Magdalény Rettigové 4
116 39 Praha 1
Tel.: +420 221 900 111
IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208
PDF Identifikační údaje

Vítejte na stránkách Pedagogické fakulty!

Aktuality

Pokud Vás zajímají nejčerstvější zprávy a informace z Pedagogické fakulty, navštivte ji na oficiálních facebookových stránkách!

www.facebook.com/pages/Pedagogick%C3%A1-fakulta-UK/426359397423041

21.1.2015   Pozvánka na přednášku a workshop prof. dr. Malte Brinkmanna z Humboldtovy univerzity v Berlíně

Katedra občanské výchovy a filosofie zve všechny učitele, doktorandy, studenty a zájemce z řad odborné veřejnosti na přednášku a workshop prof. dr. Malte Brinkmanna z Humboldtovy univerzity v Berlíně. Přednáška Theorie der Schule oder: Wozu ist die Schule da? (Teorie školy aneb: K čemu je tu škola?) se koná ve středu 4. 2. 2015 od 13 hodin v místnosti M006 (budova PedF, Myslíkova 7). Účastníci přednášky budou mít k dispozici pracovní předklad z němčiny.

Workshop Methodologie und Theorie qualitativer Sozialforschung am Beispiel der pädagogischen Videographie (Metodologie a teorie kvalitativního sociálního výzkumu na příkladu pedagogické videografie) se koná ve čtvrtek 5. 2. 2015 od 11 do 15 hodin ve velkém sále budovy PedF, Magdalény Rettigové 4. 

Dne 12. února 2015 se v prostorách Pedagogické fakulty UK uskuteční odborný seminář Edukace v historickém prostředí. Budou zde prezentovány také průběžné výsledky projektu NAKI Vzdělávací role NPÚ: Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví České republiky, do jehož řešení se za naši fakultu zapojili vyučující i studenti z katedry dějin a didaktiky dějepisu. Zájemci z fakulty vítáni! Přihlášky do 28. ledna 2015.

Koná se 6. 3. 2015 od 14.00 do 16.00 v budově PedF, Magdalény Rettigové 4, Praha 1

Konferenci pod záštitou senátora JUDr. Miroslava ANTLA pořádá katedra speciální pedagogiky dne 11. února 2015.

Labyrint věd(ění) - Univerzita prvního věku je určena pro všechny ve věku 10/11–14/15 let. Letní semestr bude zahájen přednáškou JAK SPOLU (NE)KOMUNIKOVAT, která se koná 3. 2. 2015 od 16.30 do 17.30 v aule PedF, ul. M. Rettigové 4. Prezence od 16.00.

Konference KMDM zaměřená na prezentaci osobních zkušeností učitelů s vyučováním matematice a výsledků práce z různých oblastí didaktiky matematiky se koná již podevatenácté. Zúčastní se jí učitelé všech typů a stupňů škol, kteří se zajímají o výuku matematiky. Konference představuje významné spojení mezi výzkumem v didaktice matematiky a výukou matematiky.

KMDM pořádá ve dnech 4.–8. 2. 2015 mezinárodní konferenci CERME (European Society for Research in Mathematics Education Conferences) a v termínu 3.–4. 2. samostatnou přidruženou akci YERME day určenou pro doktorandy bádající v oblasti didaktiky matematiky. Program sestává z pracovních dílen a prezentací, které vedou renomovaní badatelé, členové ERME.

5.1.2015   Otevřené konzultace děkanky fakulty pro veřejnost z řad zaměstnanců a studentů

Čtvrtek 29. 1. 2015 od 15 do 16 hodin.

5.12.2014   Společný reprezentační ples Pedagogické a Filozofické fakulty UK

Bude se konat dne 26. 2. 2015 v Kongresovém centru. Více informací k tématu plesu a nákupu lístků naleznete na webových stránkách plesu.

Výstava se věnuje nejen sametové revoluci a listopadu 1939, ale také válečným událostem, které vedly k vyhlášení Mezinárodního dne studentstva a proměnám svátku za vlády KSČ. Výstava (v české a anglické jazykové verzi) potrvá v křížové chodbě Karolina až do 28. 2. 2015. Tisková zpráva. Video na Youtube.

29.9.2014   Zahájení prodeje propagačních předmětů PedF

Katalog a ceník platný pro katedry, studenty a absolventy a veřejnost - zde. Prodej: každé pondělí 14.00–15.00, oddělení pro vnější vztahy (M. Rettigové 8, 2. patro, dv. 202). Kontakt: pr@pedf.cuni.cz

13.11.2013   Přehled mezinárodních projektů, do kterých byla zapojena UK PedF

Oddělení pro zahraniční vztahy vydalo přehled mezinárodních projektů (zahájených v roce 2008 a později) financovaných Evropskou komisí, které byly realizovány v rámci Pedagogické fakulty. Je to ukázka toho, že Pedagogická fakulta patří k institucím s vysokou mírou zapojení do centralizovaných evropských aktivit. Publikace zde ke stažení.

Archiv: 2008 , 2009 , 2010 , 2012 , 2011 , 2013 , 2014 , 2015
 
img foot left
img foot right
 
UK PedF © 2015