Věda a výzkum

Aktuality


 • NAKI II - vyhlášení veřejné soutěže

  Ministerstvo kultury vyhlásilo veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na rok 2018. Soutěžní lhůta končí 2. května 2017 ve 14 hod. Termín odevzdání návrhu projektu v požadovaném počtu kopií a na CD na oddělení pro vědu je 25. dubna 2017.

  Všechny formuláře a zadávací dokumentace jsou zveřejněny na stránkách ministerstva kultury.

  Vyhlášení veřejné soutěže


 • GA ČR - vyhlášení veřejných soutěží

  Grantová agentura vyhlásila veřejné soutěže na podporu standardních, juniorských a mezinárodních projektů. Více informací zde. Soutěžní lhůta končí 6. dubna 2017. Finální návrhy projektů musí být zaslány na email do 3. dubna 2017.

  Vyhlášení veřejné soutěže

  Interní pokyny pro podávání projektu

  FAQ standardní projekty 2018


 • INTER-EUREKA

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo 2. národní výzvu ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EUREKA LTE217 pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji - EUREKA.

  Uzávěrka soutěžní lhůty je 5. dubna 2017. Název návrhu projektu musí být zaslán na email nejpozději do 31. března 2017.

  Bližší informace o programu INTER-EXCELLENCE, zde, o podprogramu INTER-EUREKA, zde.


 • TA ČR - Program ZÉTA 29. března 2017 bude vyhlášena první veřejná soutěž v novém programu ZÉTA na podporu nastupující výzkumné generace. Technologická agentura ČR pořádá v Praze a v Brně informační semináře k programu ZÉTA za účelem seznámení se s vizí a s cíli programu, s jeho zeměřením a zejména se způsobem, jak podat úspěšný návrh projektu do veřejné soutěže.

  Semináře se uskuteční:

  13. února 2017 v Praze pozvánka s možností registrace 

  2. března 2017 v Brně pozvánka s možností registrace


 • Výzva k podávání projektů v rámci uskupení CELSA

  Výzva byla otevřena 31. ledna 2017 a termín pro podání projektů je 2. května 2017. Podpořené projekty začnou v říjnu 2017.

  Veškeré informace o výzvě najdete zde: http://celsalliance.eu/call.html.


 • Národní informační den ke grantům MSC/MSCA National Information Day

  Technologické centrum AV ČR pořádá 5. dubna 2017 při příležitosti 20. výročí založení akcí Marie Skłodowska-Curie (Marie Skłodowska-Curie Actions, MSCA) národní informační den s názvem "Podpora mobility, profesního rozvoje a kariérního růstu výzkumných pracovníků-akce Marie Skłodowska-Curie. Předběžný program akce a registrační formulář je zveřejněn zde.


 • 10 Years of Excellent Ideas - ERC and its impact in Europe and the Czech Republic

  Dne 15. března 2017 se v Praze uskuteční konference s názvem "10 Years of Excellent Ideas" a 16. března 2017 se v Brně bude konat regionální den ERC. Předběžný program obou akcí a registrační formuláře najdete na stránkách Technologického centra AV ČR.


 • Neuron – nadační fond na podporu vědy

  Vvyhlášení 7. ročníku SOUTĚŽE NEURON IMPULS 2017, která je určena mladým vědcům s cílem podpořit originální a odvážné projekty základního vědeckého výzkumu v oborech: biologie, fyzika, chemie, matematika, medicína, společenské vědy a informatika.

  Od letošního roku se otevírají soutěž pro dvě věkové kategorie

  PRO ŽADATELE DO 33 LET, podpora ve výši 250000 KČ

  DO 40 LET s již tradiční finanční podporou 1 000 000 Kč

  Žádosti se podávají prostřednictvím webového rozhraní www.nfneuron.cz  do 31. března 2017.


 • Pozvánka - Leru doctoral summer school, 9. - 14. 7. 2017, Univerzity of Zurich 

  OBČANSKÁ VĚDA – SPOJENÍ MEZI VÝZKUMEM A VEŘEJNOU ÚČASTÍ

  TÉMA: Občanská věda je vědecký výzkum prováděný, zcela nebo částečně, amatérskými nebo neprofesionálními vědci. Ze spolupráce by měly těžit obě strany tj. vědci z možnosti sbírat data z většího území a s menšími náklady a dobrovolníci pak ze zajímavých aktivit a nových poznatků, zejména v oblasti práva, etiky, obchodu a soukromí.

  KDO SE MŮŽE PŘIHLÁSIT: Účastníky by měli být středně pokročilí nebo pokročilí doktorandi z různých vědních oborů. Výhodou (ne však podmínkou) jsou znalosti programování. Veškerý program je v angličtině - výborná úroveň AJ je podmínkou

  ÚČASTNICKÝ POPLATEK: 500 Euro – je plně hrazen Universitou v Zurichu, stejně tak cestovné do výše 250 Euro.

  Studenti Ph.D. studia se mohou přihlásit do 20. 3. 2017 na e-mail

  magdalena.kostakova@ruk.cuni.cz, a to zasláním svého CV a krátkého motivačního dopisu. Z přihlášených kandidátů bude následně vybrán jeden, který se projektu zúčastní za Univerzitu Karlovu. 

  LERU Doctoral Summer School

  Provisional Program : Citizen Science – nexus between research and public engagemen


 • Horizont 2020 - novinky

  V roce 2018 bude opět vyhlášena výzva pro podávání žádostí o ERC Synergy granty, jejichž cílem je podpořit skupinu 2-4 hlavních řešitelů (PI) a jejich týmů při společném řešení projektů špičkového badatelského výzkumu (frontier research). Nejedná se o klasická konsorcia či sítě, všichni PI odpovídají za projekt po vědecké stránce stejnou měrou. Potenciál a přidaná hodnota plynoucí ze vzájemné synergie, komplementarity znalostí a zdrojů PI resp. jejich hostitelských institucí musí být natolik vysoký, že předpokládá průlomové objevy, kterých by nemohlo být dosaženo, pokud by každý řešitel pracoval zvlášť. Více informací najdete zde.  

  Od 1. ledna 2017 se Švýcarsko stává zemí plně asociovanou k programu Horizont 2020. Více informací najdete zde.


 • Vzdělávací nadace Jana Husa vyhlašuje pro rok 2017


  Stipendium Husovy nadace - program, který má za cíl umožnit začínajícím akademickým pracovníkům (asistentům a doktorandům) start do jejich pedagogické a vědecké činnosti a podpořit jejich setrvání na vysokých školách. Stipendium ve výši 80.000,- Kč je jednoroční a je  určeno pro žadatele do 35 let, působícím v humanitních a společenskovědních oborech.


  Grant Husovy nadace - program, který je určen pro doktorandy nebo doktory do 40 let věku, působící v humanitních a společenskovědních oborech.  Nadace  v rámci tohoto programu podpoří vypracování studie na jedno ze zadaných témat, která považuje za důležitá z hlediska svého poslání podporovat svobodné bádání a učení.


 • Veřejná konzultace k programu Horizont 2020

  Evropská komise otevřela veřejnou konzultaci, která je součástí procesu střednědobého hodnocení programu Horizont 2020 a dává veřejnosti prostor vyjádřit názor na fungování a podobu tohoto programu. Výsledek konzultace by měl pozitivně ovlivnit stávající rámcový program a bude mít zajisté vliv také na přípravu programu následujícího.

  V rámci konzultace je možné vyjádřit se také k praktickým aspektům implementace programu Horizont 2020.

  Veřejná konzultace je otevřena do 15. ledna 2017, vyplnění online dotazníku zabere přibližně 20 minut.


 • Zpravodaj H2020

  Vyšlo nové číslo elektronického Zpravodaje H2020, ve kterém jsou informace o novinkách v H2020 a o chystaných a otevřených výzvách.

  Ke stažení na stránkách oddělení vědy.


 • Pozvánka - Leru doctoral summer school, 9. - 14. 7. 2017, Univerzity of Zurich 

  OBČANSKÁ VĚDA – SPOJENÍ MEZI VÝZKUMEM A VEŘEJNOU ÚČASTÍ

  TÉMA: Občanská věda je vědecký výzkum prováděný, zcela nebo částečně, amatérskými nebo neprofesionálními vědci. Ze spolupráce by měly těžit obě strany tj. vědci z možnosti sbírat data z většího území a s menšími náklady a dobrovolníci pak ze zajímavých aktivit a nových poznatků, zejména v oblasti práva, etiky, obchodu a soukromí.

  KDO SE MŮŽE PŘIHLÁSIT: Účastníky by měli být středně pokročilí nebo pokročilí doktorandi z různých vědních oborů. Výhodou (ne však podmínkou) jsou znalosti programování. Veškerý program je v angličtině - výborná úroveň AJ je podmínkou

  ÚČASTNICKÝ POPLATEK: 500 Euro – je plně hrazen Universitou v Zurichu, stejně tak cestovné do výše 250 Euro.

  Studenti Ph.D. studia se mohou přihlásit do 20. 3. 2017 na e-mail

  magdalena.kostakova@ruk.cuni.cz, a to zasláním svého CV a krátkého motivačního dopisu. Z přihlášených kandidátů bude následně vybrán jeden, který se projektu zúčastní za Univerzitu Karlovu. 

  LERU Doctoral Summer School

  Provisional Program: Citizen Science – nexus between research and public engagemen


 • Vyhlášení výběrového řízení na přidělení finančních prostředků pro realizaci tvůrčího volna pro letní semestr 2016/17


 • Mendel University in Brno, 

  Council of Europe and European Network for Academic Integrity 

  are inviting you to 3rd international conference

  PLAGIARISM ACROSS EUROPE AND BEYOND

  "Sharing Innovative Practices in Academic Integrity"

  24TH-26TH MAY 2017 Brno, Czech Republic http://plagiarism.cz/


 • ERC Consolidator Grants

  V Participant Portalu byla otevřena výzva ERC Consolidator Grants s uzávěrkou 9. února 2017.

  Výzva je určena pro výzkumné pracovníky, kteřé získali Ph.D. před více než 7 a méně než 12 roky před datem 1. 1. 2017.

  Bližší informace na emailu .


 • Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s MŠMT zve na 14. ročník konference České dny pro evropský výzkum (CZEDER 2016). Konference se uskuteční 25. ŘÍJNA 2016 v hotelu International, Koulova 15, Praha 6.

  Hlavním tématem konference bude diskuze o významu mobility pro kariéru výzkumných pracovníků a o možných optřeních na podporu mladých výzkumných pracovníků a na výchovu nové generace vědců v EU.

  Předběžný program konference Registrovat se můžete na http://geform.tc.cz/czeder2016  


 • Mendel University in Brno, Council of Europe and European Network for Academic Integrityare inviting you to

  3rd international conference PLAGIARISM ACROSS EUROPE AND BEYOND "Sharing Innovative Practices in Academic Integrity" 24TH-26TH MAY 2017 Brno, Czech Republic

  http://plagiarism.cz/


 • Vyhlášení výzvy programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-ACTION pro česko-americké projekty.

  VES17: INTER-ACTION - Vědní oblasti: všechny - Partnerská země: USA - Doba trván projektu: 2-5 let - Deadline: 31.10.2016. Veškerá dokumentace včetně povinných příloh je zveřejněna zde.


 • Invitation with a correct link for the registration for InCites Benchmarking and Analytics online training

  FREE ONLINE TRAINING SESSION 

  Demonstrate how to address your research evaluation needs.

  Demonstrate best practices in research evaluation.

  Clearly describe the range of metrics, indicators and reports.

  Links:


 • Pozvánka pro studenty doktorského studia na virtuální 6. mezinárodní vědeckou konferenci CER 2016 http://www.cer-sciemcee.com/, která se uskuteční ve dnech 24.-27.10.2016.


 • Výzva k předkládání žádostí pro zařazení do databáze expertů programu INTER-EXCELLENCE


 • MŠMT - Program INTER-EXCELLENCE


 • New courses on Horizon 2020 proposal development, project management and financial reporting, and EC audits

  Courses on project development:

  1-day Horizon 2020 Proposal Development workshop: 13 October and 24 November in Vienna

  Dissemination, IP and Exploitation in Horizon 2020: 14 October and 25 November in Vienna

  Courses on Technical and Financial Management:

  H2020 Master of Finance and Administration courses: 22-23 September and 10-11 November 2016 in Vienna, Austria

  H2020 Project Management and Financial Reporting: 27-28 October in Milan, Italy and 8-9 December in Vienna, Austria


 • Vyhlášení 1. ročníku soutěže Primus UK   

  Soutěž Primus se řídí Zásadmi schválenými Vědeckou radou UK a Akademickým senátem UK, které jsou obsaženy v Opatření rektora č. 15/2016 a také Vyhlášením prvního kola soutěže zveřejněném v Opatření rektora č. 22/2016.

  Podání soutěžního návrhu je možné prostřednictvím webové aplikace na adrese http://veda.is.cuni.cz. Ukončení podávání návrhů je do 27. září 2016. Před plánovaným podáním návrhu je třeba předložit nejpozději do 5. září 2016 na oddělní pro vědeckou činnost vyplněný Formulář pro předkládání návrhů projektů PRIMUS ke schválení vedením PedF UK.


 • NEURON - nadační fond na podporu vědy

  Vvyhlášení a přihláška dalšího ročníku projektu Nadačního fondu Neuron na podporu vědy "Expedice Neuron"


 • Výzva k tvorbě interaktivních učebnic, které budou zpracovány v součinnosti s firmou Codecreator - termín zaslání anotací do 2.9.2016


 • International Scientific Conference Pedagogy, Education and Instruction to be held in

  hotel Mostar Mostar (Bosnia and Herzegovina), from 21- 22 October 2016.


 • Hodnocení závěrečných zpráv projektů GA UK řešených studenty PedF UK viz

  výsledky.


 • Národní srovnání vědeckého publikačního výkonu AV ČR: kvantita vs. kvalita a spoluautorství - publikace je volně dostupná na http://idea.cerge-ei.cz/publikace


 • International Conference on Applied Psychology 2016 “Researching and Practicing Psychology: To Enhance Quality of Human Experience in Diverse and Challenging Settings” 

  Více informací zde


 • Na stránce http://www.cuni.cz/UK-34.html byly vyhlášeny výsledky Soutěže vysoce kvalitních monografií pro rok 2016.


 • Vyhlášení výběrového řízení na přidělení finančních prostředků pro realizaci tvůrčího volna pro zimní semestr 2016/17


 • Informace o novém programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji, který připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Jedná se o program INTER-EXCELLENCE, který nahradí stávající programy KONTAKT II, GESHER/MOST, COST CZ, INGO II, EUPRO II A EUREKA CZ. Popis celého programu můžete najít na stránkách MŠMT. Podrobnější info na stránky oddělení pro vědu - sekce vědecké projekty. Najdete zde celé znění programu, prezentaci, informace o programu v kostce a zápis z informačního dne.


 • Informace o dvoudenní akci Joint Research Centre of the European Commission: Activities and opportunities for collaboration, kterou pořádá Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Akademií věd ČR ve dnech 9. 6. 2016 - 10. 6. 2016

  program zde

  registrace zde


 • Informace o podávání nominací na norskou Holberg Prize 2017, udělovanou v oborech umění, humanitních a sociálních věd, práva a teologie. Termín odevzdání nominací je 15. června 2016 a cena je spojena s finanční odměnou 4,5 milionů NOK (asi 486,300 EUR / USD 548 500*). Veškeré informace naleznete na webu http://holbergprisen.no/en/nomination.


 • Program nadační činnosti a dalších akcí Nadání 2016 ".


 • Informace o Fulbrightově stipendiu pro studium a výzkum v USA

  Viz též http://www.fulbright.cz/stipendia


 • Informace o kurzu Jak na Horizont 2020?, který nově nabízí Technologické centrum AV ČR. Kurz je zaměřen na psaní projektových návrhů, sestává z pěti samostatných modulů a zájemci je mohou volně kombinovat podle úrovně svých znalostí a potřeb. Kurz je otevřen všem zájemcům o předmětnou problematiku a bude probíhat formou interaktivních seminářů. Součástí každého modulu je práce s příslušnou částí konkrétního či fiktivního projektového návrhu. Maximální počet účastníků semináře v jednotlivých modulech je 20. Ačkoli jsou moduly volně kombinovatelné, zejména méně zkušeným zájemcům se doporučuje absolvovat všechny moduly 1 až 3, neboť jim poskytnou ucelený soubor informací potřebný k podání projektového návrhu. Zájemci o účast v kurzu se registrují na jednotlivé moduly elektronicky nejpozději do 25. 5. 2016, po tomto termínu budou volná místa nabídnuta dalším vytipovaným zájemcům. Současně svou registraci oznámi na oddělení vědy PedF UK Mgr. H. Borové emailem (hana.borova@pedf.cuni.cz).

  Modul 1 (Jak připravit výzkumný projekt pro H2020)  9. 6. 2016 registrace: zde

  Modul 2 (Projektový návrh: příprava rozpočtu)  10. 6. 2016 registrace: zde

  Modul 3 (Duševní vlastnictví, Open Access, smlouvy) 10. 6. 2016 registrace: zde

  Modul 4 (Podnikatelský plán pro firmy) 15. 6. 2015 registrace: zde - pro MSP

  Modul 5 (Příprava individuálních projektů M.Skłodowska-Curie) 14. 6. 2016 registrace: zde


 • Grantová agentura UK v Praze - Vyhlášení výsledků 13. kola soutěže GA UK

  V roce 2016 na PedF UK přijato 32 projektů GA UK


 • Možnost publikovat v mezinárodní vědeckém interdisciplinárním e-časopisu Ecoletra.com Scientific eJournal. Časopis má přiděleno ISSN 2377-9748 autoritou US ISSN Center a jeho vydavatelem je vydavatelství Ecoletra.com LLC se sídlem: 16192 COASTAL HWY, LEWES, DE 19958, USA, www.ecoletra.com. Časopis je Indexován v: Sientific Indexing Services database, Journal ID: 2184, SCOPUS (evaluation process, 2377-9748),WorldCat,  OCLC Number: 905350201

  Postup a podmínky publikování


 • STIPENDIJNÍ PROGRAM PLATFORMY CEFRES pro doktorandy od 2. ročníku studia z Univerzity Karlovy a/nebo Akademie věd České republiky


 • Databáze ANLUPA-strážce výzev

  Automatické vyhledávání a sledování výzev na projekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vyhlašovaných národními a zahraničními poskytovateli grantů

  Pokud na stránkách https://www.anlupa.cz/ kliknete na přihlášení, můžete vybrat UK a přihlásit se se stejnými uživatelskými údaji jako do jiných aplikací. Po přihlášení si můžete nastavit Strážce výzev (o vyhlášení výzev Vám přijde informační email), Sledované výzvy nebo jen Vyhledávat ve výzvách.


 • Možnost registrace do seznamu hodnotitelů v celosvětovém šetření nejlepších vysokých škol/QS World University Rankings. Podrobnější informace viz přípis rektora UK


 • H2020 - Šíření excelence a podpora účasti

  Technologické centrum AV ČR uspořádalo dne 12. 11. 2015 informační den k výzvám 2016-17 v oblasti "Šíření excelence a podpora účasti" v programu Horizont 2020. Prezentace přednášejících jsou k dispozici zde

  Bližší informace o programu jsou zveřejněna na Participant Portalu.


 • Možnost anglicky publikovat vědecké výsledky v elektronickém mezinárodním vědeckém časopise "Evropský časopis vzdělávacích věd" - "European Journal of Educational Sciences" (EJES). Více informací na http://www.ejes.eu/  dotazy lze zasílat na contact@ejes.eu

Poslední změna: 23. březen 2017 10:49 
Sdílet na: