Organizační struktura

Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství

Charakteristika pracoviště

Ústav je vědecko-výzkumné a pedagogické pracoviště fakulty. Zaměřen je na výzkum profesního rozvoje učitelů a na pedagogickou podporu tohoto rozvoje - koncipuje a realizuje kvalifikační vzdělávací programy (vedoucí k získání plné odborné kvalifikace především pro učitele všeobecně vzdělávacích předmětů různých typů a stupňů škol) a pro učitele odborných uměleckých předmětů. Pořádá kurzy a další akce průběžného dalšího vzdělávání učitelů i dalších pracovníků ve školství.
Ústav vydává odborné publikace, sborníky, pořádá odborné konference. Pracovníci ústavu jsou členy odborných grémií a expertních komisí.

Pedagogická činnost

I. Kvalifikační studijní programy CŽV

1) Učitelství druhého stupně ZŠ a všeobecně vzdělávacích předmětů SŠ

2) Učitelství základních a středních uměleckých škol a konzervatoří

II. Programy průběžného vzdělávání

Webové stránky pracoviště

http://uprps.pedf.cuni.cz

Vedení

Zaměstnanci

Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: