• Kalendář

Kalendář


Úspěšnost studentů na pedagogických fakultách: data, vývoj a kontext

Mgr. Šimon Stiburek


Studijní neúspěšnost se společně s nízkými počty uchazečů pomalu ale jistě stává jedním z nejpalčivějších problémů řady vysokých škol v ČR. Přestože je míra neúspěšnosti na pedagogických fakultách nižší než v řadě jiných oborů, neznamená to, že by se jich problém netýkal – na některých z nich je úspěšně ukončena méně než polovina započatých bakalářských studií a trend v čase není vždy pozitivní. Prezentace se bude věnovat jak obecným otázkám týkajícím se studijní (ne)úspěšnosti v ČR, tak konkrétně situaci na pedagogických fakultách, zejména z pohledu kvantitativních dat, ale i mezinárodních zkušeností a možností řešení. Jak studijní neúspěšnost chápat? Je to problém? Jak vysoká studijní neúspěšnost je a jak ji můžeme měřit? Jak jsme na tom ve srovnání se zahraničím? Které obory a instituce jsou na tom lépe a které hůře? Ve kterém ročníku je studijní neúspěšnost nejvyšší? A můžeme s ní vůbec něco dělat?


Šimon Stiburek byl členem řešitelského týmu projektu Stanovení postupu výpočtu ukazatele propadovosti studentů českých vysokých škol podpořeného TAČR a MŠMT a spoluautorem publikace Studijní neúspěšnost na vysokých školách: Teoretická východiska, empirické poznatky a doporučení.


Odborný seminář ÚVRV se koná ve středu 16. ledna 2019 od 10.00 hodin v učebně M209 (Praha 1, Myslíkova 7, 2. patro).


Prosíme Vás o potvrzení účasti na e-mailu:


Začátek akce 16. ledna 2019 v 10:00
Konec akce 16. ledna 2019 v ...
Organizátor UVRV
Místo konání akce M209 (Praha 1, Myslíkova 7, 2. patro)
Sdílet na: