Magdalény Rettigové 4
116 39 Praha 1
Tel.: +420 221 900 111
IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208
PDF Identifikační údaje

Vítejte na stránkách Pedagogické fakulty!

Aktuality

Ve dnech 18. 3. až 3. 4. 2015 probíhá dotazníkové šetření mezi studenty učitelských oborů na PedF UK v Praze. Vzniklo na základě zadání děkanky fakulty, doc. PaedDr. Radky Wildové, CSc. a koncepční skupiny pro přípravu nových akreditací a mělo by posloužit pro případné změny v bakalářských, navazujících i magisterských studijních programech. Dotazníkové šetření je anonymní, s možností postupného vyplňování a ukládání již zodpovězených dat, s užitím jedinečného kódu pro každý vyplněný dotazník (anonymně). Ještě před vyplněním dotazníku se mohou studenti seznámit s jeho podobou v pdf. souboru. V navazující etapě bude připraveno podobné šetření mezi studenty neučitelských jednooborových studií (Psychologie, Speciální pedagogika) a zvažována je také varianta pro absolventy. Vstup do dotazníku je zde. Obecnější podněty k dotazníku je možné zasílat na speciálně zřízený mail: dotaznikprostudenty@pedf.cuni.cz. Děkujeme vám za spolupráci. Doc. PhDr. Jan Slavík, CSc., PhDr. David Greger, Ph.D. a doc. Dr. Anna Kucharská, Ph.D., garanti dotazníkového šetření.

 
23.3.2015   Jarní trhy

V pondělí 30. 3. 2015 Vás srdečně zveme na Jarní trhy, které se uskuteční od 9,00 do 15,00 hodin ve vestibulu hlavní budovy Magdalény Rettigové 4, Praha 1.

23.3.2015   Den vědy na fakultě

Další Den vědy na fakultě proběhne v pondělí 30. 3. 2015. Přednášky budou probíhat od 8,50 do 13,00 v aule a zdarma se mohou zúčastnit všichni pražští středoškoláci. Více informací o projetu ZDE. Témata přednášek: Kontrolní součty ve světě kolem nás, Toxické látky ve světě kolem nás, Matematika ve světě financí.

18.3.2015   Přehled mezinárodních projektů, do kterých byla zapojena UK PedF, v anglickém jazyce

Oddělení pro zahraniční vztahy vydalo přehled mezinárodních projektů (zahájených v letech 2008 - 2014) financovaných Evropskou komisí, které byly (nebo stále jsou) realizovány v rámci Pedagogické fakulty. Je to ukázka toho, že Pedagogická fakulta patří k institucím s vysokou mírou zapojení do centralizovaných evropských aktivit. Publikace v anglickém jazyce je zde ke stažení. Výstava k mezinárodním projektům ve vestibulu hlavní budovy fakulty - Magdalény Rettigové 4, Praha 1, byla zahájena 19. 3. 2015 v 16:00.

16.3.2015   Kantorský odkaz - Mezioborové sympozium na téma Škola a hudba (nejen) v době J. J. Ryby (1765-1815)

Ve dnech 9. a 10. dubna 2015 pořádají Katedra dějin a didaktiky dějepisu a Katedra hudební výchovy PedF UK ve spolupráci s Literárním archivem Památníku národního písemnictví, Českým muzeem hudby a Městskou knihovnou v Praze mezioborové symposium KANTORSKÝ ODKAZ – Škola a hudba (nejen) v době J. J. Ryby (1765-1815). Celý program sympozia ZDE.

Z kapacitních důvodů je doporučeno účast na koncertě v Českém muzeu hudby potvrdit předem do 3. 4. 2015 na adrese: kantorsky.odkaz@gmail.com

Oddělení pro zahraniční vztahy vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ pro obsazení míst na Praktické stáže (Traineeships) v akademickém roce 2015/2016 v rámci programu Erasmus+. Dokumenty k přihlášce je třeba odevzdat osobně nebo emailem na zahraniční oddělení (dveře č. 443) do pátku 3. 4. 2015. Výběrové řízení poté proběhne 9. 4. 2015 od 10:00.

9.3.2015   Vernisáž fotografií Okouzlení ornitologií ve středu 11. 3. 2015 v 17.00

Katedra biologie a environmentálních studií vás srdečně zve na vernisáž výstavy Okouzlení ornitologií / fotografie PaedDr. Zdeňka Součka, která se uskuteční ve středu 11. 3. 2015 v 17.00 hod. ve 2. patře budovy fakulty - Magdalény Rettigové 4, Praha 1. Výstava potrvá až do 10. 4. 2015.

9.3.2015   Termíny otevřených konzultací děkanky fakulty

čtvrtek 9. 4. 12-13 hodin

čtvrtek 28. 5. 11-12 hodin

čtvrtek 25. 6. 12-13 hodin

8.3.2015   Pozvánka na přednášku Dr. Jennifer Marshall (UK) a představení její knihy

V pondělí 30. 3. 2015 ve 14:00 se ve velkém sále uskuteční přednáška Dr. Jennifer Marshall z College of Education (University of Derby, UK) „Comparative Education: A field Under Siege?“ Při této příležitosti pani Jennifer představí svou publikaci zameřenou na výzkum v oblasti srovnávací pedagogiky a mezinárodních studií. Bližší informace: odd. pro zahraniční vztahy.

Katedra českého jazyka PedF UK v Praze vás zve na konferenci Nové aspekty v didaktice mateřského jazyka. Konference se koná 28.–30. dubna 2015.
23.2.2015   Den vědy na fakultě

Den vědy na fakultě proběhne v pondělí 2. 3. 2015. Přednášky budou probíhat od 8,50 do 13,00 ve velkém sále a zdarma se mohou zúčastnit všichni pražští středoškoláci. Více informací o projetu ZDE. Témata přednášek: Kontrolní součty ve světě kolem nás, Toxické látky ve světě kolem nás, Matematika ve světě financí.

Dne 13. dubna 2015 v 16.00 se ve velkém sále uskuteční setkání se skupinou studentů z Univerzity v Groningenu (NL), kteří se zajímají o vzdělávací systém v ČR, vládní strategii pro vzdělávání a přípravu učitelů v ČR. Jednací jazyk: angličtina. Bližší informace: Ing. Petra Nakládalová (odd. pro zahraniční vztahy)

Středisko vzdělávací politiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (SVP PedF UK) zveřejnilo 17. února 2015 v Lidových novinách srovnávací přehledy uplatnění absolventů veřejných vysokých škol a jejich fakult na pracovním trhu (Uplatnění absolventů VŠ). Uplatnění absolventů je vyjádřeno souhrnným indexem a šesti ukazateli: zaměstnatelnost absolventů, průměrný pracovní příjem, kvalifikační náročnost vykonávané práce, podíl pracujících v absolvovaném oboru, míra využívání získaného vzdělání a spokojenost s prací. Údaje o uplatnění 35 tisíc absolventů vysokých škol z let 2008-2013 shromáždilo SVP PedF UK v rámci projektu REFLEX, který řešilo s podporou ministerstva školství v letech 2013-2014.

17.2.2015   KTV vypisuje výběrové řízení na dvoutýdenní studijní pobyt v Norsku

Katedra tělesné výchovy vypisuje výběrové řízení na dvoutýdenní studijní pobyt v Norsku v rámci projektu mobility ve spolupráci s University of Stavanger. Vybráno bude 5 studentů, kteří v termínu září – říjen 2015 odjedou do Norska na 14 dní, projektové téma je „Outdoorové vyučování“ ve vztahu ke zdravotně orientovaným pohybovým aktivitám. Více info v přiloženém plakátku.

9.2.2015   2. Mezinárodní letní škola skupinové analýzy

Ve dnech 15. - 19. 7. 2015 proběhne na fakultě 2. Mezinárodní letní škola skupinové analýzy na téma "Kdo se bojí skupiny?". Letní školu pořádá Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii (ČSPAP) a Group-Analytic Society International (GASI) – více info zde

Pokud Vás zajímají nejčerstvější zprávy a informace z Pedagogické fakulty, navštivte ji na oficiálních facebookových stránkách! www.facebook.com/pages/Pedagogick%C3%A1-fakulta-UK/426359397423041

Archiv: 2008 , 2009 , 2010 , 2012 , 2011 , 2013 , 2014 , 2015
 
img foot left
img foot right
 
UK PedF © 2015