grafik, Hlavní cenu na Intersalonu AVJ, Grand prix, Salon s ́art du Pays fertois, France, či Obal roku nebo World Star za obalový design; věnuje se i teoretické práci


Markéta Pastorová |absolventka Pedagogické fakulty UK v Praze; v současnosti pracuje v Národním ústavu pro vzdělávání (NÚV); dlouhodobě se věnuje tvorbě kurikulárních dokumentů; je garantkou oblasti Umění a kultura, základního uměleckého vzdělávání a průřezových témat; externě vyučuje na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze.


Pozvánka ZDEZačátek akce 9. července 2018 v ...
Konec akce 13. července 2018 v ...
Organizátor KVV
Místo konání akce KVV ateliéry
Sdílet na: