Organizační struktura

prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum

Pedagogická fakulta proděkan pro vědu a výzkum
E-mail
: vit.vlnas@pedf.cuni.cz
Členství - Vědecká rada
Členství - Kolegium děkana
Budova
: [R] Magdalény Rettigové 4, Praha 1
Místnost
: 445
Telefon
: 221 900 213
Linka
: 213
Pracoviště - Katedra dějin a didaktiky dějepisu
Budova
: [R] Magdalény Rettigové 4, Praha 1
Místnost
: 446
Telefon
: 221 900 103
Linka
: 103
Členství - Oborová rada České a československé dějiny (D; 7105V010; 4 roky; PedF; cs; P,K; 1obor)
Členství - Oborová rada Czech and Czechoslovak History (D; 7105V010; 4 roky; PedF; en; P,K; 1obor)
Členství - Ediční komise předseda
Členství - Oborová rada České a československé dějiny (D; 7105V010; 3 roky; PedF; cs; P,K; 1obor)
Členství - Komise pro vícekriteriální hodnocení
Členství - Knihovní komise předseda
Členství - Komise pro koncepci a kvalitu ve vzdělávání
Poslední změna: 12. září 2017 15:31 
Sdílet na: