• Kalendář

Kalendář


Fyzika elementárních částic v CERN


Přednášející: prof. RNDr. Rupert Leitner, DrSc. (MFF UK, Ústav částicové a jaderné fyziky)


Zveme studenty, akademické pracovníky a zájemce o fyziku, chemii, přírodní vědy a novinky ve vědě na vědecko-populární přednášku prof. RNDr. Ruperta Leitnera, DrSc. z Ústavu částicové a jaderné fyziky MFF UK o současném stavu poznání o elementárních částicích a jejich interakcích. Prof. Leitner představí Projekt LHC (Large Hadron Collider) v CERN a bude hovořit o experimentu ATLAS. Účastníci se rovněž dozvědí, jak hledat dosud neznámé nestabilní elementární částice. Pochopitelně, že pozornost bude věnována také objevu Higgsova bosonu.Začátek akce 24. května 2017 v 17:00
Konec akce 24. května 2017 v 19:00
Místo konání akce R209, Magdalény Rettigové 4, Praha 1
Sdílet na: