Studijní komise

Studijní komise


Poslání a kompetence

Komise je poradním orgánem senátu v oblasti studijních záležitostí. Zabývá se především kvalitou a hodnocením výuky. Vyjadřuje se ke změnám ve studijních plánech a k připravovaným akreditacím.


Kontakt:


Předseda komise

PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.Členové komise, kteří jsou členy AS PedF UK

Eliška Andělová

Bc. Michal Burian

doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D.

PhDr. Eva Kalfiřtová 

PhDr. Marie Linková, Ph.D.

Zuzana Martínková

Veronika Müllerová

Mgr. Magdalena Novotná, Ph.D.

Mgr. Dalibor Neckář

Barbora Petrovická

Bc. Daniel Pražák, b. d. p.

MgA. et Mgr. Marek Valášek, Ph.D.


Členové komise, kteří nejsou členy AS PedF UK

PaedDr. Eva Marádová, CSc.
Poslední změna: 28. listopad 2017 16:24 
Sdílet na: