Úřední deska

2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 1999

Archiv 2015

Opatření děkana

25/2015 Harmonogram organizace přijímacího řízení pro rok 2015/16 se zahájením studia v letním semestru
24/2015 Stanovení termínu k provedení fyzické inventury, dokladové inventury, inventury skladů, pokladen a cenin pro rok 2015
23/2015 Příloha č. 2 k Opatření děkana č. 23/2015 (Záznam o úrazu - hlášení změn)
23/2015 Příloha č. 1 k Opatření děkana č. 23/2015 (Záznam o úrazu)
22/2015 Změna harmonogramu akademického roku 2015/2016
21/2015 Složení vedení Pedagogické fakulty
20/2015 Příloha č. 1 k Opatření děkana č. 20/2015 (Doporučení/souhlas k podání žádosti o mezinárodní projekt děkankou PedF UK/rektorem UK)
20/2015 Opatření děkana stanovující rámec pravidel pro administrativu, evidenci a řízení mezinárodních projektů schválených a realizovaných po 1.1.2014
19/2015 Příloha č. 4 k Opatření děkana č. 19/2015 (Smlouva o úhradě cestovních nákladů)
19/2015 Příloha č. 5 k Opatření děkana č. 19/2015 (Cestovní zpráva ze zahraniční pracovní cesty)
19/2015 Příloha č. 3 k Opatření děkana č. 19/2015 (Žádost o povolení vlastního motorového vozidla)
19/2015 Příloha č. 2 k Opatření děkana č. 19/2015 (Cestovní příkaz k zahraniční cestě)
19/2015 Příloha č. 1 k Opatření děkana č. 19/2015 (Žádost o povolení zahraniční pracovní cesty)
19/2015 K zahraničním pracovním cestám zaměstnanců PedF UK
18/2015 Příloha č. 1 k Opatření děkana č. 18/2015
18/2015 K provedení doplňovacího přijímacího řízení na Univerzitě Karlově v Praze, Pedagogické fakultě pro akademický rok 2015/2016 v souladu s čl. 17 Přílohy č. 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze – řádu přijímacího řízení
17/2015 Příloha č. 1 k Opatření děkana č. 17/2015 (Návštěvní řád krytého plaveckého bazénu)
17/2015 Návštěvní řád krytého plaveckého bazénu v Brandýse nad Labem
16/2015 Příloha č. 1 k Opatření děkana č. 16/2015
16/2015 K provedení doplňovacího přijímacího řízení na Univerzitě Karlově v Praze, Pedagogické fakultě pro akademický rok 2015/2016 v souladu s čl. 17 Přílohy č. 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze – řádu přijímacího řízení
15/2015 Harmonogram akademického roku 2015/2016
14/2015 Harmonogram pedagogických praxí, kurzů a exkurzí v akademickém roce 2015/16
13/2015 Tvorba a čerpání sociálního fondu
12/2015 Dodatek k opatření děkana č. 10/2015 Upuštění od ověřování podmínek přijímacího řízení přijímací zkouškou pro akademický rok 2015/2016 ve vybraných oborech
11/2015 Změna harmonogramu akademického roku 2014/2015
10/2015 Upuštění od ověřování podmínek přijímacího řízení přijímací zkouškou pro akademický rok 2015/2016 ve vybraných oborech
9/2015 Pravidla, která je uchazeč povinen dodržovat v průběhu přijímací zkoušky na Pedagogické fakultě UK v Praze
8/2015 Příloha č. 4 k Opatření děkana č. 8/2015 (Rigorózní práce)
8/2015 Příloha č. 3 k Opatření děkana č. 8/2015 (Diplomová práce)
8/2015 Příloha č. 2 k Opatření děkana č. 8/2015 (Disertační práce)
8/2015 Příloha č. 1 k Opatření děkana č. 8/2015 (Bakalářská práce)
8/2015 Opatření děkana, kterým se stanovují obsahové, formální a technické náležitosti týkající se zpracování a odevzdání závěrečných prací
7/2015 K uplatnění pružné pracovní doby
6/2015 Změna harmonogramu akademického roku 2014/2015
5/2015 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty
4/2015 Harmonogram organizace přijímacího řízení pro rok 2015/2016
3/2015 Vytváření a kontrola individuálních studijních plánů v doktorských studijních programech
2/2015 Opatření děkana pro výplaty mezd v roce 2015 (veřejnosti nepřístupné)
01/2015 Opatření děkana, kterým se stanovuje postup a pravidla pro zavedení a provoz elektronických výplatních pásek na Pedagogické fakultě UK v Praze

Informace tajemníka fakulty

11/2015 Provozní pokyn č. 4/2015 - Doplnění provozního pokynu tajemnika č. 1/2006 - archivace ESF projektů
09/2015 Provozní pokyn č. 3/2015 - Vymezující finanční pravidla a postupy v opatření děkana č. 21/2015 k finanční a účetní evidenci mezinárodních projektů schválených a realizovaných po 1.1.2014
07/2015 Provozní pokyn č. 2/2015 - Provozní bezpečnostní předpis pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou
05/2015 Provozní pokyn č. 1/2015 - Zaměstnávání cizinců na UK PedF (Uzavírání DPP a DPČ s cizinci)

Státní závěrečné zkoušky, státní rigorózní zkoušky

12/2015 Obhajoby závěrečných prací v pregraduálním studiu 11. - 29. 1. 2016 (zimní termín)
10/2015 Harmonogram SZZ pro zimní období 2015/16
07/2015 Obhajoby závěrečných prací v pregraduálním studiu 1. - 18. 9. 2015 (podzimní termín)
07/2015 Státní rigorózní zkoušky v termínu 7.–11. 9. 2015
05/2015 Harmonogram SZZ podzim 2015
04/2015 Obhajoby závěrečných prací v pregraduálním studiu 18. 5. - 5. 6. 2015 (letní termín)
02/2015 Harmonogram SZZ léto 2015

Výzvy pro studenty

10/2015 Výzva k opětovnému zápisu do studia po přerušení studia v náhradním termínu (ze dne 02. 10. 2015)
09/2015 Výzva k zápisu do 2. a vyššího roku studia akademického roku 2015/2016 (ze dne 11. 9. 2015)
03/2015 Výzva k opětovnému zápisu do studia po přerušení studia v náhradním termínu (ze dne 03. 03. 2015)

Nedoručená rozhodnutí

12/2015 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení (Prosinec)
11/2015 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení (Listopad)
10/2015 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK- přezkumy (říjen)
10/2015 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Oddělení pro vědu (říjen)
10/2015 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení (Říjen)
10/2015 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK - poplatky (31.12.2015)
09/2015 Nedoručená rozhodnutí po přezkumu (31.8.2015)
09/2015 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK - poplatky (30.11.2015)
09/2015 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK - poplatky (31.10.2015)
08/2015 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení (Srpen)
07/2015 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení (Červenec)
06/2015 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení (Červen)
05/2015 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení (Květen)
04/2015 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení (Duben)
03/2015 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení (Březen)
03/2015 Nedoručená rozhodnutí po přezkumu (28.2.2015)
03/2015 Nedoručená rozhodnutí po přezkumu (31.12.2014)
03/2015 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK - poplatky (30.4.2015)
03/2015 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK - poplatky (31.3.2015)
02/2015 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení (Únor)
01/2015 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení (Prosinec)
01/2015 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení (Leden)

Výběrová řízení - personální

11/2015 Výběrové řízení na místo akademického pracovníka - asistenta/asistentky na katedře psychologie
11/2015 Výběrové řízení na místa odborných asistentů/odborných asistentek na katedře speciální pedagogiky
11/2015 Výběrové řízení na místa vědeckých pracovníků/vědeckých pracovnic Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání
11/2015 Výběrové řízení na místo akademického pracovníka - vedoucí/vedoucího katedry české literatury
11/2015 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa vědeckého (vědeckopedagogického) pracovníka Ústavu profesního rozvoje pracovníků ve školství
11/2015 Výsledek výběrového řízení na obsazení míst akademických pracovníků na katedře psychologie
11/2015 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa odborného asistenta/odborné asistentky na katedře speciální pedagogiky
10/2015 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa tajemníka fakulty/tajemnice fakulty
09/2015 Výběrové řízení na místo odborného asistenta/odborné asistentky na katedře speciální pedagogiky
09/2015 Výběrové řízení na místa odborných asistentů/odborných asistentek na katedře psychologie
09/2015 Výběrové řízení na místo vědeckého pracovníka/vědecké pracovnice Ústavu profesního rozvoje pracovníků ve školství
09/2015 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa odborných asistentů/odborných asistentek na katedře výtvarné výchovy
09/2015 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa asistenta/asistentky na katedře dějin a didaktiky dějepisu (obor dějiny středověku)
09/2015 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa odborného asistenta/odborné asistentky na katedře francouzského jazyka a literatury
09/2015 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa vědeckého (vědecko-pedagogického) pracovníka/vědecké pracovnice Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání
09/2015 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa asistenta/asistentky na katedře pedagogiky
09/2015 Výsledek výběrového řízení na obsazení míst docenta/docentky, odborného asistenta/odborné asistentky na katedře rusistiky a lingvodidaktiky
07/2015 Výběrové řízení na místo tajemníka fakulty
07/2015 Výběrové řízení na místo odbornéha asistenta/ odborné asistentky na katedře francouzského jazyka a literatury (obor francouzská literatura)
07/2015 Výběrové řízení na místa odborných asistentů/odborných asistentek na katedře výtvarné výchovy
07/2015 Výběrové řízení na místo asistenta na katedře pedagogiky
07/2015 Výběrové řízení na místo odborného asistenta/odborné asistentky na katedře dějin a didaktiky dějepisu pro obor dějiny středověku
07/2015 Výběrové řízení na místo vědeckého pracovníka v Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání
06/2015 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa asistenta/asistentky nebo odborného asistenta/odborné asistentky na katedře biologie a environmentálních studií
06/2015 Výsledek výběrového řízení na obsazení míst akademických pracovníků na katedře dějepisu a didaktiky dějepisu
06/2015 Výsledek výběrového řízení na obsazení míst akademických pracovníků na katedře anglického jazyka a literatury
06/2015 Výsledek výběrového řízení na obsazení míst akademických pracovníků Centra školského managementu
06/2015 Výsledek výběrového řízení na obsazení míst asistenta/asistentky a odborného asistenta/odborné asistentky na katedře matematiky a didaktiky matematiky
06/2015 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa odborného asistenta/odborné asistentky na katedře psychologie
06/2015 Výsledek výběrového řízení na obsazení míst asistenta/asistentky a odborného asistenta/odborné asistentky na katedře české literatury
06/2015 Výsledek výběrového řízení na obsazení míst akademických pracovníků na katedře primární pedagogiky
05/2015 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa odborného asistenta/odborné asistentky na katedře biologie a environmentálních studií
05/2015 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa asistenta/asistentky a odborného asistenta/odborné asistentky na katedře pedagogiky
05/2015 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa odborného asistenta/odborné asistentky na katedře občanské výchovy a filozofie
05/2015 Výběrové řízení na místo docenta/docentky nebo odborného asistenta/odborné asistentky na katedře rusistiky a lingvodidaktiky
05/2015 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa odborného asistenta/odborné asistentky na katedře informačních technologií a technické výchovy
05/2015 Výběrové řízení na místo odborného asistenta/odborné asistentky na katedře psychologie
05/2015 Výběrové řízení na místo asistenta/asistentky a odborného asistenta/asistentky na katedře české literatury
05/2015 Výběrové řízení na místo asistenta/asistentky, případně odborného asistenta/odborné asistentky na katedře biologie a environmentálních studií
04/2015 Výběrové řízení na místa docenta/docentky a odborných asistentů/odborných asistentek Centra školského managementu PedF UK
04/2015 Výběrové řízení na místa akademických pracovníků na katedře dějin a didaktiky dějepisu
04/2015 Výběrové řízení na místa odborných asistentů/ odborných asistentek, případně asistentů/asistentek na katedře anglického jazyka a literatury
04/2015 Výběrové řízení na místa asistenta/asistentky a odborného asistenta/odborné asistentky na katedře matematiky a didaktiky matematiky
04/2015 Výběrové řízení na místa akademických pracovníků na katedře pedagogiky
04/2015 Výběrové řízení na místo odborného asistenta/odborné asistentky na katedře občanské výchovy a filosofie
04/2015 Výběrové řízení na místo odborného asistenta/odborné asistentky na katedře biologie a environmentálních studií
04/2015 Výběrové řízení na místo odborného asistenta/odborné asistentky na katedře informačních technologií a technické výchovy
04/2015 Výběrové řízení na místa akademických pracovníků na katedře primární pedagogiky
02/2015 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa asistenta/asistentky na katedře pedagogiky
02/2015 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa asistenta/ asistentky na katedře matematiky a didaktiky matematiky
01/2015 Výsledek výběrového řízení na obsazení míst asistenta/asistentky a odborných asistentů/odborných asistentek Ústavu profesního rozvoje pracovníků ve školství

Obecné informace

08/2015 Poskytnuté informace: Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Senát

03/2015 Vyhlášení voleb do AS PedF UK
Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: