Úřední deska

2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 1999

Archiv 2011

Opatření děkana

23/2011 Poskytování příspěvku na stravování zaměstnanců a provádění srážek ze mzdy za účelem úhrady stravovacích poukázek
23/2011 K opravě harmonogramu akademického roku 2010/2011
22/2011 K podmínkám přiznání účelového stipendia dle čl. 5 odst. 1, písm. a) Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze
21/2011 Statut redakční rady fakultního webu PedF UK
20/2011 Stanovení termínu k provedení fyzické inventury, dokladové inventury, inventury skladů, pokladen a cenin pro rok 2011
19/2011 K používání e-mailových adres
18/2011 K doktorským studiím na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
17/2011 K používání vlastních motorových vozidel zaměstnanci fakulty při pracovní cestě
16/2011 K celoživotnímu vzdělávání na UK v Praze, Pedagogické fakultě
15/2011 Vyhlášení mimořádného studijního volna
14/2011 K uskutečňování programů CŽV v rámci IPo - Další vzdělávání pedagogických pracovnkíků na PedF UK Praha od ak. r. 2011/2012
13/2011 K doplňovacímu přijímacímu řízení podle statutu UK v Praze
12/2011 Harmonogram ak. r. 2011/2012
11/2011 Oprava opatření děkanky č. 7/2011
10/2011 K provedení čl. 3 odst. 5 Řádu přijímacího řízení UK v Praze - upuštění od ověřování podmínek přijímacího řízení přijímací zkouškou
9/2011 Ke zrušení opatření děkana č. 14/2007
8/2011 K provedení čl. 3 odst. 5 Řádu přijímacího řízení UK v Praze - upuštění od ověřování podmínek přijímacího řízení přijímací zkouškou
7/2011 K provedení čl. 10 Řádu přijímacího řízení UK v Praze - nahlížení uchazečů do materiálů o přijímacím řízení
6/2011 O stanovení poplatků za studium pro akademický rok 2011/2012
5/2011 Vyhlášení děkanského dne
4/2011 Stanovení výše úhrad od studentů Univerzity Karlovy v Praze
3/2011 K regulaci nákladů po dobu rozpočtového provizoria roku 2011
2/2011 K zásadám akvizice informačních zdrojů na UK PedF

Informace tajemníka fakulty

12/2011 Provozní pokyn č. 3 /2011 - Výplata odměn a optimalizace vyplácených náhrad za dovolenou
10/2011 Provozní pokyn č. 2 /2011 - Provozní řád Dětského koutku na Pedagogické fakultě
01/2011 Provozní pokyn č. 1/2011 - Oběh personálně - mzdových dokumentů

Harmonogram akademického roku

07/2011 Harmonogram akademického roku 2011/2012

Státní závěrečné zkoušky, státní rigorózní zkoušky

12/2011 Obhajoby závěrečných prací v pregraduálním studiu - 16. 01. - 27. 01. 2012 (zimní termín)
08/2011 Termíny státních rigorózních zkoušek
05/2011 Obhajoby závěrečných prací v pregraduálním studiu

Výzvy pro studenty

11/2011 Výzva k opětovnému zápisu do studia po přerušení studia v náhradním termínu (ze dne 11. 11. 2011)
10/2011 Výzva k opětovnému zápisu do studia po přerušení studia v náhradním termínu 05. 10. 2011
09/2011 Výzva k zápisu do 2. a vyššího roku studia akademického roku 2011/2012 (27.9.2011)
03/2011 Výzva k zápisu v náhradním termínu
02/2011 Výzva k opětovnému zápisu do studia po přerušení studia v náhradním termínu 01.03.2011

Nedoručená rozhodnutí

12/2011 Nedoručená rozhodnutí (29.11. a 30.11.2011)
12/2011 Nedoručená rozhodnutí (25.11.2011)
11/2011 Nedoručené rozhodnutí v přezkumném řízení (28.11.2011)
11/2011 Nedoručená rozhodnutí po přezkumu (16.11.2011)
09/2011 Nedoručená rozhodnutí ( 16 .9. 2011)
09/2011 Nedoručená rozhodnutí ( srpen /září 2011)
08/2011 Nedoručená rozhodnutí (21.7.2011)
07/2011 Nedoručená rozhodnutí 12.7.2011
05/2011 Nedoručená rozhodnutí (16.5. a 18.5.2011)
04/2011 Nedoručená rozhodnutí (4.4.2011)
04/2011 Nedoručená rozhodnutí po přezkumu (5.4.2011)
03/2011 Nedoručená rozhodnutí (17.3.2011)
03/2011 Nedoručená rozhodnutí (9.3.2011)
03/2011 Nedoručená rozhodnutí (23.2.2011)
03/2011 Nedoručená rozhodnutí (8.2.2011)
02/2011 Nedoručené výzvy k uhrazení poplatku (15.2.2011)
01/2011 Nedoručená rozhodnutí (18.1.2011)
01/2011 Nedoručená rozhodnutí (11.1.2011)
01/2011 Nedoručené výzvy k uhrazení poplatku 5.1.2011
01/2011 Nedoručené výzvy k uhrazení poplatku (3.1.2010)

Výběrová řízení - personální

09/2011 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa odborného asistenta katedry občanské výchovy a filozofie
07/2011 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa odborného asistenta/docenta KTV
07/2011 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa odborného asistenta/docenta KČJ
07/2011 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa asistenta/odborného asistenta KBES
05/2011 Na místo odborného asistenta pro obor filozofie a religionistika
05/2011 Na místo asistenta/odborného asistenta na katedře biologie a environmentálních studií pro obor zoologie bezobratlých
05/2011 Na místo odborného asistenta či docenta pro obor tělesná výchova a sport se zaměřením na plavání
05/2011 Na místo odborného asistenta pro obor francouzská lingvistika
05/2011 Na místo docenta nebo odborného asistenta pro obor francouzská literatura 17. a 18. století
05/2011 Na místo odborného asistenta/asistenta/docenta/profesora pro obor současný český jazyk

Nabídka volných pracovních míst

08/2011 Místo administrativního pracovníka se zaměřením na studijní oblast pro vzdělávací programy OP VK a pro programy celoživotního vzdělávání - UKONČENO!

Akreditované studijní programy (habilitace, profesor. řízení)

09/2011 Akreditované studijní programy a obory

Obecné informace

06/2011 Aktuální informace k přijímacímu řízení v souvislosti se stávkou dopravy dne 13. 6. 2011

Senát

11/2011 Protokol o průběhu a výsledcích voleb do AS UK v Praze
10/2011 Vyhlášení voleb do Akademického senátu Univerzity Karlovy v Praze

Habilitační a profesorská jmenovací řízení

06/2011 Habilitační a profesorská jmenovací řízení za rok 2011
Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: