Organizační struktura

doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. – proděkanka pro studijní záležitosti

Pedagogická fakulta proděkanka pro studijní záležitosti
E-mail
: anna.kucharska@pedf.cuni.cz
Členství - Vědecká rada
Členství - Disciplinární komise
Členství - Kolegium děkana
Budova
: [R] Magdalény Rettigové 4, Praha 1
Místnost
: 104
Telefon
: 221 900 462
Linka
: 462
Pracoviště - Katedra psychologie
Budova
: [M] Myslíkova 7, Praha 1
Místnost
: 409
Telefon
: 221 900 514
Linka
: 514
Členství - Garanti studijních programů
Členství - Oborová rada Educational Psychology (D; 7701V003; 4 roky; PedF; en; P,K; 1obor)
Členství - Dislokační komise
Členství - Komise pro hodnocení výuky studenty
Členství - Oborová rada Pedagogická psychologie (D; 7701V003; 3 roky; PedF; cs; P,K; 1obor)
Členství - Oborová rada Pedagogická psychologie (D; 7701V003; 4 roky; PedF; cs; P,K; 1obor)
Členství - Komise pro vícekriteriální hodnocení
Členství - Komise pro koncepci a kvalitu ve vzdělávání
Členství - Komise pro obsahovou a technickou podporu studia předsedkyně
Členství - Komise pro přijímací řízení
Poslední změna: 12. září 2017 15:31 
Sdílet na: