Magdalény Rettigové 4
116 39 Praha 1
Tel.: +420 221 900 111
IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208
PDF Identifikační údaje

Vítejte na stránkách Pedagogické fakulty!

Aktuality

Srdečně zveme všechny studenty i zaměstnance na zajímavou přednášku, kterou připravil na základě vlastních zkušeností student PedF UK. Přednáška se bude konat 19. 11. 2014 od 16.00 v R 103.

28.10.2014   Pozvánka pro zájemce o studijní mobility v zahraničí

Zájemci o studijní mobility v zahraničí jsou zváni na setkání se studenty PedF UK, kteří absolvovali studium na některé z evropských univerzit v rámci programu ERASMUS nebo na University of St'Thomas, Minnesota v USA v rámci stipendia Kučera-Scholarship. O svých zkušenostech se studiem v zahraničí budou vyprávět Eliška Vondrová (Německo), Tomáš Botlík (Německo), Petra Topková (Velká Británie) a další. Bližší informace: Stanislava Vlčková, ing. Petra Nakládalová (odd. pro zahraniční vztahy). Kdy: úterý 11. listopadu 2014, 16:00-18:00. Kde: Velký sál, Magdalény Rettigové 4

Ve dnech 29.10.-1.11.2014 se studentky Simona Pecháňová a Andrea Andreeva spolu s vyučujícími Mgr. Magdalenou Novotnou, Ph.D. (KVV) a Doc. RNDr. Miroslavou Černochovou (KITTV) zúčastní mezinárodního workshopu iiE konaného v Praze. Společně s americkými studenty a vysokoškolskými učiteli z různých univerzit v USA budou navrhovat projekty, jak proměnit vzdělávání ve školních institucích v místa, kde se budou žáci rádi učit a učitelé budou aplikovat inovativní přístupy k učení.

Konference s názvem Organizace vědeckého života v pedagogice se bude konat 18. listopadu 2014 ve velkém sále PedF UK.

21.10.2014   Pedagogická fakulta udělala další krok v péči o studenty i zaměstnance

V září 2014 bylo zahájeno měření koncentrace CO2, teploty a vlhkosti (zatím) v pěti učebnách ve 3. patře. Celý text.

Kulatý stůl pod záštitou děkanky doc. PaedDr. Radky Wildové, CSc., pořádá Centrum školského managementu dne 6. 11. 2014 v 10.00 ve velkém sále PedF, M. Rettigové 4. Setkají se lidé různých názorů, odborníci akademických pracovišť z České republiky i zahraničí, zřizovatelé i ředitelé škol.

Informační, poradenské a sociální centrum UK pořádá semináře pro zájemce o studijní pobyty v zemích Asie, Afriky a Latinské Ameriky, ve Velké Británii a Irsku, v Německu, Rakousku a Švýcarsku, v Austrálii a na Novém Zélandě, v USA a Kanadě, v Itálii, Španělsku a Portugalsku. Více informací

29.9.2014   Zahájení prodeje propagačních předmětů PedF

Katalog a ceník platný pro katedry, studenty a absolventy a veřejnost - zde. Prodej: každé pondělí 14.00–15.00, oddělení pro vnější vztahy (M. Rettigové 8, 2. patro, dv. 202). Kontakt: pr@pedf.cuni.cz

16.9.2014   Pomáháme v Kambodži

Prvních dvacet kambodžských pedagogů, zástupců neziskového sektoru a veřejné správy úspěšně zakončilo v hlavním městě PhnomPhenu kurz podpory lidí s postižením. Doc. PhDr Jan Šiška, PhD. a PhDr. Pavlína Šumníková, PhD. ve spolupráci s Charitou ČR a americkou organizací Catholic Relief Services zaměřili kurs na komunikaci a prostorovou orientaci. Vzdělávacím aktivitám předcházela výzkumná sonda mapující situaci ve vzdělávání dětí se speciálním vzdělávacími potřebami v Kambodži. Výsledky studie odhalily nepřipravenost kambodžských pedagogů vzdělávat jedince se zdravotním postižením. Výzkumná zpráva a studijní materiály pro studenty v khmerštině a angličtině. Foto.

13.11.2013   Přehled mezinárodních projektů, do kterých byla zapojena UK PedF

Oddělení pro zahraniční vztahy vydalo přehled mezinárodních projektů (zahájených v roce 2008 a později) financovaných Evropskou komisí, které byly realizovány v rámci Pedagogické fakulty. Je to ukázka toho, že Pedagogická fakulta patří k institucím s vysokou mírou zapojení do centralizovaných evropských aktivit. Publikace zde ke stažení.

Archiv: 2008 , 2009 , 2010 , 2012 , 2011 , 2013 , 2014
 
img foot left
img foot right
 
UK PedF © 2014