Úřední deska

2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 1999

Archiv 2007

Opatření děkana

14/2007 Podmínky pro přijetí ke studiu na UK v Praze, Pedagogické fakultě pro uchazeče, kteří studují na jiné vysoké škole v České republice
13/2007 Stipendia za vynikající studijní výsledky za akademický rok 2006/2007
12/2007 ke snížení počtu pracovníků v Ústavu profesního rozvoje pracovníků ve školství (dále jen Ústavu)
11/2007 Stanovení termínu k provedení fyzické inventury, dokladové inventury, inventury skladů, pokladen a cenin pro rok 2007
10/2007 složení vedení UK PedF
9/2007 k přístupovým systémům
8/2007 Harmonogram akademického roku 2007/2008
8/2007 O ochraně majetku před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a jednání škodní komise
7/2007 K elektronickému zapisování výsledků kontrol studia
6/2007 K elektronickému zápisu do předmětů
5/2007 Stanovení termínu Doplňovacího přijímacího řízení podle Statutu Univerzity Karlovy, příloha č. 5, část V, čl. 17
4/2007 O stanovení poplatků za studium pro akademický rok 2007/2008
3/2007 složení vedení UK v Praze, Pedagogické fakulty
2/2007 Směrnice pro zajištění organizace, řízení, provádění kontrol a stanovení odpovědnosti za bezpečnost a ochranu zdraví při práci na UK v Praze, Pedagogické fakultě
01/2007 O stanovení výplatních termínů mezd v období leden 2007 – leden 2008

Nedoručená rozhodnutí

01/2007 Nedoručená rozhodnutí 2007

Výběrová řízení - personální

07/2007 Výsledky výběrového řízení na obsazení míst na katedře anglického jazyka a literatury
07/2007 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa v Ústavu profesního rozvoje pracovníků ve školství
06/2007 Výsledky výběrového řízení
06/2007 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa na katedře germanistiky
06/2007 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa na katedře hudební výchovy
05/2007 Složení výběrových komisí
05/2007 Výsledek výběrového řízení
05/2007 Výběrová řízení na obsazení míst v Ústavu profesního rozvoje pracovníků ve školství
05/2007 Složení výběrové komise pro Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství
04/2007 Výběrová řízení
04/2007 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení veřejné zakázky "UK - Reko objektu Myslíkova" - Dodávka vybavení interiérů vybraných prostor
04/2007 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení veřejné zakázky "UK - Reko objektu Myslíkova" - Dodávka přístupového systému
04/2007 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení veřejné zakázky "UK - Reko objektu Myslíkova" - Dodávka kamerového systému
04/2007 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení veřejné zakázky "UK - Reko objektu Myslíkova" - Dodávka strukturované kabeláže
03/2007 Výsledek výběrového řízení
03/2007 Výběrové řízení na místa odborných asistentů pro Centrum školského managementu
03/2007 Výběrová komise pro obsazení místa v Centru školského managementu
01/2007 Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze přijme investičního technika
01/2007 výběrové řízení na místo odborného asistenta katedry školní a sociální pedagogiky
01/2007 Složení výběrové komise pro katedru školní a sociální pedagogiky
Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: