Úřední deska

2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 1999

Archiv 2013

Opatření děkana

24/2013 Příloha 5 k opatření děkanky č. 24/2013
24/2013 Příloha 4 k opatření děkanky č. 24/2013
24/2013 Příloha 3 k opatření děkanky č. 24/2013
24/2013 Příloha 2 k opatření děkanky č. 24/2013
24/2013 Příloha 1 k opatření děkanky č. 24/2013
24/2013 K zahraničním pracovním cestám zaměstnanců PedF UK
23/2013 Opatření děkana k organizaci fakultních akcí
22/2013 Stanovení výše úhrad od studentů Univerzity Karlovy v Praze
21/2013 Stanovení termínu k provedení fyzické inventury, dokladové inventury, inventury skladů, pokladen a cenin pro rok 2013
20/2013 K realizaci změny Vnitřního mzdového předpisu na Univerzitě Karlově v Praze, Pedagogické fakultě
19/2013 K elektronickému zápisu předmětů a atestů
18/2013 Dodatek k opatření děkana č. 17/2013 k Harmonogramu pedagogických praxí, kurzů a exkurzí akademickém roce 2013/2014
17/2013 Harmonogram pedagogických praxí, kurzů a exkurzí v akademickém roce 2013/2014
16/2013 Příloha k opatření děkanky č.16 /2013 k doplňovacímu přijímacímu řízení pro akademický rok 2013/14
16/2013 K provedení doplňovacího přijímacího řízení na Univerzitě Karlově v Praze, Pedagogické fakultě pro akademický rok 2013/2014 v souladu s čl. 17 Přílohy  č. 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze
15/2013 Harmonogram akademického roku 2013/2014
14/2013 Zásady spolupráce vedení Pedagogické fakulty UK a studentských spolků
13/2013 Složení vedení Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty
12/2013 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty
11/2013 Ke zrušení Vzdělávacího a školicího střediska, zřízení funkce proděkana pro rozvoj, dalším organizačním změnám a změně organizačního řádu Pedagogické fakulty
10/2013 Pravidla, která je uchazeč povinen dodržovat v průběhu přijímací zkoušky na Pedagogické fakultě UK v Praze
9/2013 K provedení čl. 10 Řádu přijímacího řízení Univerzity Karlovy v Praze – nahlížení uchazečů do materiálů o přijímacím řízení pro akademický rok 2013/2014 podle §50, odst. 6 zákona č. 111/1998, o vysokých školách
8/2013 O stanovení poplatků za studium pro akademický rok 2013/2014
6/2013 Oprava Harmonogramu akademického roku 2012/2013
5/2013 Harmonogram organizace přijímacího řízení pro rok 2013/2014
3/2013 K doktorským studiím na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy
2/2013 Ke změně formy studia
01/2013 K výši doktorandského stipendia

Informace tajemníka fakulty

12/2013 Provozní pokyn č. 10/2013 - Řád autoprovozu
11/2013 Provozní pokyn č. 9/2013 - K realizaci projektu Věda do škol
09/2013 Provozní pokyn č. 8/2013 - Provozní řád provozovny masérských a regeneračních služeb na PedF UK v Praze
09/2013 Provozní pokyn č. 7/2013 - Pravidla počítačové sítě PedF UK
09/2013 Provozní pokyn č. 6/2013 - Činnost TPO (Nahrazen PPT č. 6/2014 ze dne 17.12. 2014)
06/2013 Provozní pokyn č. 5/2013 - K realizaci projektu Věda do škol (Nahrazen PPT č. 9/2013 ze dne 20.11. 2013)
04/2013 Provozní pokyn č. 4/2013 - K využívání nebytových prostor v budovách fakulty
04/2013 Provozní pokyn č. 3/2013 - Provozní řád dětského koutku
04/2013 Provozní pokyn č. 2/2013 - Provozní řád používání šatních skříněk
02/2013 Provozní pokyn č. 1/2013 - Zachování věrohodnosti daňového dokladu

Harmonogram akademického roku

06/2013 Harmonogram akademického roku 2013/2014

Státní závěrečné zkoušky, státní rigorózní zkoušky

10/2013 Harmonogram státních závěrečných zkoušek
08/2013 Obhajoby závěrečných prací v pregraduálním studiu 09. - 20. 09. 2013 (podzimní termín)
05/2013 Obhajoby závěrečných prací v pregraduálním studiu 17. - 29. 06. 2013 (letní termín)

Výzvy pro studenty

10/2013 Výzva k opětovnému zápisu do studia po přerušení studia v náhradním termínu (ze dne 09. 10. 2013)
09/2013 Výzva k zápisu do 2. a vyššího roku studia akademického roku 2013/2014
04/2013 Výzva k opětovnému zápisu do studia po přerušení studia v náhradním termínu (ze dne 30. 04. 2013)
03/2013 Výzva k opětovnému zápisu do studia po přerušení studia v náhradním termínu (ze dne 14. 03. 2013)

Nedoručená rozhodnutí

12/2013 Nedoručená rozhodnutí z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení (Prosinec)
12/2013 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK - poplatky(28.2.2014)
11/2013 Nedoručená rozhodnutí - doktorské studium - 2013/2014
11/2013 Nedoručená rozhodnutí z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení (Listopad)
11/2013 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK - poplatky(31.1.2014)
11/2013 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK - přezkum - přijímací řízení
10/2013 Nedoručená rozhodnutí po přezkumu (31.12.2013)
09/2013 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK - poplatky(29.11.2013)
08/2013 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK - poplatky(30.10.2013)
07/2013 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK - poplatky(30.9.2013)
05/2013 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK - poplatky(31.7.2013)
04/2013 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK - poplatky(28.6.2013)
02/2013 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK - poplatky(31.5.2013)
02/2013 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK - poplatky(30.4.2013)
02/2013 Nedoručená rozhodnutí po přezkumu (31.1.2013)
01/2013 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK - poplatky(29.3.2013)

Výběrová řízení - personální

12/2013 Výběrové řízení na obsazení místa docenta/docentky KPg
12/2013 Výběrové řízení na obsazení místa odobného asistenta/odborné asistentky na KPPg
10/2013 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa odborného asistenta katedry českého jazyka
09/2013 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa vedoucího Střediska informačních technologií
08/2013 Výběrové řízení na místo odborného asistenta/odborné asistentky na katedře českého jazyka
06/2013 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa odborného asistenta/odborné asistentky katedry anglického jazyka a literatury
06/2013 Výběrové řízení na místo vedoucího Střediska informačních technologií
05/2013 Výběrové řízení na přidělení finančních prostředků pro realizaci tvůrčího volna
05/2013 Výběrové řízení na místo odborného asistenta/odborné asistentky na katedře anglického jazyka a literatury

Senát

03/2013 Vyhlášení voleb do AS PedF UK
Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: