Magdalény Rettigové 4
116 39 Praha 1
Tel.: +420 221 900 111
IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208
PDF Identifikační údaje

Vítejte na stránkách Pedagogické fakulty!

Aktuality

18.4.2015   Pozvánka na mezinárodní vědeckou konferenci Centra školského managementu

Centrum školského managementu PedF UK v Praze bude dne 27. dubna 2015 pořádat již čtvrtý ročník mezinárodní vědecké konference s názvem Management vzdělávání v současném diskurzu aneb Jednota v různosti. Bližší informace naleznete na: http://www.csm-praha.cz/cs/iv-rocnik-27-04-2015/

16.4.2015   Pracovní skupina a workshop pro studenty na PedF UK

Pracovní skupina s názvem Úloha pedagogických fakult při odborné přípravě v oblasti vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem se bude konat 18. 5. 2015 ve Velkém sále na PedF UK v Praze od 10:00 do 12:00. Pracovní skupinu pořádá  společnost META, o.p.s. ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UK. Pracovního setkání se zúčastní zástupci pedagogických fakult, kteří jsou pověřeni zajištěním tématu ,,vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem" na daných fakultách. Odkaz pro přihlášení ZDE.

Odpolední workshop se koná od 13:00 do 17:00 v učebně R016 a je určen jak studentům pedagogických fakult, tak odborným pracovníkům pedagogických fakult a učitelům základních a středních škol. Odkaz pro přihlášení ZDE.

16.4.2015   Běh pro ZOO Praha

24. 4. od 16:00 se uskuteční 1. ročník Běhu pro ZOO Praha, který pořádá Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy a studentský spolek Drosophila . Běžeckým odpolednem bude provázet Markéta Ježková, moderátorka Evropy 2! Celý výtěžek akce bude věnován na projekt ZOO Praha „Pomáháme jim přežít“.  Více info zde: http://www.zoopraha.cz/zvirata-a-expozice/pomahame-jim-prezit. V návaznosti na tradiční akci „Mobily pro gorily“ bude základní startovné vráceno tomu, kdo odevzdá při registraci mobilní telefon s baterií. Pokud se necítíte na běh, varianta chůze či rychlochůze se také počítá. Studenti PedF UK, kteří poběží, budou od 15,00 omluveni u výuky!

Přihlášky na http://www.behprozoo.cz/

16.4.2015   Výsledky výběrového řízení na krátkodobý studijní pobyt do Norska

Dne 13. dubna 2015 proběhlo na katedře tělesné výchovy v budově v Brandýse nad Labem výběrové řízení na krátkodobý studijní pobyt do Norska. Výsledky výběrového řízení naleznete v přiloženém dokumentu.

15.4.2015   Charitativní bazar s oblečením pro Hodgkinův lymfom

Charitativní bazar s oblečením pro Hodgkinův lymfom se uskuteční 27. dubna 2015 od 15:00 do 19:00 ve vestibulu hlavní budovy. Věnovat oblečení můžete 22. 4. - 24. 4. či v den konání akce. Výtěžek z prodeje poputuje občanskému sdružení LYMFOM HELP o.s.

Ústav profesního rozvoje pracovníků Vás zve na 28. ročník LŠH. Akce bude probíhat od 1. - 5. 7. 2015 a je určena učitelům dějepisu a občanské výchovy i dalších společenskovědních předmětů. Je zaměřena na historii a výuku dějepisu. Přednášky jsou zaměřeny i na širší otázky filosofie dějin, na otázky politické a geopolitické, na rozvoj kritického politického myšlení. Přednášející jsou přední historici i další významní odborníci z vysokých škol a vědeckých ústavů z ČR, ze Slovenska, ale i z dalších zemí. Pravidelně se letní školy účastní 150 i více učitelů základních a středních škol z celé republiky, někteří účastníci jsou i ze Slovenska.

Udělení letošních cen proběhne v Brně 17.4.2015. ÚPRPŠ spolupracuje se Vzdělávací nadací Jana Husa na každoročním udělování této ceny pro učitele humanitních předmětů na ZŠ a SŠ. Smyslem programu je podpořit učitele, kteří v žácích a ve studentech tvořivě podněcují zájem o historii, společnost a další humanitní témata, ale mohou být odrazováni obecným tlakem na praktickou stránku výuky nebo na snižování její náročnosti. V soutěži jsou oceněny takové záměry, které mohou být inspirací pro další učitele. Výherci svou činnost představí také na Letní škole historie, kterou pořádá ÚPRPŠ tradičně začátkem prázdnin.

13.4.2015   Termíny otevřených konzultací děkanky fakulty

čtvrtek 28. 5. 11-12 hodin

čtvrtek 18. 6. 12-13 hodin

13.4.2015   Žáci z fakultní ZŠ Plamínkové uspěli v soutěži MATHFactor a MATHeatre

Ve dnech 25.-30. března se 12 žáků naší fakultní školy ZŠ Fr. Plamínkové zúčastnilo mezinárodní studentské matematické konference EUROMATH, v jejímž rámci probíhala finálová kola soutěží MATHFactor a MATHeatre. V konkurenci žáků a studentů ze 16 zemí světa naši žáci obsadili dvě 1. a jedno 3. místo. V soutěži MATHFactor je úkolem soutěžícího během tří minut zábavnou a poutavou formou bez použití projektoru laickému publiku vysvětlit určitý matematický pojem, postup nebo jev. V soutěži MATHeatre děti hrají divadlo s matematickým námětem. To vše v anglickém jazyce.

9.4.2015   Soutěž o cenu děkana

Centrum environmentálního vzdělávání a výchovy pořádá ve spolupráci se studentskou radou oboru biologie i v tomto roce tradiční soutěž "o cenu děkana" za práce v oboru ekologie a ochrany životního prostředí. Jedná se již o XXV. ročník této soutěže. Slavnostní přehlídka nejlepších prací proběhne v tomto roce přímo na Den Země, tedy ve středu 22. 4. 2015 od 9.00 h (místnost bude upřesněna). Účastnit soutěže se mohou studenti všech kateder Pedagogické fakulty UK v Praze. Přihlášky posílejte do 16. 4. prostřednictvím webové aplikace.

9.4.2015   Pozvánka na vzdělávací program Specifika VŠ studia studentů se zdravotním postižením na UK

Ve dnech 4.-5. 5. 2015 pořádá Informační, sociální a poradenské centrum UK v Praze vzdělávací program určený katedrovým garantům, akademickým pracovníkům, ale i dalším zájemcům, kteří se chtějí lépe orientovat v problematice specifik studia studentů se zdravotním postižením na UK. Uskuteční se na PedF UK v Praze (velký sál). Informace o programu najdete zde.

8.4.2015   „Nevíte jak citovat? Využijte generátor citací! 2,,

Ústřední knihovna PedF UK zve na další z řady prezentací: „Nevíte jak citovat? Využijte generátor citací! 2„ - tentokrát pro studenty doktorského studia. Datum a místo konání: pondělí 27. 4. 2015 15:00 - cca 16:00, Myslíkova 7, 2. patro, místnost M204. Program: Prezentace citačního manažeru Citace PRO. Kooperace manažeru s elektronickými databázemi. Prosíme, přineste si notebook, abyste si mohli práci s manažerem na místě vyzkoušet. Vzhledem ke kapacitě učebny prosíme o přihlášení na adrese: michaela.bendova@pedf.cuni.cz. V případě většího zájmu bude vypsán další termín.

18.3.2015   Přehled mezinárodních projektů, do kterých byla zapojena UK PedF, v anglickém jazyce

Oddělení pro zahraniční vztahy vydalo přehled mezinárodních projektů (zahájených v letech 2008 - 2014) financovaných Evropskou komisí, které byly (nebo stále jsou) realizovány v rámci Pedagogické fakulty. Je to ukázka toho, že Pedagogická fakulta patří k institucím s vysokou mírou zapojení do centralizovaných evropských aktivit. Publikace v anglickém jazyce je zde ke stažení. Výstava k mezinárodním projektům ve vestibulu hlavní budovy fakulty - Magdalény Rettigové 4, Praha 1, byla zahájena 19. 3. 2015 v 16:00.

Pokud Vás zajímají nejčerstvější zprávy a informace z Pedagogické fakulty, navštivte ji na oficiálních facebookových stránkách a dejte like! https://www.facebook.com/pedf.cuni

Katedra českého jazyka PedF UK v Praze vás zve na konferenci Nové aspekty v didaktice mateřského jazyka. Konference se koná 28.–30. dubna 2015.

Středisko vzdělávací politiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (SVP PedF UK) zveřejnilo 17. února 2015 v Lidových novinách srovnávací přehledy uplatnění absolventů veřejných vysokých škol a jejich fakult na pracovním trhu (Uplatnění absolventů VŠ). Uplatnění absolventů je vyjádřeno souhrnným indexem a šesti ukazateli: zaměstnatelnost absolventů, průměrný pracovní příjem, kvalifikační náročnost vykonávané práce, podíl pracujících v absolvovaném oboru, míra využívání získaného vzdělání a spokojenost s prací. Údaje o uplatnění 35 tisíc absolventů vysokých škol z let 2008-2013 shromáždilo SVP PedF UK v rámci projektu REFLEX, který řešilo s podporou ministerstva školství v letech 2013-2014.

9.2.2015   2. Mezinárodní letní škola skupinové analýzy

Ve dnech 15. - 19. 7. 2015 proběhne na fakultě 2. Mezinárodní letní škola skupinové analýzy na téma "Kdo se bojí skupiny?". Letní školu pořádá Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii (ČSPAP) a Group-Analytic Society International (GASI) – více info zde

Archiv: 2008 , 2009 , 2010 , 2012 , 2011 , 2013 , 2014 , 2015
 
img foot left
img foot right
 
UK PedF © 2015