Magdalény Rettigové 4
116 39 Praha 1
Tel.: +420 221 900 111
IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208
PDF Identifikační údaje

Vítejte na stránkách Pedagogické fakulty!

Aktuality

6.10.2015   Přednášky a cvičení lektorů z University of Stavanger (Norsko)

Dovolujeme si pozvat studenty a učitele na přednášky a cvičení, které se uskuteční na základě spolupráce katedry tělesné výchovy PedF UK a University of Stavanger.
Místo výuky: PedF UK, Brandýs nad Labem, Královická 915, učebna 105, bazén, zahrada
Vyučující: Åge Vigane a Geirulf Tronerud z University of Stavanger, Norsko
Úterý 13.10.2015
9:00-10:00 - a lecture “Norwegian Outdoor life History".  This will show how outdoor-life started and has developed in Norway, and what challenges we see in the future.
12:00 – 13:00 – a lecture on "First aid and injury treatment”
13:15 – 15:00 – workshop: “How to implement some cases (first aid) out in the terrain”
15:00 -16:30 – workshop: “Swimming technique and life support in water”
Středa 14.10.2015
09:00 – 10:00 – “A presentation of methods and student involvement in outdoor activities”
10:00 – 11:30 – outdoor lesson: “Outdoor learning in elementary school”

„Historické dílny“ jsou sérií workshopů, jež si kladou za cíl propojovat akademické prostředí s praktickou školní výukou. Témata jednotlivých dílen se koncentrují okolo médií, jež vstupují do školní výuky o minulosti – budeme se tak zabývat jak velmi tradičními médii poznávání minulosti (muzeum, učebnice), tak dynamickými fenomény jako např. Wikipedie. Historické dílny jsou určeny všem zájemcům o problematiku vyučování dějin, na jejich přípravě se podílejí studenti, učitelé, didaktici a odborníci z různých oborů. "Historické dílny" jsou akreditovány jako kurz dalšího vzdělávání MŠMT, vznikají ve spolupráci mezi Filozofickou fakultou UK a Ústavem pro studium totalitních režimů. Nejaktuálnější dílny se uskuteční 6. 10. (učebnice dějepisu) a 8. 10. (panelová sídliště) v Praze, v dalším týdnu pak budou následovat fotografie (15. 10.) a film (16. 10.). Všechny informace včetně přihlašovacího formuláře naleznete na webu.

4.10.2015   Největší fakultní akce roku DVORKY - 8. října 2015

Zveme vás na největší fakultní akci roku Dvorky, která se uskuteční ve čtvrtek 8. října 2015 od 15:00 do 01:00 v prostorách hlavní budovy PedF UK. Více informací o koncertech, divadlech a workshopech naleznete ZDE

U příležitosti zahájení akademického roku 2015/2016 adresoval rektor Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., všem studentům i zaměstnancům univerzity pozdrav, ve kterém se zamýšlí nad uplynulým akademickým rokem a připomíná nejdůležitější výzvy toho nadcházejícího.

Ve dnech 1. a 2. října 2015 proběhlo v prostorách hlavní budovy Pedagogické fakulty UK 7. pražské fórum Rady Evropy. Tato prestižní konference s mezinárodní účastí byla zaměřena na problematiku etiky ve vzdělávání a byla zde oficiálně představena platforma ETINED. Konferenci organizovala Rada Evropy ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Univerzitou Karlovou.

1.10.2015   International Open Access Week 2015

Knihovna UK se zapojuje do mezinárodní akce na podporu otevřeného přístupu k výsledkům vědeckého výzkumu ve dnech 19. – 25. října 2015. Během Týdne otevřeného přístupu proběhne na Univerzitě Karlově několik akcí spojených s otevřeným přístupem:
Pondělí 19. 10. v 18:00 PedF UK, R016 Promítání filmu Zázračné dítě internetu: příběh Aarona Swartze
Úterý 20. 10. v 10:00 RUK Přednáškový cyklus
Středa 21. 10. v 17:00 PřF UK Disputace o Open Access

V červnu tohoto roku byla vyhlášena studentská soutěž o návrh řešení prostor Studentského klubu Celetná. V rámci soutěže měli účastníci za úkol zpracovat dvě varianty návrhu interiérových úprav klubu – první počítající s jeho stávajícími prostory a druhou, znázorňující jak by klub mohl fungovat v případě budoucího rozšíření o další prostory. Do uzávěrky, která byla stanovena na 31. srpna byly shromážděny čtyři soutěžní projekty, s nimiž se můžete seznámit prostřednictvím webových stránek. Svého favorita potom můžete na stejném místě podpořit v hlasování o zvláštní cenu studentů UK. Vytvořené návrhy si navíc od října budete moci prohlédnout také v tištěné formě prostřednictvím výstavy probíhající přímo ve Studentském klubu Celetná.

23.9.2015   Open Access Week - 22. října 2015

V rámci Open Access Week pořádá Ústřední knihovna PedF UK ve spolupráci s ÚK UK praktický seminář o základních principech otevřeného publikování výsledků vědecké práce (jak a kde publikovat v Open Access, otevřené časopisy, otevřené repozitáře). Zveme vás ve čtvrtek 22. 10. 2015 od 14 do cca 16 hodin do místnosti M204 v Myslíkově ul. 7. Seminář povede a otázky zodpoví Mgr. Tereza Simandlová z Ústavu vědeckých informací 1. LF UK. Zájemci o téma z řad pedagogů a doktorandů přihlaste se prosím do 20. 10. 2015 na e-mailu: martina.ruzickova@pedf.cuni.cz..

21.9.2015   Stanovisko děkanky PedF UK k situaci studentů Univerzity Jana Amose Komenského

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze považuje situaci studentů speciální pedagogiky, kteří zřejmě nebudou moci dokončit svá studia na soukromé Univerzitě Jana Amose Komenského, za politováníhodnou. Jakožto veřejná vysoká škola cítíme morální povinnost těmto kolegům, většinou učitelům z praxe, podat pomocnou ruku. Nicméně nemůžeme přistoupit na jakékoli nestandardní kroky (např. přestup na PedF UK bez přijímacího řízení), které by nebyly v souladu s právními předpisy a vnitřními předpisy naší fakulty a univerzity. Více zde.

Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, Česká pedagogická společnost a Asociace předškolní výchovy Vás zvou na celostátní konferenci Retrospektiva a perspektiva osobnostně orientovaného pojetí výchovy v teorii a praxi, která se koná na počest životního jubilea prof. PhDr. Zdeňka Heluse, DrSc. Konference má dvě části - slavnostní, která se uskuteční ve čtvrtek 15. 10. 2015 ve velké aule Karolina a odbornou, která se bude konat v pátek 16. 10. 2015 v hlavní budově Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Program konference ZDE.

21.8.2015   Nakladatelství Karolinum poskytuje celý říjen slevu 20% na veškeré své tituly

Nakladatelství Karolinum poskytuje každoročně celý říjen slevu 20% na veškeré své tituly, sleva platí jak v kamenném, tak internetovém knihkupectví. Nakladatelství umožňuje také „půjčování“ elektronických publikací zdarma.

18.3.2015   Přehled mezinárodních projektů, do kterých byla zapojena UK PedF, v anglickém jazyce

Oddělení pro zahraniční vztahy vydalo přehled mezinárodních projektů (zahájených v letech 2008 - 2014) financovaných Evropskou komisí, které byly (nebo stále jsou) realizovány v rámci Pedagogické fakulty. Je to ukázka toho, že Pedagogická fakulta patří k institucím s vysokou mírou zapojení do centralizovaných evropských aktivit. Publikace v anglickém jazyce je zde ke stažení. Výstava k mezinárodním projektům ve vestibulu hlavní budovy fakulty - Magdalény Rettigové 4, Praha 1, byla zahájena 19. 3. 2015 v 16:00.

Pokud Vás zajímají nejčerstvější zprávy a informace z Pedagogické fakulty, navštivte ji na oficiálních facebookových stránkách a dejte like! https://www.facebook.com/pedf.cuni

Archiv: 2008 , 2009 , 2010 , 2012 , 2011 , 2013 , 2014 , 2015
 
img foot left
img foot right
 
UK PedF © 2015