Hodnocení výuky studenty

Hodnocení výuky studenty za letní semestr 2017/2018


Hodnocení výuky na PedF UK za letní semestr 2017/2018 se účastní studenti bakalářských a magisterských studijních programů. Hodnocení probíhá elektronicky ve speciální aplikaci.

Do hodnocení se lze přihlásit na adrese: https://evaluace.pedf.cuni.cz přes CAS (stejně jako do SIS).


Harmonogram hodnocení výuky za zimní semestr 2018/2019


Zahájení hodnocení: 7. 1. 2019

Ukončení hodnocení: 10. 2.2019 24:00

Reakce pedagogů před zveřejněním výsledků: 11. 2. až 24. 2. 2019

Zveřejnění výsledků hodnocení: 25. 2. 2019Další důležité informace:


  • Hodnocení je anonymní, tzn., že se v okamžiku odeslání rozpojí vazba mezi studentem a jeho odesílaným hodnocením. Vyučující po přihlášení do svého účtu v aplikaci nemůže vidět, kdo který dotazník odeslal.

  • Hodnocení je možno rozpracovat a uložit a opět se k němu vrátit.

  • Po přihlášení se studentovi nabídnou pouze ty předměty, které měl v hodnoceném semestru zapsané.

  • V případě otázek, připomínek či technických problémů se obraťte e-mailem na vedoucí studijního oddělení PhDr. Evu Vachudovou, Ph.D., (eva.vachudova@pedf.cuni.cz).
Poslední změna: 11. únor 2019 07:02 
Sdílet na: