Doktorské studium

Aktuální informace


 • GA UK - Seminář IPSC určený doktorandům UK

  Seminář Možnosti financování studentských projektů Grantovou agenturou Univerzity Karlovy se bude konat 5. října 2018 od 13 do 15 hodin v Modré posluchárně v Celetné 20. GAUK je financován z prostředků specifického vysokoškolského výzkumu.

  Žádosti o grant GA UK,jednotlivé části přihlášky grantového projektu, dotazy...

  Zájemci mohou najít všechny informace a odkaz na registraci zde


 • Semináře IPSC pro doktorandy - viz http://ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?cid=kipsc

  Semináře o studiu v zahraničí

  Science Slam


 • Fulbrightova stipendia pro doktorandy

  Masarykovo stipendiuma Fulbright-Masaryk program v juniorske i seniorske kategorii podrobnější informace na https://www.fulbright.cz/stipendia/fulbright-masarykovo-stipendium/


 • Předmět pro doktorandy: Cizí jazyk - angličtina  ODSZ22001

  Vyučující: Mgr. P. Lašťovička e-mail: petr.lastovicka@pedf.cuni.cz

  První hodina ZS akademického roku 2018/19  - kurzy budou začnou 9.10.2018 v 16.15 (každé úterý) v učebně S201.

  Zájemci se dostaví a zapíší do kurzu při hodině.


 • Nabídka sociologického ústavu AV ČR: v březnu bude spuštěn nový ročník mentoringového programu pro začínající vědce, jehož cílem je pomoci doktorandům s rozjezdem jejich vědecké kariery. REGISTRACE PROBÍHÁ DO 20. ÚNORA 2018

  Mentorig leták Mentoring příručka


 • Aktuální nabídky stipendií a stáží - odkaz na odd. zahraničních vztahů


 • Od akademického roku 2017/18 povinnost evidovat stáže a výjezdy doktorandů do zahraničí v SIS aplikaci "Evidence stáží"viz prezentační manuál

  Po zaevidování v SIS a následném přijetí této elektronické žádosti o výjezd na zahraniční stáž oddělením vědy, se v ročním hodnocení doktoranda vykáže tento výjezd jako splněná povinnost, stejně jako u splněných dílčích předmětů s kódem. Tato evidence je jediná možnost vykázání stáže. Jiné vykázání stáže ve svém ročním hodnocení (RH) si nemůže doktorand sám zadat jako splněnou povinnost. Jiná možnost vykázání a spárování stáže/výjezdu není možná a v RH by studijní pobyt zůstal jako nesplněný.


 • Vážené doktorandky, Vážení doktorandi,

  právě byla založena Česká asociace doktorandek a doktorandů, z. s., jejímž cílem je sdružovat studující doktorského studia napříč všemi obory a institucemi v ČR, podporovat jejich informovanost, spolupráci a profesní rozvoj.

  První kulatý stůl, jehož cílem je představit asociaci a získat zpětnou vazbu od studujících proběhne 5. října 2016 od 17:00 v Akademickém konferenčním centru (Husova 4a, Praha 1) a je otevřena pro všechny studující jakéhokoli doktorského programu v ČR. Přijďte se dozvědět víc, zúčastnit se debaty o budoucí podobě asociace, o tom, co pro Vás a další doktorandky a doktorandy může ČAD, z. s. udělat, a rozmyslet si, zda a jak se zapojit.

  Bližší informace o asociaci najdete na webových stránkách www.doktorandivcr.cz.  Poslední změna: 18. září 2018 12:46 
Sdílet na: