• Kalendář

Kalendář


Katedra biologie a environmentálních studií pořádá 3. ročník konference „Trendy v didaktice biologie 2018“.

Konference se bude konat v termínu 20.–21. 9. 2018 v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, Magdalény Rettigové 4, Praha 1, pod záštitou děkana fakulty pana prof. PaedDr. Michala Nedělky, Dr.


Hlavními tématy konference jsou:


Přípravné vzdělávání učitelů přírodopisu a biologie,

Výzkum v oblasti didaktiky biologie,

Společenství praxe didaktiků, učitelů a studentů učitelství.


Rádi bychom Vás a Vaše kolegy z řad vysokoškolských pedagogů, postgraduálních studentů a absolventů co nejsrdečněji pozvali na tuto konferenci a těšíme se na Vaši aktivní účast ve formě přednášky nebo posteru.


Předběžný program konference je přiložen k této pozvánce a je také k volně k dispozici na webových stránkách katedry (http://kbes.pedf.cuni.cz/).

Přihlašovací formulář najdete na adrese: https://goo.gl/forms/1nULDpA1PdA75ig32. Termín pro přihlášení je 30. 6. 2018.


Pro účely konference bude připraven tištěný sborník abstraktů přednášek a posterů (s ISBN).


Konferenční poplatek za jeden příspěvek činí 1000,- Kč a bude vybírán v hotovosti při registraci (účastníci obdrží na požádání potvrzení). Každý další příspěvek stejného autora je zpoplatněn 500,- Kč.Začátek akce 20. září 2018 v ...
Konec akce 21. září 2018 v ...
Organizátor KBES
Webové stránky http://pages.pedf.cuni.cz/kbes/konference/2018-2/
Sdílet na: