Úspěchy a ocenění

2015

Významného ocenění se v náročném výběru dostalo monografii J. Bláhy Výtvarné umění a hudba. Tvar, prostor a čas 1/2 – v rámci Univerzity Karlovy zaujala 2. místo. Blahopřání patří i dalším autorům oceněných monografií a autorským týmům: A. Hogenové, R. Wildové, V. Vykoukalové, V. Rambouskovi, H. Hejlové, S. Štechovi, J. Zapletalové a M. Fulkové.


PhDr. Petr Koura, Ph.D., z katedry dějin a didaktiky dějepisu Ped získal 6. 5. 2015 cenu pro mladé vědce Nadačního fondu Neuron za mimořádně kvalitní badatelskou práci v oblasti českých politických a kulturních dějin 20. století.


V soutěži o cenu děkana za práci v oboru ekologie a problematiky životního prostředí 2015 v kategorii závěrečné práce zvítězila Veronika Rendlová s nedávno obhájenou bakalářskou prací "Populace ohroženého perleťovce Boloria euphrosyne". V kategorii volné téma se na prvním místě umístila Dana Zborníková s Popelářskou pohádkou.


V česko-slovenské soutěži SVOČ v didaktice matematiky (12. a 13. 6. 2015) získali studenti KMDM – Iva Donátová, Anna Jungrová, Jan Kozubka, Michal Sláma, Tatiana Mutinová, Karolína Pešinová, Vladimír Bílek, Nada Lundáková, Jan F. Teister a Dana Žďárská významná ocenění (3 první ceny, 1 druhá cena, 3 třetí ceny a 3 čestná uznání) .


Studenti KHV získali v celostátní hudební interpretační soutěži pedagogických fakult ČR v Českých Budějovicích následující ocenění:

I. cena Kateřina Marešová (NMgr. Hv - Ná) – housle, Aleksandra Konyukovskaya (Bc HV - Sb) – zpěv, II. cena Vartan Agopjan (NMgr. Hv - Ná) – klavír, Marina Shchesbakova (Bc Hv - Sb) – zpěv, David Lin (NMgr. Hv - Ná) – zpěv (2. kategorie), III. cena Veronika Landkammerová (NMgr. Hv - Ná) – klavírPoslední změna: 12. únor 2018 11:44 
Sdílet na: