Delegace zástupců AS PedF UK

Delegace zástupců AS PedF UK


Zástupci Akademického senátu Univerzity Karlovy

Akademický senát Univerzity Karlovy je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem univerzity. Na Univerzitě Karlově působí od listopadové revoluce, kdy se začal rodit moderní, demokratický vysokoškolský život. Funkční období senátora AS UK je tříleté.


Zástupci PedF v AS UKzástupci akademických pracovníků:

PaedDr. Eva Marádová, CSc.

PhDr. Josef Stracený, CSc.


zástupci studentů:

Bc. Tomáš Bederka

Bc. Daniel Pražák


Funkční období

1. 2. 2015 - 31. 1. 2018

Termín konání dalších voleb

listopad 2017

Začátek příštího období

1. 2. 2018Delegace v Radě vysokých škol


prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.
Poslední změna: 1. duben 2017 22:52 
Sdílet na: