• Aktuality

Aktuality


13. září 2018

Studovna Knihovny PedF je prozatím v rekonstrukci a od dnešního rána začíná fungovat náhradní malá studovna v místnosti R423 ve 4. patře (linka 298).


Je určena pro studium pouze prezenčně dostupných knihovních dokumentů (časopisy, vybrané knihy), kopírování a tisk.

Prezenční výpůjčky a event. kopie z nich můžete objednávat den předem prostřednictvím e-mailu


Otvírací doba studovny je PONDĚLÍ-ČTVRTEK 9.00 – 11.30 a 12.30 – 16.00.


Studentům se speciálními potřebami jsme zajistili možnost přechodného studijního místa v našich kancelářských prostorách v přízemí.

Prosím, aby se obraceli se svými pořadavky na e-mail


Aktuální informace najdete na našem webu: https://knihovna.pedf.cuni.cz/studovna.html


Děkujeme za pochopení a těšíme se na otevření nové studovny


Zuzana Formanová - Knihovna PedF UK