Úřední deska

2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 1999

Archiv 2010

Opatření děkana

24/2010 K ustanovení části SZZk z předmětů Pg a PgPs v NMgr studijním programu Učitelství pro SŠ
22/2010 Vánoční výzdoba v prostorách Pedagogické fakulty UK, M. D. Rettigové 4, Praha 1
21/2010 K zabezpečení úkolů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany všech objektů fakulty
20/2010 Stanovení termínu k provedení fyzické inventury, dokladové inventury, inventury skladů, pokladen a cenin pro r. 2010
19/2010 Složení vedení UK v Praze, Pedagogické fakulty
18/2010 K organizačním změnám, změnám v řízení složek děkanátu, stanovení svěřených oblastí činnosti proděkana pro lidské zdroje, vnější vztahy a celoživotní vzdělávání a změně Organizačního řádu Pedagogické fakulty UK v Praze
17/2010 Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací
16/2010 Harmonogram akademického roku 2010/2011
15/2010 K Doplňovacímu přijímacímu řízení podle Statutu UK v Praze, příloha č. 5, část V., čl. 17
14/2010 Zrušení opatření děkana č. 5/2010 k regulaci nákladů po dobu rozpočtového provizoria 2010
13/2010 K provedení čl. 3 odst. 5 Řádu přijímacího řízení UK v Praze
12/2010 Řád kurzu - internátní kurzy katedry tělesné výchovy
11/2010 K provedení čl. 10 Řádu přijímacího řízení UK v Praze - nahlížení uchazečů do materiálů o přijímacím řízení pro ak.r.2010/2011
10/2010 K provedení čl. 3 odst. 5 Řádu přijímaícho řízení UK v Praze
9/2010 Organizační řád Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
9/2010 Opatření k organizačnímu řádu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
8/2010 Ke změně Opatření děkana č. 4/2010 o stanovení poplatků za studium pro ak. r. 2010/2011
7/2010 K přenesení pravomocí a některým změnám Organizačního řádu
6/2010 K ukončení finanční spoluúčasti fakulty na exkurzích a výcvikových kurzech
5/2010 K regulaci nákladů po dobu rozpočtového provizoria 2010
4/2010 O stanovení poplatků za studium pro akademický rok 2010/2011
3/2010 K organizačním změnám děkanátu,změnám v řízení vedoucích jiných pracovišť a změně Organiz.řádu PedF UK
2/2010 Ke stanovení rozsahu pravomocí a odpovědnosti tajemníka fakulty

Informace tajemníka fakulty

12/2010 Provozní pokyn č. 3/2010 - Proplácení pedagogické praxe
05/2010 Provozní pokyn č. 2/2010 - Režijní náklady v projektech OP VK
04/2010 Provozní pokyn č. 1/2010 - Režijní náklady v projektech OP VK
03/2010 Dodatek č. 5 k Provoznímu pokynu 2/2005, Oběh dokladů a řídící kontrola, PROVOZNÍ NÁKLADY

Harmonogram akademického roku

09/2010 Náhradní termín zápisu do studia (27. 9. 2010) pro akademický rok 2010/11 - výzva
08/2010 Harmonogram akademického roku 2010/2011
08/2010 Termíny zápisů do 2. a vyššího roku studia pro akademický rok 2010/2011
04/2010 Harmonogram akademického roku 2009/2010

Státní závěrečné zkoušky, státní rigorózní zkoušky

12/2010 Termíny státních závěrečných zkoušek
12/2010 Obhajoby závěrečných prací v pregraduálním studiu

Výzvy pro studenty

10/2010 Výzva k opětovnému zápisu do studia po přerušení studia v náhradním termínu 26.10.2010
09/2010 Výzva k zápisu do 2. a vyššího roku studia akademického roku 2010/2011 (27.9.2010)

Nedoručená rozhodnutí

12/2010 Nedoručené výzvy k uhrazení poplatku (22.12.2010)
12/2010 Nedoručená rozhodnutí (10.12.2010)
12/2010 Nedoručené výzvy k uhrazení poplatku (2.12.2010)
11/2010 Nedoručená rozhodnutí (19. a 22.11.2010)
11/2010 Nedoručená rozhodnutí (3.11.2010)
11/2010 Nedoručená rozhodnutí (27.10.2010)
10/2010 Nedoručená rozhodnutí (4., 6., 7. 10. 2010 )
10/2010 Nedoručená rozhodnutí (29.9.2010)
09/2010 Nedoručená rozhodnutí po přezkumu
09/2010 Nedoručená rozhodnutí (7.9.2010)
09/2010 Nedoručená rozhodnutí - přezkum (26. 8. 2010)
09/2010 Nedoručená rozhodnutí- adresát neznámý (26.8.2010)
08/2010 Nedoručená rozhodnutí (3.8.2010, 19.8.2010, 24.8.2010)
07/2010 Nedoručená rozhodnutí(15.7.2010, 20.7.2010)
07/2010 Nedoručená rozhodnutí(3.6.2010, 10.6.2010, 14.6.2010)
05/2010 Nedoručená rozhodnurí (28.5.2010)
05/2010 Nedoručená rozhodnutí (17.5.2010, 18.5.2010, 20.5.2010)
04/2010 Nedoručená rozhodnutí (17.3.2010, 31.3.2010)
03/2010 Nedoručená rozhodnutí(8.2.2010)
03/2010 Nedoručená rozhodnutí(18.1.2010, 12.2.2010))
03/2010 Nedoručená rozhodnutí (15.2.2010, 25.2.2010, 26.2.2010)
02/2010 Nedoručená výzva(11.2.2010)
02/2010 Nedoručená rozhodnutí (2.února 2010)
02/2010 Nedoručená rozhodnutí (13.a18.ledna 2010)
01/2010 Nedoručená rozhodnutí (22.12.2009)

Výběrová řízení - personální

11/2010 Výsledky výběrových řízení - ÚPRPŠ, CŠM a K/ŠSPg
09/2010 Složení výběrových komisí
09/2010 Výběrové řízení na obsazení míst na katedře školní a sociální pedagogiky
09/2010 Výběrové řízení na obsazení místa v Centru školského managementu
09/2010 Výběrové řízení na místo odb.asistenta pro ÚPRPŠ
07/2010 Výsledek výb.řízení na obsazení místa vedoucího katedry biologie a environm.studií
07/2010 Výsledky výběrových řízení
06/2010 Složení výběrové komise na vedoucího katedry biologie a environmentálních studií
06/2010 Komise pro výběrová řízení
06/2010 Zrušení výběrového řízení
05/2010 Výběrové řízení na katedru biologie a environm.studií
05/2010 Výsledky výběrových řízení na místo vedoucího katedry výtv.výchovy a ředitele ÚPRPŠ
05/2010 Výsledek výběr.řízení na obsazení místa vedoucího K/AJL
05/2010 Výběrová řízení na katedry tělesné výchovy, speciální pedagogiky, české literatury, výtvarné výchovy a ÚVRV
05/2010 Výsledky výběr.řízení na obsazení míst vedoucího Kabinetu výuky cizím jazykům a vedoucího katedry tělesné výchovy
04/2010 Složení výběrových komisí na K/VV, K/BEV a ÚPRPŠ
03/2010 Složení výběrových komisí na vedoucí katedry AJL, TV a KVCJ
03/2010 Výběrová řízení na vedoucí kateder výtv.výchovy, biologie a enironm.výchovy a ředitele ÚPRPŠ
03/2010 Výběrová řízení na vedoucí kateder AJL, TV a Kabinetu výuky cizím jazykům
02/2010 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa vedoucího TPO
02/2010 Výsledek výběrového řízení na místo tajemníka fakulty

Nabídka volných pracovních míst

07/2010 Správci budov
07/2010 CŠM - odborný pracovník pro oblast školského práva

Habilitační a profesorská jmenovací řízení

03/2010 Habilitační a profesorská jmenovací řízení za rok 2010
Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: