Úřední deska

V souladu s  Přílohou č. 2 Statutu UK, byla v měsíci prosinci z RUK studentům odeslána rozhodnutí o vyměření povinnosti poplatku spojeného se studiem - s termínem splatnosti k 31.3.2017.

Těmto studentům se nepodařilo rozhodnutí doručit:

 

Lucie Kubínová                  1982                12/130624/2016-1

Jana Šmehlíková               1982                12/130937/2016-1

Zuzana Lojková                 1990                12/130636/2016-1

Monika Gliňská                  1986                12/130561/2016-1

Marika Vojtíšková               1990                12/130521/2016-1

Vít Ryba                             1991                12/130704/2016-1

Andrea Limberská             1978                12/130634/2016-1

 

 

Student si může originál rozhodnutí vyzvednout na RUK - v úředních hodinách.

Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: