Stipendijní komise

Stipendijní komise


Poslání a kompetence


Komise je poradním orgánem senátu, který projednává všechny záležitosti spojené s tvorbou a čerpáním stipendijního fondu. Především projednává návrhy na rozdělení čerpání stipendijního fondu. Komise také shromažďuje od studentů dotazy a připomínky ke všem typům stipendií a projednává je s vedením fakulty.


Kontakt:


Předseda komise

Bc. Tomáš BederkaČlenové komise, kteří jsou členy AS PedF UK

Eliška Andělová

Bc. Michal Burian

PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.

Zuzana Martínková

Bc. Daniel Pražák, b. d. p.

Bc. Jan Vais


Členové komise, kteří nejsou členy AS PedF UK

Eliška Kryčerová

PhDr. Veronika Laufková, Ph.D.

Barbora Marešová

Poslední změna: 28. listopad 2017 16:23 
Sdílet na: