• Kalendář

Kalendář


Kroužky nás baví! Informační seminář pro zájemce o vedení volnočasových aktivit pro děti pořádaný Pedagogickou fakultou UK


Volnočasové aktivity formují dětskou mysl a dovednosti včetně sociálních stejnou měrou jako školní výuka. Odborná příprava k jejich vedení není běžnou součástí přípravy budoucích učitelů; poskytují jí však společnosti nabízející dětské zájmové kroužky široké veřejnosti. V rámci informačního semináře, pořádaného Pedagogickou fakultou UK ve spolupráci se společnostmi DDM Praha, Kroužky pro děti, META o.p.s. a Věda nás baví o.p.s. se mohou zájemci o vedení kroužků různého zaměření seznámit s nabídkou těchto společností jak pro děti samotné, tak pro budoucí lektory.

Chcete získat praxi v práci s dětmi a mládeží? Máte zájem o seminář Pedagogická praxe ve volnočasových zařízeních a získat tak 2 kredity?

Využijte mimořádné nabídky spolupráce se zajímavými volnočasovými organizacemi.


Přijďte 18. října 2017 v 16.00 do Velkého sálu PedF UK (M. Rettigové 4, Praha 1)!

Chcete vědět více? Napište nám na e-mailovou adresu natasa.mazacova@pedf.cuni.cz.

Začátek akce 18. října 2017 v 16:00
Konec akce 18. října 2017 v 19:00
Místo konání akce Velký sál
Sdílet na: