Katedry a ústavy

Katedra andragogiky a managementu vzdělávání

Charakteristika pracoviště

Centrum školského managementu PedF UK v Praze se profiluje jako moderní pracoviště spojující vzdělávání řídících pracovníků ve školství s nejnovějšími poznatky a výstupy obecné teorie organizací, managementu a leadershipu, andragogiky, pedagogiky a dalších souvisejících vědních disciplín.

Prioritou se stává stálá interakce oboru školský management a praktických zkušeností řídících pracovníků s moderními postupy řízení firem a organizací mimo resort školství, sladění teorií a potřeb školské praxe.

Cílem je nejen vzdělávat profesionální řídící pracovníky ve školství, ale také reflektovat vývojové trendy řízení škol a celkové trendy českého školství. Tímto spojením pracoviště spoluutváří a kultivuje obory školský management a management vzdělávání v České republice.

Pedagogická činnost

Pedagogická činnost katedry Centrum školského managementu se zaměřuje na studenty bakalářského oboru Školský management a studenty navazujícího magisterského studia oboru Management vzdělávání, oba je možno studovat pouze v kombinované formě studia. Vedle toho probíhá program celoživotního vzdělávání Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky. Akademičtí pracovníci katedry také vyučují obor školský management v pregraduálním studiu budoucích pedagogů.

Od září 2009 se v rámci projektu ESF stali cílovou skupinou řídící pracovníci tří krajů (Kraj Vysočina, Ústecký kraj, Jihomoravský kraj).

Vědecká činnost

Pracovníci katedry se zapojují do vědecké a publikační činnosti. Spolupráce pracoviště CŠM přesahuje hranice České republiky, akademičtí pracovníci se zapojují do řady mezinárodních aktivit, vystupují na konferencích a jiných akcích.  

V rámci nově akreditovaného magisterského oboru Management vzdělávání jsou vytvářeny podmínky pro rigorózní řízení (možnost získání titulu PhDr.) , což bude nejvyšší možné vzdělání v oboru v rámci České republiky.

Webové stránky pracoviště

http://www.csm-praha.cz/

Vedení

Sekretariát

Zaměstnanci

Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: