Úřední deska

2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

Opatření děkana

ČísloNázevÚčinnost
7/2019 Opatření děkana č. 7/2019 Pravidla zřizování a jednání studentských oborových rad a neformálních studentských spolků_příloha11. 02. 2019
7/2019 Opatření děkana č. 7/2019 Pravidla zřizování a jednání studentských oborových rad a neformálních studentských spolků11. 02. 2019
6/2019 Opatření děkana č. 6/2019 Fakultní studentské spolky_příloha11. 02. 2019
6/2019 Opatření děkana č. 6/2019 Fakultní studentské spolky11. 02. 2019
5/2019 Opatření děkana č. 5/2019 pro výplaty mezd v roce 2019 (veřejnosti nepřístupné) 8. 02. 2019
4/2019 Opatření děkana č. 4 k plánování a čerpání dovolené zaměstnanci Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v roce 2019 8. 02. 2019
3/2019 Opatření děkana č. 3/2019 K náležitostem žádosti o uznání splnění kontroly studia předmětu21. 01. 2019
3/2019 Opatření děkana č. 2/2019_Dodatek č. 1 k Opatření děkana č. 6/2017 K zahraničním pracovním cestám zaměstnanců PedF UK15. 01. 2019
2/2019 Opatření děkana č. 1/2019_ Příloha č. 1 SMLOUVA o úhradě výdajů na cestu pro osoby, které nejsou v pracovně právním vztahu k Pedagogické fakultě UK 15. 01. 2019
01/2019 Opatření děkana č. 1/2019 Cestovní výdaje osob, které nejsou v pracovně právním vztahu k Pedagogické fakultě UK a studentů15. 01. 2019

Státní závěrečné zkoušky, státní rigorózní zkoušky

ČísloNázevÚčinnost
01/2019 Státní rigorózní zkoušky a obhajoby prací v termínu 4.–8. 2. 2019 4. 01. 2019

Nedoručená rozhodnutí

ČísloNázevÚčinnost
02/2019 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – poplatky15. 02. 2019
02/2019 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení15. 02. 2019
02/2019 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení 8. 02. 2019
01/2019 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení18. 01. 2019
01/2019 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – poplatky11. 01. 2019
01/2019 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení 11. 01. 2019
01/2019 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – poplatky 4. 01. 2019
01/2019 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení 4. 01. 2019

Výběrová řízení - personální

ČísloNázevÚčinnost
02/2019 Výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků na katedře preprimární a primární pedagogiky13. 02. 2019
02/2019 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa lektora/lektorky na katedře hudební výchovy12. 02. 2019
02/2019 Výsledek výběrového řízení na obsazení míst asistentů/asistentek na katedře pedagogiky 7. 02. 2019
02/2019 Výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta/odborné asistentky na katedře speciální pedagogiky 7. 02. 2019
01/2019 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa asistenta/asistentky na katedře výtvarné výchovy29. 01. 2019
01/2019 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa odborného asistenta/odborné asistentky na katedře matematiky a didaktiky matematiky 9. 01. 2019
01/2019 Výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka - vedoucího/vedoucí katedry germanistiky 9. 01. 2019
01/2019 Výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta/odborné asistentky na katedře andragogiky a managementu vzdělávání 8. 01. 2019
01/2019 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa odborného asistenta/odborné asistentky na katedře hudební výchovy 3. 01. 2019

Obecné informace

ČísloNázevÚčinnost
01/2019 Vyhlášení voleb do AS 9. 01. 2019

Zápisy z jednání dalších poradních orgánů

ČísloNázevÚčinnost
01/2019 Zápis ze zasedání komise pro hodnocení výuky studenty 27. 11. 201814. 01. 2019

Zápisy z jednání kolegia děkana

ČísloNázevÚčinnost
01/2019 Zápis z kolegia děkana 15.1. 201929. 01. 2019

Termíny zasedání akademického senátu

ČísloNázevÚčinnost
01/2019 Termíny zasedání akademického senátu 3. 01. 2019

Termíny zasedání vědecké rady

ČísloNázevÚčinnost
01/2019 Termíny zasedání VR PedF UK v roce 2019 9. 01. 2019

Termíny zasedání kolegia děkana

ČísloNázevÚčinnost
01/2019 Termíny zasedání kolegia děkana16. 01. 2019
Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: