Úřední deska

2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 1999

Archiv 2008

Opatření děkana

22/2008 Ke zrušení Vzdělávacího střediska v Brandýse nad Labem
21/2008 stanovení termínu k provedení fyzické inventury, dokladové inventury, inventury skladů, pokladen a cenin pro rok 2008
20/2008 k řešení ekonomické situace Pedagogické fakulty UK /dále jen UK PedF/
19/2008 k přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky za akademický rok 2007/2008
18/2008 K doplňovacímu přijímacímu řízení podle Statutu Univerzity Karlovy v Praze, příloha č. 5, část V., čl. 1
17/2008 Harmonogram akademického roku 2008/2009
16/2008 Aktualizace zařazení pracovníků do mzdových tříd podle "Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze" ze dne 6. června 2007
15/2008 Upuštění od ověřování podmínek přijímacího řízení přijímací zkouškou ve vybraných oborech pro akademický rok 2008/2009
14/2008 K provedení čl. 3 odst. 5 Řádu přijímacího řízení Univerzity Karlovy v Praze
13/2008 k organizačním změnám děkanátu a změně organizačního řádu
12/2008 K vyhlášení termínu SZZ v září 2008
11/2008 kterým se ustavuje Redakční rada webu Pedagogické fakulty
10/2008 Zrušení předmětu O02314056
9/2008 K úpravě studijního plánu prezenčního magisterského studijního oboru 7503T047
8/2008 O stanovení poplatků za studium pro akademický rok 2008/2009
7/2008 Stanovení termínu pro odevzdání dokladů k ověřování podmínek doložitelných doklady v přijímacím řízení pro akademický rok 2008/2009
6/2008 Stanovení veřejných funkcionářů
5/2008 Vyhlášení mimořádného děkanského dne
3/2008 K elektronickému zápisu do předmětů pro studenty kombinovaného studia
2/2008 Harmonogram akademického roku 2007/2008 - dodatek č. 1
1/2008 kterým se upravuje odkládání osobních věcí zaměstnanců a základní pravidla jejich ochrany

Informace tajemníka fakulty

08/2008 Provozní pokyn č. 2/2008
06/2008 Provozní pokyn č. 1/2008
04/2008 Provozní pokyn č. 1/2007 (Nahrazen PPT č. 1/2014 ze dne 24.2. 2014)
03/2008 Provozní pokyn č. 2/2007

Nedoručená rozhodnutí

01/2008 Nedoručená rozhodnutí 2008

Výběrová řízení - personální

12/2008 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa na katedře primární pedagogiky
11/2008 Složení komise pro výběrové řízení na katedru primární pedagogiky
11/2008 výběrové řízení na místo odborného asistenta na katedře primární pedagogiky
11/2008 výsledek výběrového řízení na obsazení míst odborných asistentů v Ústavu profesního rozvoje pracovníků ve školství
09/2008 výběrové řízení na místa odborných asistentů pro Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství
09/2008 Složení výběrové komise pro Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství
05/2008 Výsledky výběrového řízení na katedru hudební výchovy
05/2008 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa na katedře českého jazyka a literatury
05/2008 Výsledky výběrového řízení na katedru francouzského jazyka a literatury
04/2008 Výzva k předložení nabídky na realizaci výzkumu
04/2008 Výsledky výběrového řízení na katedru matematiky a didaktiky matematiky
04/2008 Složení výběrové komise pro katedru českého jazyka a literatury a pro katedru francouzského jazyka a literatury
04/2008 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na službu REALIZACE TERÉNNÍHO ŠETŘENÍ "POŽADAVKY NA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ"
03/2008 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa v Centru školského managementu
03/2008 Výb.řízení na katedry českého jazyka a literatury a francouzského jazyka a
03/2008 Složení výběrových komisí pro katedru hudební výchovy
03/2008 výběrové řízení na katedru hudební výchovy
01/2008 Výběrová řízení na katedru matematiky a didaktiky matematiky a do Centra školského managementu
01/2008 Složení výběrových komisí
Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: