• Uchazeči
  • Přijímací řízení (Bc. a Mgr.)

Přijímací řízení (Bc. a Mgr.)

Informace pro uchazeče – přijímací řízení pro akademický rok 2017/2018

Informace pro zájemce o kombinovanou formu studia: Výuka v této formě studia (dříve tzv. dálkové) probíhá kombinací průběžné (pravidelné) a blokové výuky (soustředění), výukový den (včetně soboty) není předem pevně stanoven. Student se rozvrh dozví při zápisu do studia.


Adresa: Pedagogická fakulta UK, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1


Bankovní spojení:

Banka: Komerční banka

Účet: 85236011/0100

Variabilní symbol: 920

Specifický symbol: kód vygenerovaný systémem pro podávání elektronického formuláře přihlášek

Konstantní symbol: 0379


IBAN: CZ43 0100 0000 0000 8523 6011

SWIFT: KOMB CZ PP

Upozornění: při platbě ze zahraničí bankovní poplatek hradí plátce.


Poplatek: 590,- za elektronickou formu přihlášky (již se netiskne)

          640,- za papírovou formu přihlášky


Termín pro podání přihlášky ke studiu: 28. 2. 2017. Přihlášku je možné podat on-line do 23:59:59. Poplatek je součástí přihlášky, tzn. platba provedena dne 28. 2. 2017 je v pořádku.


Pro další podrobnosti k náležitostem přihlášky ke studiu podrobně prostudujte Podmínky přijímacího řízení pro ak. rok 2017/18.


Pravidla, která je uchazeč povinen dodržovat v průběhu přijímací zkoušky na Pedagogické fakultě UK


Podatelna – pouze podávání písemností:

PO – ČT: 7.30–16.00

PÁ: 8.00–15.00


V případě dotazů na přijímací řízení si nejprve pozorně přečtěte Podmínky přijímacího řízení a další informace uvedené na této straně. Pokud se rozhodnete dotaz napsat – , uvádějte prosím vždy název studijního oboru, na který přihlášku/přihlášky podáváte.

Poslední změna: 29. březen 2017 11:00 
Sdílet na: