Hodnocení výuky studenty

Hodnocení výuky studenty za letní semestr 2017/2018


Hodnocení výuky na PedF UK za letní semestr 2017/2018 se účastní studenti bakalářských a magisterských studijních programů. Hodnocení probíhá elektronicky ve speciální aplikaci.

Do hodnocení se lze přihlásit na adrese: https://evaluace.pedf.cuni.cz přes CAS (stejně jako do SIS).Harmonogram hodnocení výuky za letní semestr 2017/2018


Zahájení hodnocení: 29. 5. 2018, 14:00

Ukončení hodnocení: 21. 6. 2018, 24:00

Reakce pedagogů před zveřejněním výsledků: 22. 6. až 2. 7. 2018

Zveřejnění výsledků hodnocení: 4. 7. 2018


Další důležité informace:


  • Hodnocení je anonymní, tzn., že se v okamžiku odeslání rozpojí vazba mezi studentem a jeho odesílaným hodnocením. Vyučující po přihlášení do svého účtu v aplikaci nemůže vidět, kdo který dotazník odeslal.

  • Hodnocení je možno rozpracovat a uložit a opět se k němu vrátit.

  • Po přihlášení se studentovi nabídnou pouze ty předměty, které měl v hodnoceném semestru zapsané.

  • V případě otázek, připomínek či technických problémů se obraťte e-mailem na vedoucí studijního oddělení PhDr. Evu Vachudovou, Ph.D., (eva.vachudova@pedf.cuni.cz).Výsledky hodnocení výuky za akademický rok 2017/2018

Letní semestr

Výsledky hodnocení

Vyjádření vedoucích kateder k HVS za LS 2017/2018


Zimní semestr

Vyjádření vedoucích kateder k HVS za ZS 2017/2018
Poslední změna: 4. prosinec 2018 16:44 
TXT print
Sdílet na: