Organizační struktura

Ing. Ivana Kočová – tajemnice

Pedagogická fakulta tajemnice
E-mail
: ivana.kocova@pedf.cuni.cz
Pracoviště - Tajemník
Budova
: [R] Magdalény Rettigové 4, Praha 1
Místnost
: 116
Telefon
: 221 900 271
Linka
: 271
Členství - Kolegium děkana
Členství - Dislokační komise
Členství - Škodní komise předsedkyně
Členství - Komise pro vícekriteriální hodnocení
Členství - Knihovní komise
Poslední změna: 12. září 2017 15:31 
Sdílet na: