Doktorské studium

Aktuální informace


 • Úřední dny oddělení pro vědeckou činnost v době letních prázdnin

  vždy od 10.00 – 14.00 hodin

  10. 7. 2018

  12. 7. 2018

  16. 7. 2018

  17. 8. 2018

  19. 7. 2018

  23. 7. 2018

  26. 7. 2018

  6. 8. 2018

  9. 8. 2018

  21. 8. 2018

  23. 8. 2018

  27. 8. 2018

  28. 8. 2018

  30. 8. 2018


 • 2. kola zadosti o Hlavkovu kolej na akademicky rok 2018/2019

  Vzhledem k tomu, ze nebyla naplnena kapacita pro ceske studenty (kapacita vyhrazena pro zahranicni studenty jiz byla vycerpana), je mozno podavat zadosti ceskych studentu do 2. kola, kteří splnuji nadacni podmínky Doporučené a podepsané zadosti se předávají na RUK do patku 27.7.2018.

  S případnými dotazy je možno se obracet na ing. Richarda Jiráska email: richard.jirasek@ruk.cuni.cz Vzor přihlášky je v elektronické podobě např. na adrese http://www.hlavkovanadace.cz/kolej.php


 • stipendijní program japonské nadace Tokyo Foundation

  Vyhlášení výzvy stipendijního programu SYLFF pro studenty prezenční formy doktorského studia v rámci stipendijního programu japonské nadace Tokyo Foundation. Pobyt musí být realizován na některé z partnerských univerzit, kde existuje meziuniverzitní popř. mezifakultní smlouva. Přihlášky se podávají prostřednictvím oddělení pro vědeckou činnost PedF UK do 3. 5. 2018 (Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení na RUK je 11. 5. 2018).


 • Nabídka sociologického ústavu AV ČR: v březnu bude spuštěn nový ročník mentoringového programu pro začínající vědce, jehož cílem je pomoci doktorandům s rozjezdem jejich vědecjé kariery. REGISTRACE PROBÍHÁ DO 20. ÚNORA 2018

  Mentorig leták Mentoring příručka


 • Soutěž o nejlepší prezentaci disertační práce v rámci Coimbra Group Uzávěrka na PedF UK 14. 3.2018


 • Aktuální nabídky stipendií a stáží - odkaz na odd. zahraničních vztahů


 • Hodnocení výuky za akademický rok 2016/17 studenty doktorského studia probíhá od 22.12.2017 do 31.1. 2018 (viz opatření děkana č. 38/2017) Hodnocení je ve speciální aplikaci, do které se lze přihlásit na adrese:https://evaluace.pedf.cuni.cz přes CAS.


 • Informace o VIII. ročníku mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2018, která se koná ve dnech 18.-22.6.2018. Sborník konference bude předložen citační databázi SCOPUS. Vybrané texty jsou dále zveřejněny v journalu AD ALTA: Journal Of Interdisciplinary Research, vedený ve Web of Science Core Collection, Master Journal List, Emerging Sources Citation Index (ESCI) pozvánka, program a online registrace


 • Od akademického roku 2017/18 povinnost evidovat stáže a výjezdy doktorandů do zahraničí v SIS aplikaci "Evidence stáží"viz prezentační manuál

  Po zaevidování v SIS a následném přijetí této elektronické žádosti o výjezd na zahraniční stáž oddělením vědy, se v ročním hodnocení doktoranda vykáže tento výjezd jako splněná povinnost, stejně jako u splněných dílčích předmětů s kódem. Tato evidence je jediná možnost vykázání stáže. Jiné vykázání stáže ve svém ročním hodnocení (RH) si nemůže doktorand sám zadat jako splněnou povinnost. Jiná možnost vykázání a spárování stáže/výjezdu není možná a v RH by studijní pobyt zůstal jako nesplněný.


 • Vyhlášení 15. kola Grantové agentury Univerzity - GA UK pro rok 2018

  Podrobnější informace k vyplňování přihlášky GA UK


 • web Univerzity Karlovy k doktorskému studiu viz http://phd.cuni.cz/PHD-1.html


 • Nabídka měsíčních stipendijních pobytů v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce pro doktorandy a post-doktorandy na Univerzitě Vídeň v roce 2018

  INFORMATION SHEET

  RESEARCH GRANTS FOR YOUNG RESEARCHERS

  Nabídka měsíčních stipendijních pobytů v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce pro doktorandy na Univerzitě Hamburg pro rok 2018

  Application

 • Žádosti o Hlavkovu kolej na akademicky rok 2017/2018

  v souladu s nadační listinou „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových" a příslušnou smlouvou,

  uzavřenou mezi touto nadací a ČVUT, bude pro UK Karlovu vyhrazeno v tomto roce 60 míst na

  Hlávkově koleji. Tato místa jsou určena zejména pro studenty doktorských studijních programů,

  kteří dle výše zmíněné smlouvy dosahují výborných studijních nebo vědeckých a pedagogických výsledků,

  jsou nemajetní, nemají byt v Praze a nejsou podnikateli.

  Žádosti podepsané děkanem příslušné fakulty je třeba doručitna rektorát UK (Odbor pro studium

  a záležitosti studentů) do 12. 5. 2017. S případnými dotazy je možno se obracet na ing. Richarda Jiráska

  email: richard.jirasek@ruk.cuni.cz Vzor přihlášky je v elektronické podobě např. na adrese

  http://www.hlavkovanadace.cz/kolej.php


 • Možnost zapojení se do týmu CEFRESu pro doktorandy ze zemí V4 a Francie, včetně stipendií pro doktorandy z Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR.

  AAC : Aides doctorales au CEFRES (France et pays de Visegrad) 2017-2018

  Date limite de dépôt des dossiers : 27 mars 2017 (19h00)

  Publication des résultats finaux : 2 juin 2017

  Période de la mobilité : 1er septembre 2017 – 31 août 2018

  Le CEFRES offre des aides à la mobilité d'un an à des doctorants en 2e année de thèse ou plus inscrits dans une université en France, Hongrie, Pologne, République tchèque ou Slovaquie. Les travaux des doctorants doivent s'inscrire dans l'un des axes de recherches du CEFRES. La maîtrise de l'anglais est obligatoire, celle du français appréciée. Les doctorants retenus rejoindront l'équipe du CEFRES et participeront à la vie scientifique du centre à Prague.

  Pour des doctorants de l'Université Charles et/ou de l'Académie des sciences de République tchèque, voir l'AAC en français.

  Pour des doctorants de France, d'autres universités en République tchèque et des pays de Visegrad, voir l'AAC en français.

  Les dossiers peuvent être envoyés en français ou en anglais.

  Pour toute question, s'adresser à Mme Věra Štofaníková.


  CFA: PhD Fellowships at CEFRES (France & Visegrad Countries) 2017-2018

  Deadline for submission: 27 March 2017 (7 PM)

  Final notification due: 2 June 2017

  Duration: September 1st 2017 – August 31st 2018

  CEFRES offers year-long fellowships at the center to 2nd year and above PhD students from France and the Visegrad countries (Hungary, Poland, Slovakia, and the Czech Republic). Fellows' research should contribute to one of CEFRES's research areas. Good command of English is mandatory, command of French is appreciated. The selected PhD fellows will join CEFRES team and take part in the center's scientific life.

  For PhD students from Charles University and/or the Czech Academy of Sciences, see the call in Czech or in English

  For PhD students from France, other universities in the Czech Republic and from the other Visegrad countries, see the call in Czech or in English

  Application packages can be sent in French or in English.

  For questions on the application procedure, contact Mrs Věra Štofaníková.


 • Pozvánka - Leru doctoral summer school, 9. - 14. 7. 2017, Univerzity of Zurich 

  OBČANSKÁ VĚDA – SPOJENÍ MEZI VÝZKUMEM A VEŘEJNOU ÚČASTÍ

  TÉMA: Občanská věda je vědecký výzkum prováděný, zcela nebo částečně, amatérskými nebo neprofesionálními vědci. Ze spolupráce by měly těžit obě strany tj. vědci z možnosti sbírat data z většího území a s menšími náklady a dobrovolníci pak ze zajímavých aktivit a nových poznatků, zejména v oblasti práva, etiky, obchodu a soukromí.

  KDO SE MŮŽE PŘIHLÁSIT: Účastníky by měli být středně pokročilí nebo pokročilí doktorandi z různých vědních oborů. Výhodou (ne však podmínkou) jsou znalosti programování. Veškerý program je v angličtině - výborná úroveň AJ je podmínkou

  ÚČASTNICKÝ POPLATEK: 500 Euro – je plně hrazen Universitou v Zurichu, stejně tak cestovné do výše 250 Euro.

  Studenti Ph.D. studia se mohou přihlásit do 20. 3. 2017 na e-mail

  magdalena.kostakova@ruk.cuni.cz, a to zasláním svého CV a krátkého motivačního dopisu. Z přihlášených kandidátů bude následně vybrán jeden, který se projektu zúčastní za Univerzitu Karlovu. 

  LERU Doctoral Summer School

  Provisional Program : Citizen Science – nexus between research and public engagemen


 • Semináře IPSC pro doktorandy - viz http://ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?cid=kipsc


 • Vážené doktorandky, Vážení doktorandi,

  právě byla založena Česká asociace doktorandek a doktorandů, z. s., jejímž cílem je sdružovat studující doktorského studia napříč všemi obory a institucemi v ČR, podporovat jejich informovanost, spolupráci a profesní rozvoj.

  První kulatý stůl, jehož cílem je představit asociaci a získat zpětnou vazbu od studujících proběhne 5. října 2016 od 17:00 v Akademickém konferenčním centru (Husova 4a, Praha 1) a je otevřena pro všechny studující jakéhokoli doktorského programu v ČR. Přijďte se dozvědět víc, zúčastnit se debaty o budoucí podobě asociace, o tom, co pro Vás a další doktorandky a doktorandy může ČAD, z. s. udělat, a rozmyslet si, zda a jak se zapojit.

  Bližší informace o asociaci najdete na webových stránkách www.doktorandivcr.cz.  Poslední změna: 12. červenec 2018 14:31 
Sdílet na: