Úřední deska

2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 1999

Opatření děkana

11/2018 Opatření děkana č. 11/2018 Organizační řád Univerzity Karlovy
11/2018 Opatření děkana č. 11/2018 Organizační řád Přiloha 1 Organizační struktura
11/2018 Opatření děkana č. 11/2018 Organizační řád přiloha 2 Řídící struktura
10/2018 Opatření děkana č. 10/2018 Změna harmonogramu hodnocení výuky studenty za zimní semestr 2017/2018
9/2018 Opatření děkana č. 9/2018 k přijímacímu řízení 2018/2019
8/2018 Opatření děkana č. 8 Změna harmonogramu akademického roku 2017/2018
7/2018 Opatření děkana č. 7/2018 Stipendium sociální a prof. Heluse_2018
6/2018 Opatření děkana č. 6/2018 Stanovení výše úhrad od studentů Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy
5/2018 Opatření děkana č. 5/2018 Pedagogicko-psychologická praxe s pedagogickou a psychologickou reflexí - OPNZOP103A
4/2018 Opatření děkana č. 4/2018 Odpisový plán UK PedF
3/2018 Opatření děkana č. 3/2018 k plánování a čerpání dovolené zaměstnanci Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v roce 2018
2/2018 Opatření děkana č. 2/2018 Harmonogram hodnocení výuky studenty za zimní semestr
01/2018 Opatření děkana č. 1/2018 pro výplaty mezd v roce 2018 (veřejnosti nepřístupné)

Informace tajemníka fakulty

02/2018 PPT č. 2/2018 - Příloha č. 1 - Nákupní košík
02/2018 Nákupy komodit, příp. služeb na základě uzavřených rámcových smluv
01/2018 Provozní řád budov Univerzity Karlovy Pedagogické fakulty

Státní závěrečné zkoušky, státní rigorózní zkoušky

02/2018 Harmonogram SZZ pro letní období akademického roku 2017/18
01/2018 Státní rigorózní zkoušky a obhajoby prací v termínu 5.–9. 2. 2018

Nedoručená rozhodnutí

03/2018 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení (březen)
03/2018 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – poplatky (brezen)
03/2018 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – poplatky (brezen)
02/2018 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení (únor)
02/2018 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení (únor)
01/2018 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – poplatky (leden)
01/2018 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení (leden)
01/2018 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení (leden)
01/2018 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – poplatky (leden)
01/2018 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení (leden)

Výběrová řízení - personální

03/2018 Výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky Ústavu profesního rozvoje pracovníků ve školství
03/2018 Výběrové řízení na obsazení místa vedoucí/vedoucího katedry andragogiky a managementu vzdělávání
03/2018 Výběrové řízení na obsazení místa vedoucí/vedoucího katedry české literatury
01/2018 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa odborného asistenta/asistentky na katedře občanské výchovy a filozofie

Habilitační a profesorská jmenovací řízení

03/2018 Habilitační a profesorská jmenovací řízení

Poplatky za studium

02/2018 Výše poplatků za studium na PedF UK pro akademický rok 2018/2019

Státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací

03/2018 SDZ a obhajoby disertačních prací

Zápisy z jednání dalších poradních orgánů

01/2018 Zápis č. 1/2018 jednání Komise pro hodnocení výuky studenty_31.1.

Senát - materiály k projednání

03/2018 Volební řád Akademického senátu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy
01/2018 Strategický záměr na rok 2018
01/2018 Návrhy

Zápisy z jednání kolegia děkana

03/2018 Zápis kolegium 13. 2. 2018
03/2018 Zápis kolegium 24. 1. 2018
01/2018 Zápis kolegium 11. 1. 2018

Termíny zasedání vědecké rady

03/2018 Termíny zasedání VR PedF UK v akademickém roce 2017/18
Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: