Erasmus+

Program Erasmus+ považuje PedF UK za jednu z významných možností mezinárodní spolupráce, jejímž cílem je dosáhnout evropské dimenze v oblasti přípravy učitelů. Tato spolupráce umožňuje studentům získat cenné zkušenosti na zahraničních univerzitách a nejaktuálnější poznatky a praktické zkušenosti na poli vzdělání. Akademickým pracovníkům nabízí možnost přednášet na zahraničních univerzitách, vyměňovat si a sdílet se svými zahraničními kolegy poznatky z vědních oborů, na jejichž rozvoji se podílejí, administrativním pracovníkům pak seznamovat se s řešeními některých společných problémů.


Podávání přihlášek na studijní pobyty a stáže provádí studenti a doktorandi online prostřednictvím registrace ve webové aplikaci UK umístěné na adrese https://is.cuni.cz/webapps.


Aktuální informace:

 • Přihlašování ke studijním pobytům Erasmus+ v akademickém roce 2019/2020 probíhá od xx. 2. 2019 do xx.3. 2019 (bude upřesněno). Výběrové řízení na praktické stáže proběhne cca v březnu 2019 (bude upřesněno). Termíny katedrálních výběrových řízení pro akademický rok 2019/2020 budou zveřejněny v aktualitách.


Kontaktní osoby:

 • UK : PhDr. Ivana Herglová, Ph.D. (http://www.cuni.cz/erasmus)

 • Pedagogická fakulta: 

  • Doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc., proděkanka pro zahraniční vztahy

  • Stanislava Vlčková, Erasmus+ administrátor (akademici)

  • Mgr. Nikola Velíšková, Erasmus+ administrátor (studenti)

 • Na každé katedře PedF UK je pracovník, který je pověřen agendou ERASMUS mobilit studentů (katedrální ERASMUS koordinátor)


Obecné dokumenty k programu Erasmus+:


Struktura hlavních aktivit: programu Erasmus+

 • KA1: Learning Mobility of Individuals

 • KA2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices

 • KA3: Support for policy reform

 • Jean Monnet Activities

 • SportPoslední změna: 31. srpen 2018 13:43 
Sdílet na: