• Kalendář

Kalendář


Konference Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků vzdělávání (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement – IEA) zabývající se výsledky mezinárodních výzkumů realizovaných touto asociací. Konkrétně jde o výzkumy čtenářské (PIRLS) a matematické a přírodovědné gramotnosti (TIMSS), občanské gramotnosti (ICCS), výzkumu informační gramotnosti (ICILS) a možností, které zjištění z těchto výzkumů přinášejí pro formování národních politik vzdělávání. Konference je organizována za spolupráce IEA, Pedagogické Fakulty UK a České školní inspekce, která v ČR zajišťuje realizaci zmíněných výzkumů.

Začátek akce 27. června 2017
Konec akce 30. června 2017
Webové stránky http://pages.pedf.cuni.cz/uvrv/
Program http://www.iea.nl/sites/default/files/publications/Electronic_versions/IRC%202017%20Program.pdf
Sdílet na: